Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Třídění odpadů (AJ)

Třídění odpadů (AJ)

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Hana Foltová
Seznámení dětí s tříděním odpadů a ekologickým chováním; osvojování si základních principů chování člověka k přírodě, nastavení pravidel, konfrontace se současností, diskuse a hra.

Příprava:

Na větší část tabule napíšeme nadpis ECOLOGY a pod něj magnetem připevníme několik obrázků ilustrujících chování člověka v přírodě.

Kontejnery rozmístíme do rohů třídy.

Na část tabule napíšeme novou slovní zásobu:
litter, waste, garbage;
waste bin, litter bin;
paper, plastics, glass, metals, mixed waste, dangerous waste, collection points;
to separate, to sort, to collect, to throw

Popis činnosti:

Úvod hodiny:

Welcome to our first Ecology lesson! But! Who knows what ecology is? What is it about? Let's have a look here!"

Necháme děti posadit se na zem před tabuli, společně se podíváme na dané obrázky a ptáme se, co děti považují za dobré a špatné - vytvoříme dva sloupce, do kterých děti postupně roztřídí obrázky.

Vedeme krátkou diskusi, učitel klade otázky k obrázkům v angličtině, děti mohou odpovídat česky, postupně doplňujeme jejich věty anglickými výrazy tak, aby si je děti opakovaly a tím postupně zafixovaly.

Vysvětlíme krátce a dvojjazyčně, čím se ekologie zabývá - doplňujeme v maximální možné míře řečí těla.

Nové pojmy

Seznámíme se s novými slovíčky ze seznamu - ukazujeme předměty, děti slovo opakují; slovesa předvedeme pohybem, děti opakují, pantomimicky ztvárňují s námi.

Hra

  • ukážeme druhy barevných kontejnerů ve třídě - vysvětlíme, kam patří jednotlivé odpadky;
  • děti si vylosují nálepky s nápisem, přilepí si je na tričko;
  • na pokyn učitele - "I throw the litter into the bin" - se děti musí zařadit do správného rohu, do správné popelnice;
  • kontrola - učitel se ptá: "Who are you?" žáci odpovídají: "I am plastic, I am yellow."

Pracovní listy

Rozdáme pracovní listy - žáci vybarví správnou pastelkou kontejnery a přiřadí k nim jednotlivé odpadky - seznamují se s psanou formou anglických slov.

Praktické cvičení - "The test of the Ecobies goblins"

Povíme dětem krátký smyšlený příběh o Eko-skřítcích zvaných Ecobies. Tito skřítci dohlížejí na to, kdo se jak chová k přírodě a hodné lidi obdarovávají krásou, rozkvetlými květinami apod. Pro následující aktivitu motivujeme medailí těchto skřítků, kterou nám „poslali pro nové učně"...

Rozdáme dětem igelitové tašky. Na jednu hromádku vysypeme všechny připravené odpadky. Postupně si každý z hromady vybere podle pokynů učitele odpadky do své tašky: "Now take something made of glass."

Jakmile mají všichni svou tašku připravenou, vyrazíme na procházku - najít v okolí školy kontejnery pro třídění odpadu. U kontejneru necháme děti postupně vyhodit jejich odpadky - oceníme tento skutek medailí skřítků. (V případě, že se v okolí nenacházejí kontejnery, upravíme aktivitu pro třídu - z krabic si vyrobíme své vlastní veselé popelnice.)

Výtvarná část

Po návratu do třídy můžeme plynule navázat hodinou Výtvarné výchovy s tématem Svět očima dětí.

MY FIRST ECOLOGY BOOK

Žáci přeloží na polovinu papír formátu A3. Vytvoří tak knížku skřítka Ecobieho. Na její přední a zadní stranu, případně dovnitř, namalují dva obrázky:

Jak by svět vypadal, kdybychom se k němu nechovali ohleduplně;
Jak by vypadal perfektní svět.

Do vzniklé složky pak můžeme v budoucnu zakládat veškeré pracovní listy týkající se Ekologické výchovy.

Příloha:

Příloha č. 1: Pracovní list pro žáka

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc274 kBPracovní list pro žáka
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám