Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Klíčové kompetence ve vzdělávacích systémech...

Ikona informativni

Klíčové kompetence ve vzdělávacích systémech zemí EU

Autor: VUP Praha
Anotace: Dotazník mapující pozici klíčových kompetencí ve vzdělávacích systémech některých evropských států. Text odkazuje na klíčové kompetence definované v rámci Lisabonského procesu.
Klíčová slova: klíčové kompetence, lisabonský proces

Na svém zasedání v Lisabonu 2000 schválila Rada Evropy nový strategický cíl do roku 2010 a zahájila tím tzv. Lisabonský proces. Jeden z dílčích cílů Lisabonského procesu byl věnován také rozvíjení klíčových kompetencí ve společnosti založené na znalostech. V této souvislosti Evropská komise zmapovala, jakou pozici zaujímají klíčové kompetence ve vzdělávacích systémech států EU.


Odpovědi respondentů z jednotlivých zemí na níže uvedené otázky naleznete v příloze.


Část I
Přehled současné situace

Cílem této části je získat celkový přehled o tom, zda a jak se používá v účastnických zemích 8 oblastí klíčových kompetencí definovaných v rámci pracovní skupiny B, procesu "Education and Training 2010" (Vzdělávání a odborná příprava 2010), tj. jak jsou začleněny do hlavních právních listin, které mají provázet praktickou implementaci klíčových kompetencí.

Těmito listinami mohou být:

  • legislativa
  • rámcová kurikula
  • další formy metodických pokynů pro školy a další vzdělávací instituce při plánování jejich činností
Otázka 1:

Definovala již Vaše země rámec pro klíčové kompetence? Pokud ano, shoduje se s definicí pracovní skupiny B, popřípadě jaký je jejich rámec?

Otázka 2:

Pokud nemáte takový rámec, jak a které klíčové kompetence jsou zohledněny v legislativě Vaší země, v rámcových kurikulech atd.? Jsou tyto klíčové kompetence v dokumentech uváděny explicitně nebo implicitně? Popište, prosím, krátce situaci ve Vaší zemi.

Část II
Probíhající vývoj

Cílem této části je získat celkový přehled o reformách systémů vzdělávání a dalšího vzdělávání s ohledem na klíčové kompetence. Tyto reformy musí probíhat nebo být plánované. Pokud je to možné, označte, prosím, úroveň vzdělávání a dalšího vzdělávání, na které se reformy zaměřují, dále pak používané přístupy.

Otázka 3:

Probíhají reformy s ohledem na metody ve vztahu ke klíčovým kompetencím? Pokud ano, stručně je, prosím, popište.

Otázka 4:

Jsou v blízké budoucnosti plánovány ve Vaší zemi reformy nebo probíhají diskuse či debaty v souvislosti s touto záležitostí? Pokud ano, popište, prosím, krátce jejich hlavní zaměření a směr.

Část III
Metody politik

Cílem této části je získat podrobnější informace o politikách efektivního vzdělávání a dalšího vzdělávání s ohledem na doporučení pracovní skupiny B o klíčových kompetencích a o oblastech, ve kterých se očekává, že vývoj zde dosáhne cílů do roku 2010. Tyto dva aspekty by doplnily "obrázek" o používání klíčových kompetencí a poskytly náměty pro budoucí výměnu dobrých postupů. Zaměřit by se měly na existující mechanismy. Mohou však být zahrnuty i opatření, které mají být zavedeny v blízké budoucnosti, jestliže mohou být odlišeny od již existujících opatření.

Otázka 5:

Jsou školy a vzdělávací instituce podporovány v rozvoji strategií vedoucích ke splnění kroskurikulárních cílů kurikula tak, jak to doporučuje pracovní skupina B? Pokud ano, označte zde, prosím, hlavní prostředky.

Otázka 6:

Máte nástroje pro pravidelné hodnocení nabytých klíčových kompetencí rozsáhlejší než tradiční hodnocení akademických dovedností? Pokud ano, jaké jsou tyto nástroje? Jsou k dispozici nějaké řady dat/ časové řady? Pokud ano, o kterých oblastech klíčových kompetencí? Jak jsou tyto nástroje používány k podpoře plánování a hodnocení vzdělávacích a školících zařízení? Pokud je to možné, označte, prosím, úroveň, které se to týká (národní, regionální či jiné).

Otázka 7:

S kterými oblastmi klíčových kompetencí se ve Vaší zemi dobře vypořádali ti, kteří opustili školu, a to z pohledu udržování a celoživotního rozšiřování klíčových kompetencí? Popište, prosím, jaká pozornost je těmto oblastem věnována.

Část IV
Další informace

Webové stránky pro další informace.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf65 kBRakousko
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 09. 2004
Zobrazeno: 13233krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VUP. Klíčové kompetence ve vzdělávacích systémech zemí EU. Metodický portál: Články [online]. 20. 09. 2004, [cit. 2020-09-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/96/KLICOVE-KOMPETENCE-VE-VZDELAVACICH-SYSTEMECH-ZEMI-EU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.