Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Žáci si posílají míč dokola a každý má za úkol se za něco pochválit. Ve druhém kole každý poděkuje někomu ze spolužáků za konkrétní věc, kterou by chtěl ocenit. Následuje samostatná práce žáků – výroba knížky v angličtině o sobě. Na závěr si děti zvolí, kterému ze spolužáků svoji knížku přečtou.
Příprava

Předem stanovíme den, kdy se budeme – na základě všeho, co jsme se během roku naučili – vzájemně představovat. Žákům sdělíme, že jednotlivé aktivity budou probíhat dvojjazyčně.

Popis činnosti
Evokace

Učitel žákům přiblíží cíl projektu – zopakovat si, co jsme se během roku naučili, a co už o sobě dokážeme říct/napsat. Během projektu bude mít každý možnost uvědomit si, v čem je výjimečný. Učitel vysvětlí, že každý člověk je osobnost, a protože jsme každý jiný, je život na světě zajímavý a pestrý. Upozorní děti, že během jednotlivých aktivit se budou dotýkat témat, která jsou pro každého důležitá a osobní, proto je velmi důležité být k sobě navzájem taktní, nesmát se jeden druhému za jeho názor atd.

Aktivita - pochvala

Žáci si sednou s učitelem do kruhu na zem. V prvním kole žáci posílají míč dokola, a ten, kdo drží míč, sám sebe za něco pochválí. Začne sám učitel, abyžáci lépe porozuměli zadání - např.: „Chtěla bych se pochválit za to, že jsem o víkendu vyplela zahrádku, i když se mi vůbec nechtělo." Aktivita pokračuje, dokud míč neprojde celým kruhem.

Ve druhém kole učitel vysvětlí, že v rámci této aktivity budou mít všichni možnost někomu poděkovat za něco, co se mu povedlo, popř. mu říct, jaké vlastnosti si na něm cení. Pak učitel pošle míč jednomu z dětí se zdůvodněním - např. „Chtěla bych poděkovat Honzovi, který se celý rok pečlivě staral o třídní knihu." Honza pokračuje se svými díky... atd.

Aktivita - knížka Me

Každý z žáků vyrobí knížku o sobě. Bude se jmenovat ME (Já) a bude napsaná anglicky.

Motivace: učitel řekne žákům, aby si představili, že pojedou na rok do anglicky mluvící země a budou tam rok chodit do školy. Všichni noví spolužáci a paní učitelka budou zvědaví, odkud kdo je, jaký je, co dělá rád, v čem je dobrý a podobně. Pro takovýto případ si teď vyrobí knížku, kterou se vlastně představí. (Jako motivaci lze použít také například „účast v soutěži", „účast na nějakém mezinárodním táboře" nebo jiné akce, které vyžadují představit sama sebe v cizím jazyce.)

Pro výrobu žáci použijí barevné papíry. Je vhodné stanovit základní kritéria pro hotovou knížku - např.: Knížka by měla mít min. 8 stran - 1 strana, 1 informace. Na každé straně bude text a obrázek. V knížce budou uvedeny odpovědi na následující otázky:

What's your name?
How old are you?
Have you got any brothers or sisters?
What's your favourite colour?

apod.

Reflexe

Žáci si mohou vybrat někoho ve třídě, komu svoji knížku přečtou. Učitel zdůrazní, že záměrem je podělit se o svoji knížku, o to, v čem jsem jedinečný. Úkolem kamaráda tentokrát není hodnocení, ale vyslechnutí, sdílení. Knížku si děti odnesou domů.

(Poznámka - učitel bedlivě hlídá taktnost komentářů dětí. Hlídá také, které děti nebyly oceněné, a až bude mít míč, sám jim poděkuje.)

Učitel vychází z úrovně řečových dovedností žáků - pokud nezvládnou odpovědět na otázky, může mít zadání formu doplňovačky, např. My name is ............. I am .......... old. atd.

Učitel respektuje, pokud se některý z žáků rozhodne svoji knížku ostatním neukázat. Pokud se někdo chce o svoji knížku podělit s učitelem, neměl by učitel opravovat ani komentovat případné chyby.

Místo angličtiny lze použít jakýkoli jiný cizí jazyk.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek