Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Literatura

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor VÚP Praha
Literatura
LITERATURA V ČEŠTINĚ

Beran, V.: Jak si udělat školu na míru. Praha: STROM, 1996.
Česká asociace pedagogického výzkumu: Pedagogická evaluace v podmínkách současné české školy. Olomouc: PedF UP, 1996.
Eger, L. a kol.: Strategie rozvoje školy. Plzeň: CECHTUMA, 2002.
Eurydice: Evaluace škol poskytujících povinné vzdělávání v Evropě. Praha: ÚIV, 2004 - 2005.
Evaluace a diagnostika. Praha: Raabe, 2005 - 2008.
Fischer, W. A. - Schratz, M.: Vedení a rozvoj školy. Brno: Paido, 1997.
Garscha, J. B.: Rozvoj organizace pomocí managementu procesů. Praktická příručka pro rozvoj systému managementu. Praha: Česká společnost pro jakost, 2003.
Hodnocení pro excelenci. Praktický návod pro úspěšné vypracování, provádění a přezkoumávání strategie sebehodnocení vaší organizace. Praha: Česká společnost pro jakost, 2003.
Hroník, F.: Hodnocení pracovníků. Praha: Grada, 2006.
Hutyra, M.: Zkušenosti se zaváděním systému managementu jakosti dle požadavku ISO 9001:2000 na vysoké škole. In: Sborník přednášek z mezinárodní konference: Rozmanitostí ke kvalitě. Praha: Česká společnost pro jakost, 2004, s. 133 - 138.
Checklist v managementu kvality. Zpravodaj - Odborné vzdělávání v zahraničí, 2005, příloha V, s. 16.
Chlebek, P.: Vlastní hodnocení školy - osobní zkušenost ředitele školy. Plzeň: PC Plzeň, 1999.
ISO/IWA 2:2003 - Směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 ve vzdělávání. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2004.
Jak určovat excelenci, První kroky - dotazníkový přístup. Praha: Česká společnost pro jakost, 2004.
Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele 1. vydání. Praha: Portál, 1996.
Macbeath, J. - Schratz, M. - Meuret, D. - Jakobsen, L.: Serena aneb Autoevaluace škol v Evropě. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2006.
Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programu v základním vzdělávání. Praha: VÚP, 2005.
Michek, S.: Vlastní hodnocení školy. Úvodní studie. Praha: NÚOV, 2005.
Michek, S.: Zajišťování kvality v odborném vzdělávání. Zpravodaj - Odborné vzdělávání v zahraničí, 2005, příloha V, s. 1 - 15.
Michek, S.: Základy Společného rámce zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy v Evropě. Zpravodaj - Odborné vzdělávání v zahraničí, 2005, příloha III, s. 1 - 7.
Model Excelence EFQM - Verze pro veřejný sektor. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2004.
Nezvalová, D.: Pedagogická evaluace ve škole. In: Eger, L.: Komunikace školy s veřejností. Plzeň: Vydavatelství ZČU, 2001, s. 52 - 65.
Nezvalová, D. - Prášilová, M. - Eger, L.: Kurikulum, řízení změn a tvorba vize školy. Plzeň, 2004.
Petty, G.: Moderní vyučování, Praha: Portál, 1996.
Pol, M.: Plánování rozvoje školy s použitím specifického systému posuzování práce školy. Brno: FF MU, 2001.
Pol, M.: Škola v proměnách. Brno: MU, 2007.
Polechová, P. a kol.: Jak se dělá "Škola pro všechny". Kladno: AISIS, o. s., 2005.
Průcha, J.: Pedagogická evaluace. 1. vydání. Brno: MU CDV, 1996.
Průcha, J. - Walterová, E. - Mareš, J.: Pedagogický slovník. 1. vydání. Praha: Portál, 1995.
Pucek, M. a kol.: Aplikační příručka Modelu CAF (Common Assesment Framework) pro samosprávné úřady. 1. vyd. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2006.
Rise-Lotte Ravnmark: Evropská příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy. CEDEFOP, 2003.
Rýdl, K. - Horská, V. - Dvořáková, M. - Roupec, P.: Sebehodnocení školy, Praha: STROM, 1998.
Starý, K.: Autoevaluace školy, Pilot S. Praha: NÚOV, 2005.
Svoboda, J. - Nezvalová, D. - Obst, O. - Prášilová, M.: Řízení kvality. 1 - Studijní texty. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje školství, Středisko školského managementu, 1999.
Vašťatková, J.: Autoevaluace jako prostředek k trvalému rozvoji školy. Pedagogická orientace, č. 3, 2004.
Vašťatková, J.: Úvod do autoevaluace školy. Olomouc: UP, 2006.

ZAHRANIČNÍ LITERATURA

Bennet, N. - Glatter, R. - Lavařic, R.: Improving Educational Management. London: Paul Chapman Publishing Ltd., 1994.
Brent, D. - Ellison, L.: School development planning. Harlow: Longman group, 1992.
Caldwell, B. Y. - Spinks, Y. M.: The Self-Managing School. Eart Sussex: The Falmer Press, 1991.
MacBeath, J.: Schools must speak for themselves. The case for school self-evaluation. London: Routledge, 1991
MacBeath, J. - Schratz, M. - Meurit, D. - Jackobsen, L.: Self-evaluation in European Schools. A story of change. London: Routledge Falmer, 2000.
MacBeath, J. - Sugimoine, H.: Self-evaluation in the Global Classroom. London: Routledge Falmer, 2003.
Mortimore, P.: The Road to Improvement: reflections of school effectiveness. Lisse: Sweets and Zeitlinger, 1998.
Murgatroyd, S. - Morgan, C.: Total Quality Management and the School. Buckingham: Open University Press, 1994.
Preedy, M.: Managing the Effective School. London: Paul Chapman Publishing, 1993.
Rogers, G. - Badham, L.: Evaluation in the management cycle. In: Bennett, N. (ed): Improving educational management through research and consultancy. London: Paul Chapman Publishing Ltd., 1994.
Sallis, E.: Total Quality Management in Education. London: Kagan Page Limited, 1993.
Senge, P. M.: The Fifth Discipline Fieldbook. Strategies and Tools for Building a Learning Organization. London: Nicholas Brealez, 1994.
Stoll, L. - Fink, F.: Changing our Schools. Linking School Effectiveness and School Improvement. Buckungham: Open University Press, 1996.
Torrington, D. - Weightman, J.: The Culture and Ethos of the School. In: Preedy, M.: Managing The Effective School. London: Paul Chapman Publishing Ltd., 1993.
Vašťatková, J.: Diversity - one of the challenges for school self-evaluation. In: Pol. M.: Dealing with diversity, a key issue for educational management. The book of the 14th Enirdem konference, Brno & Telč. Brno: MU, 2006.
West-Burnham, J.: Managing Quality in Schools - a TQM approach. Harlow: Longman Group Ltd., 1992.

PUBLIKACE KE STAŽENÍ

How good is our school? HMIE, 2007. www.hmie.gov.uk/documents/publication/hgiosjte3.pdf
Michek, S.: Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2006. www.nuov.cz/prirucka-pro-sebehodnoceni-poskytovatelu-odborneho
Pol, M.: Dealing with diversity, a key issue for educational management. The book of the 14th Enirdem conference, Brno & Telč. Brno: MU, 2006. eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/2b/65/c0.pdf
Příklady dobré praxe uvedené na stránkách ČŠI. www.csicr.cz/index.aspx?Lang=1§ion=32&theme=7&schema=main_template
Rozvoj kvality odborného vzdělávání v Evropě; pomůcky pro poskytovatele: pokyny - indikátory - týmová spolupráce - manuál. NUOV, Praha, 2007. www.nuov.cz/uploads/Publikace/Zajistovani_kvality_OV/QualiVET_QDF_CZ.pdf
Společný hodnotící rámec (model CAF) - zlepšování organizace pomocí sebehodnocení. Praha, 2005. Dostupné na npj.cz/doc/CAF3_cz.pdf.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám