Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Národní strategie finančního vzdělávání

Ikona informativni

Národní strategie finančního vzdělávání

Autor: Alena Hesová
Anotace: V roce 2010 byla aktualizována Národní strategie finančního vzdělávání, která vymezuje hlavní problémy a priority finančního vzdělávání v ČR.
Klíčová slova: finanční gramotnost, finanční vzdělávání

V květnu 2010 vláda ČR schválila aktualizovanou verzi Národní strategie finančního vzdělávání, kterou připravilo MF ČR. Tento strategický dokument se zabývá významem a principy finančního vzdělávání, rolí jednotlivých subjektů na finančním vzdělávání a také prezentuje akční plán pro finanční vzdělávání v ČR.

Centrální místo ve strategii zaujímá vymezení finanční gramotnosti jako souhrnu potřebných kompetencí. Cílem finančního vzdělávání je občan, který se aktivně a odpovědně účastní finančního trhu. Další cíl finančního vzdělávání nalezneme v oblasti prevence proti předlužení. Neméně důležitý je i poslední cíl, a tím je zajištění na stáří.

V Národní strategii se můžeme seznámit s tím, že finanční vzdělávání má tzv. dvoupilířovou strukturu. Jeden pilíř finančního vzdělávání zasahuje žáky v počátečním vzdělávání, druhý pilíř směřuje ke vzdělávání občanů, je tedy zaměřen na dospělou populaci. Pro finanční vzdělávání žáků je pak určujícím dokumentem Systém budování finanční gramotnosti na základních a střední školách, který obsahuje Standardy finanční gramotnosti. Ty vymezují cílový stav finančního vzdělávání pro různé stupně vzdělávání. Standard finanční gramotnosti pro SŠ je již začleněn do RVP G. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vznikl dříve než Standardy finanční gramotnosti, proto doporučujeme v ZŠ implementovat Standard finanční gramotnosti do vzdělávání dobrovolně.

Citace a použitá literatura:
[1] - Národní strategie finančního vzdělávání. 2010. [cit. 2010-08-30]. Dostupný z WWW: [http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_strate...].  
[2] - Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. 2007. [cit. 2010-08-30]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-budovani-fina...].  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 30. 08. 2010
Zobrazeno: 7248krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HESOVÁ, Alena. Národní strategie finančního vzdělávání. Metodický portál: Články [online]. 30. 08. 2010, [cit. 2020-01-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9539/NARODNI-STRATEGIE-FINANCNIHO-VZDELAVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.