Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Národní strategie finančního vzdělávání

Národní strategie finančního vzdělávání

Informativní příspěvek
V roce 2010 byla aktualizována Národní strategie finančního vzdělávání, která vymezuje hlavní problémy a priority finančního vzdělávání v ČR.

V květnu 2010 vláda ČR schválila aktualizovanou verzi Národní strategie finančního vzdělávání, kterou připravilo MF ČR. Tento strategický dokument se zabývá významem a principy finančního vzdělávání, rolí jednotlivých subjektů na finančním vzdělávání a také prezentuje akční plán pro finanční vzdělávání v ČR.

Centrální místo ve strategii zaujímá vymezení finanční gramotnosti jako souhrnu potřebných kompetencí. Cílem finančního vzdělávání je občan, který se aktivně a odpovědně účastní finančního trhu. Další cíl finančního vzdělávání nalezneme v oblasti prevence proti předlužení. Neméně důležitý je i poslední cíl, a tím je zajištění na stáří.

V Národní strategii se můžeme seznámit s tím, že finanční vzdělávání má tzv. dvoupilířovou strukturu. Jeden pilíř finančního vzdělávání zasahuje žáky v počátečním vzdělávání, druhý pilíř směřuje ke vzdělávání občanů, je tedy zaměřen na dospělou populaci. Pro finanční vzdělávání žáků je pak určujícím dokumentem Systém budování finanční gramotnosti na základních a střední školách, který obsahuje Standardy finanční gramotnosti. Ty vymezují cílový stav finančního vzdělávání pro různé stupně vzdělávání. Standard finanční gramotnosti pro SŠ je již začleněn do RVP G. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vznikl dříve než Standardy finanční gramotnosti, proto doporučujeme v ZŠ implementovat Standard finanční gramotnosti do vzdělávání dobrovolně.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám