Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Informační centrum keltské kultury Nižbo...

Informační centrum keltské kultury Nižbor

Informativní příspěvek
Autor Ústav archeologické památkové péče

1.

 

 

 

Co zde máte možnost vidět?

 • Multimediální projekci o životě Keltů
 • Projekce 3D filmu: „Věčný život jednoho Kelta"
 • Mluvící Kelt, který vyzkouší vaše vědomosti
 • Sezónní výstavy
Zkoušení mluvícím Keltem
2. Zkoušení mluvícím Keltem

Na dotykových obrazovkách můžete najít tisíce hesel, kde se seznámíte s rozšiřováním keltského území a vojenskou historií Keltů, s jejich životem, kulturou, řemesly, náboženstvím a rituály, stejně jako s hlavními oppidy - keltskými sídlišti na území naší republiky a sousedních států. Jedním z nich byly i Stradonice, oppidum, které se rozkládalo na vrchu zvaném Hradiště přímo nad obcí Nižbor, naproti zámku. Zároveň si zde budete moci zakoupit různé tematicky zaměřené dárky, knihy, apod.

3.

 

 

 

A - VSTUPNÍ MÍSTNOST
Velký keltský pochod, Evropou tam a zase zpět, případně i jinam

Vývoj, rozšíření, postup a pohyb keltských vojenských družin a později celých kmenových společenstev po území Evropy je podán symbolickou formou základní běžné výzbroje bojovníka. Mapy zobrazují přibližný rozsah osídlení pravděpodobných (okolo roku 1 200 před Kr.) a přímých předchůdců (okolo roku 500 před Kr.) historicky známých Keltů. Poslední mapa zachycuje rozšíření keltských držav před zahájením války Galské (okolo roku 60 před Kr.). Na stěně proti oknu je připomínka pověsti o obléhání Říma Kelty. Je symbolizována Kapitolskou vlčicí, i když Kapitol zachránily husy. Na dotykových obrazovkách je možné volit informace. Obsahují hesla, která se váží obecně ke Keltům, jejich kmenům, náčelníkům a místům, která obývali či kde válčili. Jsou zde uvedena význačná hradiště, oppida, jednotlivé prvky vojenského stavitelství, způsobu vedení boje, výzbroje a výstroje. Mapa na stěně u okna znázorňuje různé přesuny a pohyby v období historických Keltů, tedy období, kdy jsou jejich aktivity známy z písemných záznamů antických autorů.

 Pohled do expozice Od Samainu k Samainu
4. Pohled do expozice Od Samainu k Samainu

 


 

B - STŘEDNÍ MÍSTNOST 

Od Samainu do Beltainu a od Beltainu k Samainu

Keltské náboženské představy - stálá proměna všeho - je znázorněna na stěně u vstupu odchodem lidí do jiného světa, kde jsou obklopeni božstvy, symboly a jinými zemřelými. Návštěvníkům jsou jejich podoby nabízeny v „obětní" šachtě. Neviděni - zemřelí procházejí ohněm, symbolizujícím dva z nejdůležitějších keltských svátků BELTAIN, kdy zapalované ohně měly očistnou moc a SAMAIN - příchod keltského nového roku. V rohu je umístěna socha, představující univerzální božstvo se symbolem věčného života, trsem jmelí.

Rekonstrukce keltské obytné místnosti
5. Rekonstrukce keltské obytné místnosti

 


 

C - VÝSTUPNÍ MÍSTNOST

Doma v třetině Evropy, život, práce a smrt Keltů

Na stěně jsou dotykové obrazovky s hesly, majícími vztah k běžnému dennímu životu a práci. Těžba a základní zpracování surovin - zlato, železo, dřevo, kámen. Specializovaná řemeslná výroba - hutnictví, kovolitectví, kovářství, šperkařství, hrnčířství, zemědělství - pěstování a chov, lov, obchod, cestování. Archeologické movité nálezy (osobní šperky a doplňky), archeologické pracovní metody, archeologická památková péče, archeologické kultury. Dnešní rekonstrukce různých činností a jednoho ze způsobů bydlení. Zde je možno shlédnou krátký film z keltské vesnice.

D - CHODBA

Letem nad našimi oppidy

Letecké snímkování prostoru oppid Třísov, Nevězice, Hrazany, Závist, Stradonice, České Lhotice, Staré Hradisko, Hostýn. Změny vegetačního krytu a způsobu využívání plochy uvnitř opevnění. Přeměna na využití krajiny v jejich sousedství v průběhu posledních sedmdesáti let. Střední Čechy jsou jediným krajem naší republiky, kde je možné navštívit během jednoho dne hned tři keltská oppida (Hrazany, obec Radíč, okres Příbram; Závist-Lhota, obec Dolní Břežany, okres Praha - západ a Stradonice, obec Nižbor, okres Beroun). Základní přehled dosavadních znalostí je podáván přímo na lokalitách formou informačních tabulí nebo je možné jej získat ze stručných informačních skládaček distribuovaných blízkými muzei, informačními centry a obecními úřady.

V patře, za velkým sálem, se nachází rekonstrukce keltského domu a místnost pro sezónní výstavy

Vzdělávací nabídka

Termín a čas konání veškerých akcí je nutno dohodnout předem, a to telefonicky na č.: 725 759 344, 274 772 939 nebo e-mailem nizbor@uappsc.cz, alena.zajicova@uappsc.cz

Vstupné je jednotné, za osobu 50 Kč, pedagogický doprovod zdarma. Jedna skupina maximálně 50 osob.

Přednášky jsou vhodné pro školy (vhodné pro II. stupeň ZŠ, gymnázia a střední školy) i pro veřejnost (domovy důchodců, spolky apod.). Konají se celoročně v přednáškovém sále Informačního centra keltské kultury na zámku Nižbor.

Nabízená témata:

 • Co je archeologie a její metody
 • Přehled pravěku
 • Jídlo v pravěku
 • Odívání v pravěku a starověku
 • Šperkařství v pravěku a starověku
 • Etruskové
 • Vývoj antického umění
 • Život prvních zemědělců
 • Život v době bronzové
 • Archeologie na Berounsku
 • Keltové
 • Germáni
 • Letecká archeologie
 • Po dohodě možnost domluvy i jiných témat
6.
7.

Pojďme si hrát na pravěk (vhodné pro mateřské školy, I. stupeň ZŠ a družiny).

Akce probíhá v areálu Informačního centra keltské kultury na zámku Nižbor. Vhodné je pracovní oblečení, které se může umazat. Děti se formou hry a povídání seznámí s každodenním životem pravěkých lidí. Vyzkouší si základní dovednosti, jako je spřádání nití, tkaní, mletí obilí, dělání placek, vytváření keramiky, střelba z luku aj.

8.

Převážná část programu se odehrává na nádvoří zámku (při nepřízni počasí je připraven obdobný program ve vnitřních prostorách zámku). Termíny konání mimo zimní měsíce dle dohody.

Odborné exkurze s archeologem

Výpravy na archeologické lokality ve středních Čechách. Dopravu na místo si zájemci o exkurzi zajišťují sami, termíny mimo období letních prázdnin dle dohody.

Každoroční tradiční programy:
9.

(aktuální informace na: www.uappsc.cz/uappsc/ickk.html; www.celticeurope.cz)

Během odpoledne několikrát živě vystoupí hudební skupiny. Na pódiu ve velkém sále zámku probíhají taneční vystoupení (zájemci z řad návštěvníků mají možnost se naučit vybrané dobové tance). Pro děti je připravena řada různých zábavných her, archeologická dílna, kde se mohou na chvíli stát archeologem pracujícím v terénu. Na nádvoří zámku se odehraje několik bojových soubojů mezi Kelty a Římany. Představena jsou i některá keltská řemesla, která si můžete sami vyzkoušet. Vrcholem oslav bývá velká ohňová show, v níž se objeví zapálené louče, tyče, lana, řetězy a jiné ohnivé „hračky".

BELTAIN, BELTAINE, BELTENE, BELTINE - duben
10.
11.

Jeden ze dvou nejdůležitějších keltských svátků. Byl a je slaven 1. května a dělil rok Keltů na dvě stejně dlouhá období. Název je složen ze dvou slov Belisame - znamená jasný, zářivý a slovo tine je pojmem pro oheň. Je tedy svátkem - Jasného, zářivého ohně - symbolu boha BELENA. Byl to nástup k letnímu období, radostnému a bezstarostnějšímu životu danému snadným obstaráváním potravy pro všechny.

12.
LUGHNASAD - červenec

Svátek slavený na počest boha Luga, Lugha patřil ke čtyřem nejdůležitějším svátkům keltského roku (BELTINE, IMBOLC, SAMAIN). Byl slaven uprostřed léta po západu slunce 31. července a následujíc den 1. srpna na celém keltském území. Lugovy slavnostní hry byly patrně také spojeny s rituály konanými pro ochrany úrody před její sklizní.

13.
SAMAIN, SAMHAIN – říjen

Ohňové ukázky, uhašení ohně konce roku, živá hudba. Jeden z nejvýznačnějších svátků se slavil na závěr letního období, jímž začínala zimní polovina roku a keltský nový rok. Nejdůležitější částí byl jeho předvečer, tedy v poslední říjnová noc, kdy se podle keltských představ vydávali mrtví mezi živé.

Kontaktní adresy

Informační centrum keltské kultury Nižbor
Zámek Nižbor č. p. 260, PSČ 267 05;
www.uappsc.cz; www.celticeurope.cz
nizbor@uappsc.cz; ickk@uappsc.cz
telefon: + 420 311 693 100
fax: + 420 311 693 000

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám