Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Praotec Čech a techniky dramatické výcho...

Praotec Čech a techniky dramatické výchovy

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Zpracování pověsti o praotci Čechovi pomocí technik dramatické výchovy (kruhová diskuze, hra v roli, narativní pantomima).

Učitel v roli praotce Čecha: „Vážení muži a ženy našeho kmene, dnes jsem vás svolal, já – váš vojvoda Čech, abychom se společně poradili, co budeme dělat. Situace je zlá, stále nás napadají nepřátelé. Zažíváme kruté boje. Mnoho našich žen a dětí bylo odvlečeno do otroctví. Nuže, kdo má nějaký nápad, nechť s ním zde vystoupí.”

Kruhová diskuze: Žáci v rolích navrhují různá řešení. Ostatní mají možnost se vyjádřit, říci své stanovisko.

Učitel v roli praotce Čecha: „Bohové mi zjevili, že na nás čeká země nikomu nepoddaná, plná zvěře a ptactva. Pojďme tedy hledat novou zemi. Každý si připravte potřebné věci na dlouhou cestu.”

Příprava na cestu: Učitel položí do prostoru několik rozprostřených šátků a vyzve žáky k napsání 3 důležitých věcí, které si vezmou s sebou. Až budou hotovi, své lístky položí na šátek.

Kruhová diskuze: Žáci společně s učitelem čtou napsané předměty a hodnotí, zda se v té době používaly.

Učitel v roli praotce Čecha: Přinese semena posvátné lípy a bůžky, všechny šátky sváže a předá zodpovědným nosičům.

Výprava (narativní průvodce): Učitel žákům vysvětlí, že se nyní vydají na dlouhou cestu. Aby je neslyšel nepřítel, nesmí nikdo po celou dobu promluvit (kromě učitele), jinak by ho čekala smrt (sežrán divou zvěří, ubit nepřítelem…). Pokud se ozve zvuk trianglu, znamená to nebezpečí a všichni musí znehybnět do té doby, než zazní další zvuk trianglu, značící pominutí nebezpečí. Žáci pantomimicky hrají to, co učitel vypráví: prosekávání cesty, přechod přes močál (žákům rozdané listy novin, které představují dřevěné klády) …

Učitel v roli praotce Čecha: „Druhové, většina z nás už padá únavou. Na chvíli se zastavíme a odpočineme. Támhle na té výšině postavíme tábor.”

Rozhled z Řípu: Žáci jsou vyzváni, aby kdo z nich má ještě sílu, ať vystoupí na vrchol a rozhlédne se, co uvidí. Učitel v roli praotce Čecha vystoupí na židli a popisuje krajinu: řeka, lesy… poté se zapojují ostatní.

Učitel v roli praotce Čecha: „Druhové, kteří jste nejednou se mnou snášeli těžkosti cesty po neschůdných lesích, to je ona, země zaslíbená. Zvažte, jakým jménem ji budeme nazývat?”

Kruhová diskuze: Žáci navrhují jména pro novou zemi. Nakonec rozhodnuto o názvu Čechy.

Tanec: Učitel v roli vyzve žáky k vybalení bůžků kolem ohně (ve středu kruhu) a přípravě hudby a tance na oslavu nové země.

Vyprávění v kruhu: Žáci, jeden po druhém postupně vypráví pověst o praotci Čechovi.

Závěrečná reflexe: Žáci se vyjadřují k průběhu celé hodiny, rozebírají jednotlivé aktivity, prožitky – emoce.

Další náměty: Kresba země zaslíbené praotce Čecha.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek