Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > eTwinning – spolupráce žáků partnerských škol v Evropě
Odborný článek

eTwinning – spolupráce žáků partnerských škol v Evropě

5. 3. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Pavla Šabatková
Spoluautor
Petr Chaluš

Anotace

Článek popisuje aktivitu eTwinning a nástroje a služby portálu www.etwinning.net, resp. www.etwinning.cz, které usnadňují kterékoli mateřské, základní a střední škole realizaci mezinárodních projektů.

eTwinning – základní informace

Aktivita eTwinning, založená v roce 2005 z iniciativy Evropské komise, podporuje spolupráci evropských základních, středních a mateřských škol prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby na portálu www.etwinning.net
pro realizaci mezinárodních projektů. Celý portál je přeložen do všech jazyků používaných v zemích zapojených do eTwinningu. Každoročně přibývá počet uživatelů, v současné době je registrováno téměř 80 000 učitelů pracujících na více než 4 000 projektech (údaje ke konci roku 2009).
Po registraci na portálu si učitelé mohou vyhledávat partnery, zakládat projekty, vzájemně si vyměňovat nápady a fungující metody práce a bez dlouhých průtahů zahájit spolupráci. Nejvýznamnější cílovou skupinou eTwinningu jsou žáci, kteří vstupují do mezinárodní komunikace a spolupráce s využitím ICT, virtuálně se setkávají s evropskými spolužáky při práci na společném internetovém projektu.

eTwinning NSS v České Republice

V každé z 32 zapojených zemí koordinují činnost Národní podpůrná střediska pro eTwinning (NSS). V České republice je NSS součástí Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP/DZS). NSS v České republice spravuje národní portál www.etwinning.cz, na němž najdete veškeré informace o činnosti aktivity eTwinning v ČR. Ve spolupráci se zkušenými učiteli – ambasadory eTwinningu – organizuje NSS v ČR metodické semináře pro učitele, na nichž se mohou blíže seznámit s celou aktivitou. Semináře probíhají ve všech krajích ČR, ve spolupráci zejména s regionálními pracovišti Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Kromě metodických seminářů NSS pořádá a vysílá učitele na mezinárodní vzdělávací semináře, národní i mezinárodní konference.

Certifikát kvality

NSS ve spolupráci s expertními hodnotiteli uděluje Certifikát kvality výjimečným projektům a národní ceny pro nejlepší projekty s českou účastí. Kritéria pro ocenění zdůrazňují pedagogický přínos projektu, integraci do výuky, kreativní využití ICT apod. V případě ocenění několika národními středisky škola získá evropský certifikát kvality a může získat i mezinárodní cenu. Ocenění certifikátem je spojeno s věcnými dary, národní ceny i s finanční odměnou. Oceněné projekty pak slouží jako příklady dobré praxe ostatním školám. Dobře fungující eTwinningová spolupráce bývá často významným krokem školy k dalším dotacím na rozvoj ICT vybavení (blíže viz příspěvek Projektové řízení ve škole) nebo na vzájemnou návštěvu partnerských škol.

Pracovní prostředí TwinSpace

Pro realizaci vlastních projektů mohou učitelé využít speciálního prostředí TwinSpace vytvořeného speciálně pro eTwinningové projekty. Je jakousi „virtuální učebnou“. Přístup do prostředí TwinSpace je chráněn heslem a mohou do něj vstupovat pouze lidé, které pozvou administrátoři projektu (těmi jsou obvykle učitelé, kteří partnerství zakládali). To znamená, že žáci mohou pracovat v bezpečném prostředí bez rizika, že by se zde setkávali s neznámými lidmi či narazili na dokumenty s nevhodným obsahem. Prostředí TwinSpace nevyžaduje, aby uživatelé byli počítačovými specialisty. Práce v něm je jednoduchá, zvládne ji každý, kdo ovládá základní ICT dovednosti. Členové partnerství mohou prostředí využívat různými způsoby. Mimo jiné jako:

  • sborovnu: zde učitelé-partneři společně diskutují a připravují aktivity pro žáky, tato stránka není přístupná žákům
  • třídu: sem učitelé zvou žáky, aby realizovali projekt
  • knihovnu dokumentů: zde partneři shromažďují své nejdůležitější dokumenty, výsledky práce jako video nahrávky, audio nahrávky, fotografie a odkazy
  • výkladní skříň: zde jsou výsledky projektu přístupné veřejnosti (například zveřejňování prostředí TwinSpace, TwinBlog)
  • žákovský portál: prostor, kde se žáci zapojení do projektu mohou setkávat, chatovat, ukládat dokumenty apod.

Administrátoři projektu sami rozhodují o tom, jakým způsobem prostředí TwinSpace využijí, není nutné využít vždy všechny nástroje. Podrobný návod na používání prostředí TwinSpace je k nalezení na http://resources.eun.org/etwinning/25/TwinSpace_Guidelines.

European Schoolnet (EUN)

Činnost aktivity eTwinning je na evropské úrovni koordinována Centrálním podpůrným střediskem pro eTwinning (CSS), které je součástí organizace EUN – konsorcia evropských ministerstev školství. Cílem činnosti EUN je podpora využívání ICT ve vzdělávání a spolupráce učitelů a škol v Evropě. Českou republiku zastupuje v EUN Dům zahraničních služeb (DZS), který je zároveň členem řídícího výboru a aktivně se podílí na projektech v oblasti „Learning Resources Exchange“ (blíže viz příspěvek Metodický portál), na organizaci celoevropské kampaně „e-Skills Week“ a dalších projektech
a pracovních skupinách. Pro podrobné informace o činnosti EUN viz http://www.eun.org/
a http://www.dzs.cz/.

Shrnutí

  • eTwinning je forma mezinárodní on-line spolupráce mezi zapojenými subjekty
  • TwinSpace je mnohojazyčné a uživatelsky jednoduché a bezpečné virtuální prostředí využitelné pro práci na mezinárodním projektu eTwinning
  • EUN je organizace zaštiťující projekty podporující využití ICT ve vzdělávání

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Pavla Šabatková

Hodnocení od uživatelů

Jan Zouhar
5. 3. 2010, 10:36
O praktických zkuešenostech se diskutuje zde: http://diskuze.…3b3e4d32 #p16779
Jan Zouhar
5. 3. 2010, 10:53

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Informační a komunikační technologie