Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Přírodní učebna – měření délky

Přírodní učebna – měření délky

Praktický příspěvek
příklad
blok hodin
Autor Eva Krafková
Spoluautor: Mgr Jan Dobeš
Žáci se v přírodní učebně učí měřit pomocí různých měřidel a učí se odhadovat vzdálenosti.

Cíl výuky

Naučit žáky pracovat s různými měřidly, naučit je odhadovat míry a používat k přibližnému měření části svého těla.

1. hodina

Teoretická příprava

Motivace

Představte si, že od příští hodiny se stanete členy speciálního týmu, který má za úkol měřit v přírodě různé vzdálenosti a délkové rozměry bez použití délkových měřidel. Dříve než se naučíte měřit délku za pomoci svého těla, musíte správně zvládnout práci s délkovými měřidly, abyste své výsledky mohli zkontrolovat.

Pracovní postup

Výklad: Základní pravidla při práci s délkovými měřidly:

  • použít vhodné měřidlo
  • zjistit jednotky měřidla
  • zjistit velikost nejmenšího dílku na měřidle
  • zjistit rozsah měřidla
  • měřenou hodnotu odečítat kolmo

Praktické procvičení měření: Učitel vybere těleso, které má být měřeno. Vybraný žák zvolí adekvátní měřidlo a provádí měření.  Ostatní kontrolují správnost postupu.

Rozhovor: Jakým způsobem lze měřit přibližně délku bez použití měřidel (učitel se snaží žáky navést, aby použili různé části svého těla).

Práce ve skupinách: Žáci jsou rozděleni do pětičlených skupinek a v nich si určí, které části těla budou využívat k měření délek, rozměrů a vzdáleností. Dále změří určené části a hodnoty zapíší do sešitu, aby je mohli příští hodinu využít.

Opakování: Bez pomoci sešitů se žáci snaží zopakovat rozměry částí těla, ktreré naměřili.

Evaluace

Žáci si vybírají různé předměty a vzdálenosti a měří je bez pomoci měřidel. Své výsledky následně kontrolují pomocí měřidel a z případných nepřesností spolu s vyučujícím vyvozují následky.

2. hodina

Praktické měření bez pomoci měřidel.

Motivace

Dnešní hodinu si ověříme v praxi, zda jsou metody měření objevené minulou hodinu použitelné a dostatečně přesné.

Pracovní postup

Vysvětlení organizace hodiny: Do skupin budou rozdány připravené pracovní listy. Každá skupina zvlášť má za úkol snažit se co nejpřesněji dané délky změřit, následně měřidlem ověřit jaká vznikla chyba a odůvodnit proč se tak stalo.

Odchod ze školy do přírodní učebny:
Zároveň probíhá první úkol, změřit vzdálenost učebny od školy. Kontrola výsledku se může udělat pomocí GPS navigace, případně měřením vzdálenosti na mapě.

Měření v přírodní učebně:
Žáci pracují ve skupinách podle připravených listů.

Evaluace

Když mají skupiny určeny rozměry a vzdálenosti, jednotlivci začnou ověřovat rozměry délkovými měřidly. Vyhodnotí si chyby a určí, jak by příště pracovali přesněji. Nejúspěšnější skupina bude mít přednostní právo ve sběru plodů v okolí přírodní učebny.

Reflexe

Aktivita je vhodná do prostředí přírodní učebny. Rozsah: 2 vyučovací hodiny. Je určena pro žáky 6. ročníku.
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc44 kBpříloha
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek