Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona informativni

Projekt ENVI GAME

Autor: Jiřina Svobodová
Anotace: Školní výuka průřezového tématu Environmentální výchova (PT EV) prostřednictvím kombinovaného programu ve škole i mimo ni s využitím multimediálních i mobilních technologií.
Klíčová slova: environmentální výchova, Klub ekologické výchovy, Cross Czech
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Dne 9. dubna 2010 se v přednáškovém sále Autoklubu ČR v Praze uskutečnilo úvodní setkání ředitelů pilotních škol zapojených do projektu ENVI GAME. Na zajištění projektu se podílí společnost Cross Czech, a. s. (koordinace projektu, vývoj herní platformy, zapůjčení digitálních technologií pilotním školám), Klub ekologické výchovy, o. s. (obsahová náplň, pilotní vedení projektu, propagace projektu) a VÚP v Praze (garant obsahové části, publicita projektu na portálu www.rvp.cz). Do pilotáže projektu jsou zapojeny členské školy Klubu ekologické výchovy (10 pilotních škol, cca 250 žáků). Na schůzce byly konkretizovány podrobnosti zapojení škol do projektu.

Mgr. Barbora Parráková (manažerka projektu za společnost Cross Czech) představila základní myšlenku projektu. S obsahovou náplní projektu účastníky seznámila doc. dr. Milada Švecová, CSc., z Klubu ekologické výchovy a možnosti herní platformy objasnil Mgr. Petr Naske (společnost Cross Czech).

Projekt ENVI GAME bude realizován formou šesti programů pro výuku průřezového tématu Environmentální výchova. Programy jsou velmi variabilní a využitelné v krátkodobých i dlouhodobých aktivitách, zahrnují žákovské aktivity v učebně i v terénu. Obsahovou náplň úkolů tvoří vztah člověka a přírody.

Projekt do škol přináší ojedinělý způsob výuky žáků s využitím moderních technologií (mobilní telefony, GPS, digitální fotoaparáty, notebooky). Zvláště atraktivní bude pro žáky využití herních scénářů, při nichž spolu soutěží vícečlenné týmy. Jednou z možností výuky je zařazení dynamické varianty hry, kde část žáků bude plnit úkoly v terénu a získaná data odesílat prostřednictvím mobilních telefonů spoluhráčům, kteří s nimi budou dále pracovat v učebně.

Projekt ENVI GAME začal na podzim 2009, ukončen by měl být po třech letech. V rámci projektu bude vypracována metodika s konkrétními příklady praktických mimoškolních výukových programů pro PT EV a realizováno třináct krajských vzdělávacích seminářů pro učitele. Cílem bude rozšířit využívání výukových programů pro PT EV do dalších škol. Informace o projektu najdete na stránce: www.envigame.cz.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 06. 05. 2010
Zobrazeno: 4250krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SVOBODOVÁ, Jiřina. Projekt ENVI GAME. Metodický portál: Články [online]. 06. 05. 2010, [cit. 2020-07-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8625/PROJEKT-ENVI-GAME.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.