Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Zátiší jako vztah mezi objekty

Zátiší jako vztah mezi objekty

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Reflexe tvůrčí činnosti žáků založené na hledání osobitého přístupu k vnímání, tvorbě a interpretaci zátiší - výběr prostředí a objektů, hledání "obrazu" zátiší, uplatnění objektů v komunikaci, dialog objektů a prostředí.
 • Klíčové momenty tvůrčího procesu

1. Uvedení do tématu

Kresba, malba, koláž a jiný druh interpretace "zátiší" je jednou z tradičních výtvarných aktivit, kterou žáci vyvíjejí s počátečním zájmem a zaujetím. Velmi silnou motivací bývá setkání s originálem zátiší v muzeu či galerii, seznámení se s reprodukcemi autora z obrazové publikace nebo promítnutím diapozitivů, videa, DVD.

Pokud zohledním osobní zkušenost, vždy při hodnocení dochází k jisté konfrontaci viděného a jeho interpretace v neprospěch právě originality oné vlastní interpretace. Pokusila jsem se s žáky o několik kroků k ozvláštnění tématu zátiší a jeho rozšíření na komunikační prostředek.

2. Tvůrčí aktivita

Samozřejmým úvodem k aktivitě je nástin historie žánru a představení jedné nebo více reprodukcí některého malíře. Pro prezentaci jsem zvolila videokazetu z cyklu BBC "Impresionisté".

Motivací k úvodní aktivitě byla informace, kterou si žáci zapamatovali - Paul Cézanne si svá zátiší pečlivě připravoval, vybíral jednotlivé kusy ovoce a pracoval velice pomalu. "Předměty pronikají skrze sebe navzájem... žijí dál... nepostižitelným způsobem kolem sebe šíří tajemnou sílu a dorozumívají se pomocí pohledů a slov." (Lamač, M.: Myšlenky moderních malířů. Odeon, 1989)vizuálně obrazná vyjádření;

Očekávané dílčí výstupy:
Žák:

 • interpretuje umělecká
 • porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace VOV;
 • ověřuje komunikační účinky vytvořených VOV v sociálních vztazích.
Zadání úkolu "Zátiší"
Postavení zátiší

Žáci si z předmětů, které mají k dispozici, sami postaví zátiší1 (pracují ve skupinkách po čtyřech). Vybírají si z nabízených konvic, sklenic, přírodnin (vyplavené dřevo, mušle, kameny) aj. Všechny předměty mají tlumené přírodní barvy.

Obr
Přírodniny a různé předměty, ze kterých si žáci vybírají a vytvářejí zátiší

Očekávaný dílčí výstup:

 • žáci vybírají a porovnávají předměty podle tvaru, struktury a barevnosti, na základě vztahů vytvářejí kompozici.
Výtvarná interpretace

Žáci nejprve zpracovávají zátiší jednoduchou kresbou. Snaží se vystihnout tvar, velikost a charakter předmětů, světlo a stín. Nejde o co nejvěrnější zachycení, ale o pochopení základních hmot a vztahů.

Žáci, kteří si vybrali předměty s výraznou texturou a přírodniny, mohou kresbu kombinovat s technikou frotáže2.

Technika:

 • kresba měkkou tužkou, frotáž, pastel.

  Obr

Průběžné hodnocení:

 • žáci si navzájem porovnávají, zda vystihli vztah a tvar.

Očekávaný dílčí výstup:

 • výtvarně obrazové vyjádření, důraz na osobní vyjádření (subjektivita).
Ozvláštnění zátiší - "Zátiší s hračkou"

Žáci si nyní vyberou další předmět, který je svým charakterem naprosto odlišný od předmětů z předchozího zátiší. Lišit se může barvou, materiálem atd. Vybírají si z krabice, ve které jsou různé barevné předměty - hračky.

3. Zadání úkolu - "Ozvláštnění zátiší" - "Příběh"

Žáci pracují v malých skupinách. Každá skupina si zvolí úkol ze dvou nabízených. 

Zakomponujte nový předmět do vašeho zátiší, aby se změnilo, a pojmenujte ho

Po vzájemné dohodě žáci vyberou předmět a zakomponují ho do svého zátiší. Změnu zachytí rychlou kresbou a zdokumentují digitálním fotoaparátem. Během práce se společně domlouvají a hledají název (např. babiččino zátiší, zátiší se ztracenou peněženkou, beruška v zátiší). 

Ozvláštnění zátiší novým předmětem je inspirací pro "příběh", pohádku

Žáci společně ve skupině vyberou "pohádkový" předmět. Stává se součástí zátiší i jejich příběhu. Pracují na společném textu a každý na své kresbě. Vzniká několik variant ilustrace doprovázené textem. Text je součástí vizuálně obrazného vyjádření.

Obr
Ilustrace příběhu s frotáží

Očekávaný dílčí výstup:

 • žák rozlišuje působení VOV v rovině smyslového a subjektivního účinku a symbolického obsahu.

Obr
Práce žáků ve skupince

Obr
Realizace kresby, frotáže a ilustrace předmětu

Hodnocení:

 • žáci si ve skupinách práce navzájem představují, komentují svou práci, interpretují vzniklý příběh.

Očekávaný výstup:

 • žák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření;
 • užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá metody uplatňované v současném výtvarném umění (kresba, frotáž, fotografie...);
 • ověřuje komunikační účinky samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci.

1 Zátiší - obor malířské, grafické nebo sochařské tvorby zpodobňující nehybné předměty (květiny, ovoce, kuchyňské nádobí) či mrtvá zvířata...
2 Frotáž (fr. Frotter) - setřít, tiskový postup, spočívající na přiložení papíru na jakoukoli reliéfně strukturovanou předlohu a jeho přetírání tužkou, grafitem, křídou apod.


V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek