Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Zapamatujte si

Ikona odbornost
Autor: Věra Jirásková
Anotace: Kontrolní otázky k cyklu Výchova k občanství
Obor příspěvku:Výchova k občanství
Klíčová slova: občanství, stát, občanská společnost, ústava
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Souhrn otázek je součástí cyklu Výchova k občanství.


4. ZAPAMATUJTE SI

Jakým způsobem lze nabýt státní občanství České republiky?
Narozením, osvojením, určením otcovství (pokud je matka cizinka), nalezením, prohlášením (týká se jen bývalých občanů Československa), udělením (cizincům).

Lze pozbýt státní občanství České republiky?
Ano.

 1. Prohlášením občana, který získal občanství cizího státu, že se jej vzdává.
 2. Nabytím cizího státního občanství. Platí zde ovšem určité výjimky, které umožňují dvojí státní občanství (např. manželství s cizincem, dětí ze smíšených manželství apod.).

Jaké okruhy základních práv a svobod jsou vyjmenovány v Listině základních práv a svobod?
Lidská práva a základní svobody
Práva národnostních a etnických menšin
Hospodářská, sociální a kulturní práva
Právo na soudní a jinou právní ochranu

Co znamená pojem "občanská společnost"?
Občanská společnost vyplňuje prostor mezi jednotlivcem a státem, je to souhrn všech organizací, sdružení apod., které jsou nezávislé na státu.

Jaké funkce plní občanská společnost?
Brání státu pronikat do oblastí, jež mu nepřísluší (soukromí občana, veřejné aktivity občanů atd.). Upozorňuje na problémy, které se ve společnosti vyskytují, a tím je dostává do sféry politiky. Je "školou demokracie" - zejména aktivním zapojením občanů do života společnosti.

Co je to stát?
Stát je vymezen jako politická organizace lidské společnosti, která se vyznačuje sdružením obyvatel určitého území v právní celek.

Co znamená pojem "demokratický právní stát"?
Demokratický:

 • zdrojem moci je lid,
 • státní moc slouží všem občanům,
 • existuje pluralita systému politických stran,
 • rozhoduje na základě mínění většiny, ale nesmí ohrozit zájmy většiny,
 • rozhodování státních orgánů, soudů apod. musí být v maximální míře veřejné.

WhitePrávní:

 • státní moc je limitována zákonem,
 • občan může dělat vše, co není zakázáno a nesmí být nucen dělat něco, co zákon nepřikazuje,
 • je zabezpečena nezávislost soudní moci,
 • nelze změnit demokratické uspořádání státu.

Co určuje Ústava?

 • charakter státu
 • postavení občanů
 • státoprávní uspořádání
 • soustava nejvyšších státních orgánů a jejich pravomoce
 • státní symboly
 • procedury navrhování a schvalování zákonů i samotné ústavy
 • způsob kontroly ústavnosti

Co znamená horizontální dělba moci?
Rozdělení moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní.

Kdo představuje v České republice zákonodárnou moc, kdo výkonnou moc a kdo soudní moc?
Zákonodárnou Poslanecká sněmovna a Senát, výkonnou prezident a vláda, soudní Ústavní soud a soustava obecných soudů.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 08. 11. 2005
Zobrazeno: 6819krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JIRÁSKOVÁ, Věra. Zapamatujte si. Metodický portál: Články [online]. 08. 11. 2005, [cit. 2020-05-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/389/ZAPAMATUJTE-SI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.