Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Tavení kovu a skla

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Martin Macháček
Anotace: Žáci poznávají rozdíl mezi krystalickými a amorfními látkami.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Látky a tělesa » uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Energie » využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Základní podmínky života
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Výkonný kahan, tyčinka pájky (asi 1 mm v průměru), tenká skleněná tyčinka nebo trubička
Klíčová slova: Fyzika, pokus, kov, sklo, tavení

Provedení

Žáci nad kahanem nejprve zahřívají skleněnou tyčinku nebo trubičku v jednom místě asi 5 cm od konce. Udržují ji vodorovně a pomalu ji v plamenu otáčejí, až sklo začne měknout a konec pomalu poklesne dolů.

Pak podobným způsobem zahřívají tyčinku pájky (stačí jen asi 3 cm od konce). Pozorují, že na rozdíl od skleněné tyčinky je tyčinka pájky nejprve stále tvrdá (neměkne), a pak se náhle "zlomí" a její konec upadne.

Vysvětlení

Pájka (slitina olova a cínu) je látka krystalická. Její krystalky sice nevidíme, protože jsou mikroskopicky malé, ale i tak každý z nich obsahuje biliony atomů uspořádaných pravidelným způsobem. Krystalické látky mají určitou teplotu tání. Pod touto teplotou jsou stále stejně pevné, při dosažení této teploty se náhle mění v kapalinu. Proto byla tyčinka pájky před dosažením teploty tání v místě ohřívání pevná a neohýbala se. Při dosažení teploty tání se pájka náhle změnila v kapalinu a pevný konec tyčinky upadl.

Naproti tomu sklo není krystalická látka. Jeho atomy nejsou uspořádány pravidelně, ale zcela náhodně, jako je tomu v kapalině. Takové látky se při nižší teplotě chovají jako pevná látka, ale při zvyšování teploty pozvolna měknou, až plynule přejdou do kapalného skupenství. Proto nelze stanovit jejich přesnou teplotu tání.

Na obrázku vidíme fotografii z elektronového mikroskopu, která ukazuje rozložení atomů křemíku v krystalickém křemíku (v horní části) a v amorfním křemíku (v dolní části).

Obr
1. Obr

Poznámka

Tloušťka skleněné tyčinky nebo trubičky musí odpovídat výkonnosti kahanu. Slabým kahanem ohřejeme na teplotu měknutí jen velmi tenkou tyčinku, silným kahanem i tlustší tyčinku nebo trubičku. Trubičkou i tyčinkou v plameni pomalu otáčíme, aby se nahřívala rovnoměrně dokola.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 09. 03. 2006
Zobrazeno: 10551krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MACHÁČEK, Martin. Tavení kovu a skla. Metodický portál: Články [online]. 09. 03. 2006, [cit. 2020-01-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/490/TAVENI-KOVU-A-SKLA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.