Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > ICT metodik, ICT koordinátor
Odborný článek

ICT metodik, ICT koordinátor

10. 3. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Roman Úlovec

Anotace

Informační článek, který popisuje funkci ICT metodika, resp. koordinátora, informační a metodické zdroje pro jeho činnost; mapuje aktuální nabídku studia k výkonu této specializované funkce včetně přehledu institucí, cen školení a odkazů na weby těchto institucí.

Činnost ICT metodika, koordinátora

Často se setkávám s různými výklady pojmů ICT metodik a ICT koordinátor. Někteří vykladači dokonce tyto dva pojmy považují za různé funkce. Ve skutečnosti se jedná o označení jediné pozice ve škole. Kde mají různá označení původ? Označení ICT koordinátor má původ ve vyhlášce 317/2005
upravené vyhláškou 412/2006, ve které se v § 9 uvádí: „Studium k výkonu specializovaných činností: a) Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.“

Tato vyhláška též pro učitele vykonávající tuto činnost stanovuje podmínky pro zařazení do třetího kariérního stupně. Konkrétně jde o odbornou kvalifikaci, splnění dalších kvalifikačních předpokladů podle výše zmíněného § 9 této vyhlášky a 3 roky praxe. V popisu činnosti se u tohoto stupně uvádí „Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům.“ A z tohoto popisu činnosti plyne označení ICT metodik. Z výše uvedeného je zřejmé, že jde o jedinou činnost. Hlavní náplní práce ICT koordinátora by mělo být:

 • metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů
 • doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků
 • koordinovat užití ICT ve vzdělávání
 • koordinovat nákupy a aktualizace software
 • v souladu se školním vzdělávacím programem zpracovávat a realizovat ICT plán školy
  • koordinovat provoz informačního systému školy

Z výše uvedeného a ze vzorové náplně práce s komentářem, uvedeným v příloze, je zřejmé, že jeho činnost obsahuje jak práci koordinační, tak metodickou. Také je zřejmé, že tato práce nesouvisí se správou sítě. Pokud obě činnosti vykonává jeden zaměstnanec, měl by na ně mít dvě smlouvy.

Co přináší studium škole?

Má smysl, aby ICT koordinátor studoval 1 – 2 roky? Podle drtivé většiny absolventů to smysl má. Studium hodnotí jako velmi přínosné. Naučí se mnoho nových dovedností, získají nové kontakty. Škola získá:

 • kvalifikovaného pracovníka, který bude:
  • efektivně spravovat informační a komunikační technologie ve škole
  • zodpovědně nakupovat služby (připojení k internetu, PC, informační systémy)
  • umět získávat prostředky z evropských fondů (během studia připraví záměr projektu pro evropské fondy včetně logického rámce a harmonogramu projektu)
  • zvyšovat využívání ICT ve výuce
 • v některých střediscích ještě Balíček služeb zdarma, který je poskytován i po ukončení studia

Nabídka studia

V databázi dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) MŠMT je možné najít informace o akreditovaných institucích, které mohou vzdělávat ICT koordinátory. Mimo to můžeme sledovat mimořádnou nabídku studia, protože v různých projektech lze vystudovat i zdarma.

Například v březnu 2010 bude začínat projekt, u jehož zrodu stálo Gymnázium Cheb a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Nositelem projektu je Západočeská univerzita v Plzni, partnery Gymnázium Cheb, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Hradec Králové. V rámci tohoto projektu vznikne síť metodicko-vzdělávacích a informačních center a budou zřízena metodická centra v jednotlivých krajích. Mimo to budou zdarma probíhat dlouhodobé i krátkodobé kurzy.

V následující tabulce jsem se pokusil shrnout vytěžené informace z databáze DVPP na adrese http://dvpp.msmt.cz/advpp/vybdvpp.asp. Při hledání je dobré použít nejen slovo „koordinátor“, ale i „koordinace“. Výpis v tabulce níže nemusí být úplný. V některých případech se stává, že některé instituce školí i na dalších místech. Například Gymnázium Cheb školí i v Praze a Pardubicích. Instituce jsou řazeny podle abecedy. Akreditace je platná tři roky od udělení.

Název a odkaz na popis

Odkaz

Cena v Kč

Akreditace od

Centrum celoživotního vzdělávání, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

http://www.osu.cz/fpr/cvo/

15 800

12. 12. 2008

Gymnázium Cheb

http://www.gymcheb.cz/

12 800

10. 10. 2008

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň

http://www.kcvjs.cz/

19 992

11. 12. 2009

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

http://www.kvic.cz/

22 840

27. 6. 2008

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

http://www.mendelu.cz/

12 000

20. 2. 2009

Ostravská univerzita v Ostravě – Pedagogická fakulta

http://www.osu.cz/

15 000

24. 4. 2009

Střední průmyslová škola elektrotechnická

http://www.spsejecna.cz/

12 000

26. 6. 2009

Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická

http://www.fp.tul.cz/

19 000

27. 4. 2007

Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta

http://www.uhk.cz/pdf

24 000

29. 6. 2007

Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání ped. pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková org.

http://www.vys-edu.cz/

16 000

12. 12. 2008

Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie, Most, Zd. Fibicha 2778, příspěvková organizace

http://www.vos-oamost.cz/

15 000

20. 2. 2009

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

http://www.zvas.cz/

14 200

20. 2. 2009

Odměna a snížená míra vyučovací povinnosti

Pokud je pedagogický pracovník pověřen činností metodika a má ukončené studium dle § 9 v. (akreditované MŠMT), má nárok na příplatek ve výši 1 000 – 2 000 Kč, a to podle § 133 Zákoníku práce (dříve § 9a zákona číslo 143/1992 Sb.) v platném znění. O výši rozhoduje ředitel školy.

Pokud je pedagogický pracovník pověřen činností metodika, má sníženou míru přímé vyučovací povinnosti na základě ustanovení § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti: „Učiteli – metodikovi informačních a komunikačních technologií se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti s počtem žáků ve škole:

 • do 50 o 1 hodinu týdně
 • do 150 o 2 hodiny týdně
 • do 300 o 3 hodiny týdně
 • do 500 o 4 hodiny týdně
 • nad 500 o 5 hodin týdně“

Podle vyjádření právního odboru MŠMT lze pověřit touto prací i více učitelů. Snížení pak závisí na rozdělení práce mezi více učitelů (podobně jako u zástupců ředitele). Toto dělení se nejčastěji uplatňuje u větších škol. Například škola s 680 žáky:

 • Metodik ICT 1: přiděleno 510 žáků, úvazek 21 – 5 = 16 hodin
 • Metodik ICT 2: přiděleno 170 žáků, úvazek 21 – 3 = 18 hodin

Informační zdroje

Různorodé metodické materiály a informační zdroje můžete najít na http://www.rvp.cz/ a na http://www.spomocnik.cz. Také na serveru http://www.metodik.cz najdete metodické materiály zaměřené na práci ICT metodika a podporu e-learningu. Další informační zdroje budou díky projektům ESF jistě přibývat. Novinky najdete na výše zmíněných serverech.

Přílohou on-line verze tohoto článku na Metodickém portálu (http://www.rvp.cz/) je náplň práce ICT koordinátora, ICT metodika.

Shrnutí

 • ICT koordinátor i ICT metodik je různé pojmenování jedné role
 • investice do studia ICT koordinátora se vyplatí
 • některá studia lze absolvovat zdarma
 • koordinátor NENÍ správce sítě

Literatura

[1] ÚLOVEC, R. ICT metodik nebo koordinátor? Kdo to je, kam s ním?
na  http://www.metodik.cz/view.php?cisloclanku=2007050003>.

[2] ÚLOVEC, R. Studium ICT metodika (jak si vybrat). http://www.metodik.cz/view.php?cisloclanku=2007050004>.

[3] ÚLOVEC, R. Náplň práce ICT metodika. http://www.metodik.cz/view.php?cisloclanku=2007050005>.

[4] Standardy pro udělování akreditací DVPP. Praha : MŠMT, 2009. http://www.msmt.cz/uploads/Standardy_pro_udelovani_akreditaci_DVPP.doc>.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
398.44 kB
PDF
Náplň práce ICT koordinátora metodika

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Roman Úlovec

Hodnocení od uživatelů

Janek Wagner
4. 10. 2018, 22:46
Máme tu jiný výklad: 
Rozdíl mezi koordinátorem ICT a metodikem ICT
METODIK ICT se zřizuje podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Snižuje se mu rozsah přímé pedagogické činnosti, nemusí mít žádné speciální vzdělání, nepobírá za tuto práci žádný příplatek, nelze jej za výkon této činnosti zařadit do 13. platové třídy.
KOORDINÁTOR ICT se zřizuje podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Musí absolvovat studium v rozsahu 250 hodin, po jeho absolvování má nárok na specializační příplatek od 1000 do 2000 Kč podle § 133 zákoníku práce. Nelze mu snížit úvazek, nelze jej za výkon této činnosti zařadit do 13. platové třídy.
Pracovník může být pověřen výkonem obou těchto činností, pak mu náleží výhody z obou činností. Pracovní náplně nejsou žádným právním předpisem přesně vymezeny.
Jan Mikáč
Ondřej Neumajer
7. 10. 2018, 20:08
Pan Mikáč jistě ví, že jeho "právní názor" je v rozporu se 13 let starým (a stále konzistentním) výkladem MŠMT a převládající praxí ve školách. Ostatně, právě proto, aby bylo jasno, byl zde tento článek byl před 8 lety publikován.
ON

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Informační a komunikační technologie