Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Třídění odpadů (NJ)

Třídění odpadů (NJ)

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Hana Foltová
Seznámení dětí s tříděním odpadů a ekologickým chováním; osvojování si základních principů chování člověka k přírodě, nastavení pravidel, konfrontace se současností, diskuse a hra.
<h3>Příprava:</h3> <p>Na větší část tabule napíšeme nadpis UMWELTSCHUTZ a pod něj magnetem připevníme několik obrázků ilustrujících chování člověka v přírodě. Kontejnery rozmístíme do rohů třídy.</p> <p>Na část tabule napíšeme novou slovní zásobu:</p> <p>der Abfall, der Müll, die Verschwendung;<br />der Abfalleimer, der Mülleimer, die Mülltonne;<br />das Papier, der Kunststoff, das Glas, das Metall, der Restmüll, der Sonderabfall, die Sammelstelle;<br />trennen, sortieren, sammeln, auswerfen</p> <h3>Popis činnosti:</h3> <p><strong>Úvod hodiny:</strong></p> <p><em>Ich begrüsse euch in unserem ersten Umweltschutzunterricht! Aber! Wer weiss was der Umweltschutz heisst? Was betrifft das? Sehen wir uns das hier an!"</em></p> <p>Necháme děti posadit se na zem před tabuli, společně se podíváme na dané obrázky a ptáme se, co děti považují za dobré a špatné - vytvoříme dva sloupce, do kterých děti postupně roztřídí obrázky.</p> <p>Vedeme krátkou diskusi, učitel klade otázky k obrázkům v němčině, děti mohou odpovídat česky, postupně doplňujeme jejich věty německými výrazy tak, aby si je děti opakovaly a tím postupně zafixovaly.</p> <p>Vysvětlíme krátce a dvojjazyčně, čím se ekologie zabývá - doplňujeme v maximální možné míře řečí těla.</p> <p><strong>Nové pojmy:</strong></p> <p>Seznámíme se s novými slovíčky ze seznamu - ukazujeme předměty, děti slovo opakují; slovesa předvedeme pohybem, děti opakují, pantomimicky ztvárňují s námi.</p> <p><strong>Hra:</strong></p> <ul type="disc"> <li>ukážeme druhy barevných kontejnerů ve třídě - vysvětlíme, kam patří jednotlivé odpadky;</li> <li>děti si vylosují nálepky s nápisem, přilepí si je na tričko;</li> <li>na pokyn učitele - <em>"Ich werfe den Abfall in die Mülltonne"</em> -<em> </em>se děti musí zařadit do správného rohu, do správné popelnice;</li> <li>kontrola - učitel se ptá: <em>"Wer bist du?"</em> žáci odpovídají: <em>"Ich bin Kunststoff, Ich bin gelb."</em></li> </ul> <p><strong>Pracovní listy:</strong></p> <p>Rozdáme pracovní listy - žáci vybarví správnou pastelkou kontejnery a přiřadí k nim jednotlivé odpadky - seznamují se s psanou formou německých slov.</p> <p><strong>Praktické cvičení -"Der Test der Ecobies Elfen":</strong></p> <p>Povíme dětem krátký smyšlený příběh o Eko-skřítcích zvaných Ecobies, kteří dohlížejí na to, kdo se jak chová k přírodě. Skřítci hodné lidi obdarovávají krásou, rozkvetlými květinami apod. Pro následující aktivitu motivujeme medailí těchto skřítků, kterou nám „poslali pro nové učně"...</p> <p>Rozdáme dětem igelitové tašky. Na jednu hromádku vysypeme všechny připravené odpadky. Postupně si každý z hromady vybere podle pokynů učitele odpadky do své tašky: <em>"Jetzt nimm etwas, was aus Glas hergestellt ist."</em></p> <p>Jakmile mají všichni svou tašku připravenou, vyrazíme na procházku - najít v okolí školy kontejnery pro třídění odpadu. U kontejneru necháme děti postupně vyhodit své odpadky - oceníme skutek medailí skřítků. (V případě, že se v okolí nenacházejí kontejnery, upravíme aktivitu pro třídu - z krabic si vyrobíme své vlastní veselé popelnice.)</p> <p><strong>Výtvarná část:</strong></p> <p>Po návratu do třídy můžeme plynule navázat hodinou Výtvarné výchovy s tématem Svět očima dětí.</p> <p>MEIN ERSTES UMWELTSCHUTZBUCH</p> <p>Žáci přeloží na polovinu papír formátu A3. Vytvoří tak knížku skřítka Ecobieho. Na její přední a zadní stranu, případně dovnitř, namalují dva obrázky:</p> <p>Jak by svět vypadal, kdybychom se k němu nechovali ohleduplně;<br />Jak by vypadal perfektní svět.</p> <p>Do vzniklé složky pak můžeme v budoucnu zakládat veškeré pracovní listy týkající se Ekologické výchovy.</p> <h3>Příloha:</h3> <p>Příloha č. 1: <a href="file:///D:/www/data/3-2-1.pdf" target="_blank">Pracovní list pro žáka</a></p> <p><strong> </strong></p>
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc18170 kBPracovní list pro žáka
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám