Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Mobilní speciálně pedagogické služby v B...

Ikona informativni

Mobilní speciálně pedagogické služby v Bavorsku

Autor: Marcela Šnajdrová
Anotace: Mobilní speciálně pedagogické služby v Bavorsku podle výzkumu Ludwig-Maxmilianovy univerzity v Mnichově.
Klíčová slova: bavorsko, německo, speciálně pedagogické služby, msd
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

V současném Bavorsku se v obecných základních školách nachází přes 4 000 žáků s diagnostikovanou poruchou učení. V rámci mobilních speciálně pedagogických služeb (MSD = Mobile Sonderpädagogische Dienste) jim zde pomáhají speciální školní pedagogové. Katedra pedagogiky pro žáky s poruchami učení na Ludwig-Maxmilianově univerzitě v Mnichově v letech 2002 a 2003 mapovala činnost speciálních školních pedagogů působících právě v rámci MSD.

V první fázi výzkumu byly analyzovány koncepční dokumenty MSD z bavorských správních okresů. Současně byly do přehledu zahrnuty stávající úřední školní údaje o MSD. Těžištěm druhé fáze byl písemný dotazník, který byl koncem roku 2002 rozeslán 936 bavorským speciálním školním pedagogům MSD. Do dubna 2003 se vrátilo celkem 454 dotazníků, což odpovídá 48,3% návratnosti, která je při písemném dotazování všeobecně považována za dostatečnou. Podstatou třetí fáze projektu bude zdokumentování regionálních projektů MSD, v nichž mají být ve smyslu modelů dobré praxe (best-practice) představeny obzvláště kvalitní příklady spolupráce obecných škol a škol speciálních.

MSD jsou podle dotazníkového šetření vesměs nabídkou pomoci uskutečňovanou převážně individuální formou práce s jednotlivými žáky v oddělené místnosti, mimo výuku ve třídě. Tato pomoc je zpravidla poskytována pouze jeden den v týdnu a trvá průměrně 1-2 hodiny. U většiny žáků je dle vyjádření učitelů ukončena již po 6 měsících, takže se mohou následně účastnit výuky obecné školy již bez podpory speciálních školních pedagogů.

Pedagogové MSD fungují převážně jako poradci a pomocníci. V rámci činnosti v MSD se posouvá speciálně pedagogický profil kompetencí. Zatímco vyučovací kompetenci je připisován klesající význam, poradenské, kooperační a diagnostické kompetence se rozšiřují. Mnozí speciální školní pedagogové musejí znovu získat především poradenskou kompetenci.

Nabídka pomoci MSD se v současné době podle vyjádření dotázaných učitelů zaměřuje hlavně na ty žáky, kteří jsou ještě schopni splnit vzdělávací cíle obecné školy.

V Bavorsku představuje MSD efektivní možnost integrované pomoci pro více než 10 000 žáků s potřebou speciálně pedagogické podpory. Tuto mobilní nabídku pomoci zahrnuly do spektra svých činností více než tři čtvrtiny speciálních škol v Bavorsku. Nabídka pomoci se ovšem omezuje na takové žáky, kterým může být v obecné škole pomáháno cíleně. Žáci se závažnými potížemi v učení a žáci s problémy danými mentálním vývojem jsou převážně i nadále přeřazováni do speciálních škol.

Pokud jde o speciálně pedagogické kompetence, je MSD příkladem moderního speciálně pedagogického profilu kompetencí, v němž vyučovací kompetence ztrácí své dominantní postavení a jsou postaveny na roveň kompetencím poradenským, kooperačním a intervenčním.

Použitá literatura a zdroje:

Heimlich, U., Röbe, D. - Mobile Sonderpädagogische Dienste im Förderschwerpunkt Lernen - Ergebnisse einer Lehrerbefragung. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, roč. 74, 2005, č. 2, s 163-164.

Další informace a odkazy na literaturu jsou dostupné na heimlich@spedu.unimuenchen.de nebo www.paed.uni-muenchen.de/~lkp/CONMAN/forschung.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 09. 02. 2006
Zobrazeno: 4715krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠNAJDROVÁ, . Mobilní speciálně pedagogické služby v Bavorsku. Metodický portál: Články [online]. 09. 02. 2006, [cit. 2020-05-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/465/MOBILNI-SPECIALNE-PEDAGOGICKE-SLUZBY-V-BAVORSKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.