Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Voda v sítku

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Martin Macháček
Anotace: Pokus, při kterém žáci poznávají projevy částicové stavby látek.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Látky a tělesa » využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Husté plastové sítko na čaj, sklenice s vodou, umyvadlo nebo plochá nádoba na odteklou vodu, prostředek na mytí nádobí.
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Provedení

Nad plochou nádobou nebo nad umyvadlem žáci opatrně nalijí malé množství vody (do výšky 2 až 3 mm) do suchého sítka. Pozorují, že voda sítkem neproteče.

Obrázek
1. Obrázek

 

Poté do vody kápnou trochu prostředku na mytí nádobí. Voda buď hned, nebo při malém otřesu sítkem proteče.

Před opakováním tohoto pokusu je třeba sítko dobře vymýt čistou vodou a důkladně vysušit.

Žáci se mohou pokusit udržet vodu i v sítku na špagety, které má mnohem větší otvory.

To už je obtížnější. Vodu je třeba nalévat zvlášť opatrně a i malý otřes stačí k tomu, aby voda sítkem protekla. Jak však ukazuje obrázek, i to se podaří.

Obrázek
2. Obrázek

 

Vysvětlení

Částice vody se mezi sebou slabě přitahují. Tato síla drží například kapku na kapátku - jinak by i sebemenší kapička z kapátka odpadla.

Obrázek
3. Obrázek
Úplně stejná síla drží i částice vody v otvorech sítka. Jedna částice se přitahuje s druhou, takže kapička otvorem v sítě nepropadne. Na následujícím obrázku je sítko hodně zvětšeno.

Obrázek
4. Obrázek
Protože síla, kterou se částice vody navzájem přitahují, je velmi malá, může se při otřesech nějaká kapka utrhnout a voda sítkem proteče. Jak "odolné" je sítko proti otřesům, to závisí na velikosti jeho otvorů. Sítko s velmi malými otvory udrží vyšší vrstvu vody i při silných otřesech, sítko s velkými otvory udrží jen velmi malé množství vody a ta při každém otřesu proteče.

Odmašťovací prostředky (detergenty) účinkují tak, že zmenšují sílu mezi částicemi vody. Voda pak může "obalit" velmi malé kapičky tuku např. na nádobí, a tím je z nádobí z nádobí smýt. Kápneme-li trochu detergentu do vody v sítku, přitažlivá síla mezi částicemi vody už neudrží tak velké kapky jako předtím, proto voda sítkem proteče.

Praktický význam

Nepromokavé oděvy v sobě mají nepatrné dírky, kterými prochází vodní pára odpařovaná z těla (jinak by se srážela na vnitřní straně oděvu a prádlo by bylo brzy promáčené). Tyto dírky však nepropustí kapalnou vodu z deště z téhož důvodu, proč voda neprotekla sítkem. Některé druhy moderních nepromokavých tkanin mají tak malé dírky, že nepropouštějí vodu, i když se s nimi ponoříme pod hladinu. Přitom ale propouštějí vodní páru. Částice vodní páry jsou totiž na rozdíl od molekul kapalné vody daleko od sebe, proto se navzájem nepřitahují a projdou i velmi malými otvory.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 16. 03. 2006
Zobrazeno: 7514krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MACHÁČEK, . Voda v sítku. Metodický portál: Články [online]. 16. 03. 2006, [cit. 2020-03-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/499/VODA-V-SITKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.