Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Informujeme > Aktuální témata

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Informujeme > Aktuální témata > Podpora učitelů při kontaktu s rodinami ...

Podpora učitelů při kontaktu s rodinami žáků-cizinců

Informativní příspěvek
Autor Jana Vlastníková
Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) nabízí základním a středním školám na území hl. m. Prahy službu interkulturních pracovníků. Jedná se o zprostředkování komunikace s rodinami dětí-cizinců, které lze objednat zdarma díky realizovanému projektu Crossing borders (financovanému Evropskou Unií z Evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR).

Interkulturní pracovník/ce je vyškolený profesionál, ve většině případů v ČR již usazený cizinec, který nabízí tlumočení a asistenci během jednání se školou, překlad školního řádu a dalších interních dokumentů školy, poskytnutí poradenství ohledně vzdělávacího systému v České republice či propojení s nevládními organizacemi, které pracují s cizinci. Aktuálně tuto službu SIMI nabízí v jazyce ruština, ukrajinština, mongolština, vietnamština, španělština a arabština a je možné ji objednat přímo u konkrétní interkulturní pracovnice pro daný jazyk (kontakty najdete v letáčku pod článkem), a to až do 30. 6. 2018.

Z naší zkušenosti vyplývá, že většina nedorozumění vychází zejména z jazykové bariéry a nedostatečného předávání informací mezi školou a rodinou. Často pouhé profesionální tlumočení uvede věci do pořádku a rodiče i děti poprvé pochopí, co se od nich vyžaduje. Interkulturní pracovník/ce může tedy vstoupit do situací, jako je např. zápis dítěte do školy, třídní či individuální schůzka s rodiči, konzultace s výchovnou poradkyní nebo psycholožkou, komunikace s rodiči ohledně plánu pedagogické podpory či individuálního plánu. Dále může přeložit e-mailovou komunikaci týkající se důležitých sdělení ze strany školy, či tlumočit po telefonu v případě naléhavé potřeby.

Kontakt mezi rodinou, která neovládá český jazyk, bývá často zprostředkován skrze rodinné příslušníky nebo známé rodiny. Praxe ukazuje, že se jedná o řešení komplikované, neboť tyto osoby bývají zainteresovány ve vztahu k rodině a dítěti a mohou do komunikace vkládat své postoje a názory, čímž dochází k informačnímu posunu sdělení. Rovněž využívání dětí v této roli není absolutně doporučováno. „Z mé osobní zkušenosti vím, že mnoho vietnamských dětí překládá svým rodičům, co je psáno v žákovských knížkách. Nebo že si samy předepisují omluvenky a rodiči pak dají jen podepsat,“ říká paní Leová, interkulturní pracovnice pro vietnamský jazyk.

Interkulturní pracovník/ce je často obeznámen se sociokulturními rozdíly jednotlivých komunit, a může tak upozornit na případné nedorozumění obě strany. „Mají ve mě důvěru, protože jsem také Mongolka, a proto se mně nebojí zeptat na různé věci. Nebo pokud vidím, že spolupráce nefunguje, dokážu vysvětlit rodičům fungování systém v ČR, např. že je nezbytné chodit na domluvené schůzky včas,“ uvádí paní Erdenebatová, interkulturní pracovnice v mongolském jazyce.

SIMI disponuje níže uvedeným letákem v jednotlivých jazykových mutacích a na vyžádání jej může poskytnout. Rodiče tak získají informaci o této službě, a pokud mají potřebu, mohou sami kontaktovat interkulturního pracovníka/ci, který jim pomůže zprostředkovat kontakt se školou.

Informace o této službě jsou také uvedeny na stránkách SIMI: http://www.migrace.com/cs/clanky/979_nabidka-sluzeb-interkulturnich-pracovniku-na-skolach

V případě jakýchkoliv dotazů je možné obrátit se na koordinátorku Janu Vlastníkovou (vlastnikova@inbaze.cz, 733 785 679).

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf602 kBLeták s kontakty
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek