Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Počítáme v cizích jazycích

Počítáme v cizích jazycích

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Helena Aram
Žáci hádají, jakým jazykem jsou psány předčítané básně. Zaměřují se na číslovky od 1 do 5 a definují rozdíly mezi cizími slovy. Ve druhé fázi dle TPR žáci rozlišují jazyky příslušnými vlajkami států a vytleskávají počet slabik čísel, dále vyplňují tabulku s čísly. Pomocí prstových loutek se naučí báseň zpaměti.
Příprava 1

Učitel si připraví básničky, ve kterých se počítá od jedné do pěti v různých jazycích (ukázky viz příloha č. 4). Může použít vlastní básničky, a pokud nenajde (na internetu, v tištěných publikacích) básničky ve výše uvedených jazycích, může použít jazyky jiné a tabulky pro žáky (viz příloha) upravit podle použitých jazyků. Dále si připraví pro každého žáka vlaječku libovolné barvy. Žáci mohou mít vlaječky stejné barvy, nebo každý jinou.

Popis činnosti 1

Žáci společně poslouchají básničky, které jim učitel přečte (pokud má audionahrávku, může básničku přehrát) a snaží se uhodnout, jakým jazykem je v nich počítáno. Svoje odpovědi musí vlastními slovy odůvodnit; například podle čeho hádají ten který jazyk - intonace, nějaká slabika, nebo už slova někde slyšeli a podobně. Učitel po vyslechnutí všech odhadů a jejich zdůvodnění přečte (přehraje) básničky znovu a řekne, v jakých jazycích byly napsány.

Ve druhé fázi učitel říká různá čísla vždy ve dvou různých jazycích a žáci zvedají vlaječku, pokud zní slova podobně (viz příloha č. 1).

Příprava 2

Učitel si připraví stejné básničky jako při předchozí aktivitě, tabulku, kterou umístí na tabuli, a prstové loutky. Každý žák dostane tabulku, do které vyplňuje obloučky označující počet slabik (viz příloha č. 3, tabulka pro žáka).

Popis činnosti 2

Žáci pracují nejdřív společně, ve druhé fázi aktivity samostatně. Poslouchají básničky, které učitel postupně čte. Zastavuje se u jednotlivých čísel a žák, na kterého ukáže, tlesknutím určí počet slabik.

Učitel nakreslí na tabuli tabulku s čísly a s označením jazyka. Tabulka je stejná, jakou dostanou žáci do lavic. Poté čte jednotlivá čísla ve všech připravených jazycích; buď postupně všechna čísla v jednom jazyce, nebo nejdřív číslo jedna ve všech jazycích, pak číslo dvě ve všech jazycích atd. Je možné čísla přečíst oběma způsoby, druhé čtení je pro kontrolu.

Žáci poslouchají jednotlivá čísla ve všech jazycích a samostatně vyplňují svoje tabulky pomocí obloučků, které reprezentují jednu slabiku. Nakonec učitel vyplní i svoji tabulku (viz příloha č. 2) na tabuli, aby si žáci mohli své odpovědi zkontrolovat.

V závěru hodiny žáci zvolí jednu z básniček a pomocí učitele a prstových loutek se ji naučí.

Poznámky

Můžeme zařadit i jiné cizí jazyky. Pokud máme ve třídě nějakého žáka z cizí země, zařadíme také jeho jazyk.

Místo básničky lze použít i písničku, ale vyžaduje to pěvecké schopnosti učitele.

Tématu názvů čísel v různých jazycích se dále věnuje metodický list „1, 2, 3 ... 4 000 jazyků".

Přílohy

Příloha č. 1: Podklad pro učitele k aktivitě 1
Příloha č. 2: Podklad pro učitele k aktivitě 2
Příloha č. 3: Tabulka pro žáka
Příloha č. 4: Básničky

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek