Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jak probudit Šípkovou Růženku

Jak probudit Šípkovou Růženku

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin

Příspěvek nabízí možnost, jak prožít „pohádkový den" v první třídě. Úkoly jsou voleny tak, aby bylo možné zařadit tento den během prvních měsíců školní docházky. Dokážeme společně probudit Šípkovou Růženku? Cílem jednotlivých aktivit je naučit žáky spolupracovat, procvičit zábavnou formou vyhledávání známých písmenek a počítání do pěti.

Postup:
 • motivace - na tabuli připevníme (nebo namalujeme) obrázek z pohádky Šípková Růženka (děti ji většinou dobře znají) a obrázky sedmi růží
 • žáky motivujeme tím, že dnešní den prožijeme s touto pohádkou
 • vypravujeme nebo čteme dětem pohádku (používám zkrácený zápis) - viz. příloha
 • následuje společné vypravování a dramatizace některých částí (vhodná je věštba sudiček, píchnutí o trn, probuzení princezny...), žáci si rozdělí role a určenou část „zahrají"
 • také my zkusíme, jestli se nám povede Růženku probudit, musíme ale nejprve splnit úkoly, které nám přichystaly pohádkové růže (ty jsou očíslované a po splnění úkolu je sundáváme = uvolňují nám cestu k Růžence)
Realizace úkolů:
 • 1. růže: žákům rozdáme text básně

TRNY

Trny má růže,
píchnout vás může.
Je o tom pohádka,
znáte ji, děvčátka?

Šípková Růženka,
řekla hned Alenka,
o růži píchla se,
pak šťastně vdala se.

 • báseň učitel nebo čtenáři přečtou (mohou se ji naučit v průběhu dne i zpaměti), v básničce mají barevně vyznačit písmenka, která už umíme - úkol zadáváme podle aktuálně probíraných písmen (žáci pracují ve dvojicích, kontrolují si podle tabule, kde učitel vyznačuje správné řešení)
 • 2. růže: Šípková Růženka usnula na sto let, my si zazpíváme písničku, při které se také hezky usíná, nácvik písně Halí, belí (učebnice HV pro 1. ročník, SPN str. 15), můžeme doplnit pohybem
 • 3. růže: žáci se vrátí do lavic, utvoří dvojice a společně řeší jednoduché úlohy, které čte učitel (řešení mohou znázorňovat kolečky nebo zapisovat příklady):
  • V noci se objevily 3 sudičky. Kolik by jich bylo, kdyby přišla ještě jedna?
  • Růženka měla na hraní 5 barevných míčů. Jeden míč se jí zakutálel mezi květiny. Kolik míčů jí zůstalo?
  • Na záhonku vyrostlo 5 růží. Zahradník 2 utrhl. Kolik růží tam zbylo?
  • Růženka dostala k narozeninám 3 dárky. Princezna ze sousedního království dostala o 1 dárek více. Kolik dárků dostala princezna ze sousedního království?
 • 4. růže: žáci si sednou do kruhu, zopakujeme báseň Trny, učitel říká slova z básně, žáci vytleskávají a určují počet slabik
 • 5. růže: žáci se rozdělí do skupinek, každá skupinka dostane papír, na kterém je napsané písmenko R r, úkolem skupinek je namalovat na papír (nebo napsat) co nejvíce věcí (slov), které obsahují právě toto písmeno a nějak patří do naší pohádky (král, růže, trn, koruna, prst, princezna ...)
 • následuje kontrola, při které zástupce každé skupinky seznámí ostatní s výsledkem jejich práce
 • 6. růže: žáci si sednou do kruhu a zahrají si Kimovu hru (například 1. žák: v královské zahradě rostly růže, 2. žák: v královské zahradě rostly růže a tulipány, další žák: v královské zahradě rostly růže, tulipány a narcisy ....)
 • 7. růže: žáci se vrátí do lavic a namalují obrázek k pohádce
 • například: voskovkami namalujeme Šípkovou Růženku, kolem obtiskujeme korkovou zátku nebo zmuchlaný papír namáčený v růžové a zelené barvě a dotváříme šípkové růže
 • sedneme si do kruhu, zhodnotíme výtvarné práce a také celý pohádkový den 
Hodnocení

Žákům se práce líbila a byli při jednotlivých činnostech velmi aktivní. Pokud jsou žáci zvyklí pracovat ve skupinách, tak takovéto činnosti zvládají. Problémem bylo, když se měli žáci ve skupince sami dohodnout, kdo bude prezentovat práci celé skupinky.

Závěr

Cíl jednotlivých aktivit se podařilo splnit. Propojování jednotlivých činností, které jsou motivované známou pohádkou, nepřipadá dětem těžké.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám