Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jak přiblížit „kompetence“... aneb Kompetentní...

Jak přiblížit „kompetence“... aneb Kompetentní skřítkové

Praktický příspěvek
inspirace
modul
Autor Pavel Lutner
Text obsahuje motivační dopis pro děti nebo netradiční rodičovské sdružení. Forma dopisu zábavnou formou seznamuje se základními kompetencemi stylem velmi dobře srozumitelným pro děti (a tím samozřejmě i pro rodiče). Připojeno je několik ukázek práce s tímto materiálem.
Jak přiblížit „kompetence"

Tento příspěvek se zaměří na „kompetence". Je velmi důležité se v kompetencích nejenom dobře vyznat a dobře volenými strategiemi je naplňovat, v tento okamžik (2009) je navíc také potřeba umět „kompetence" dobře vysvětlovat a „popularizovat". Musíme umět vysvětlit, „o co jde" - nejen rodičům, dětem, ale i veřejnosti jako takové.

„Kompetentní skřítkové" - ukázka motivačního textu

Tento text může být vyvěšen ve třídě, doplněn o dětské ilustrace jednotlivých skřítků.

Milé děti, vážení rodiče.

Ve třídě máme skřítky! Ano. Ale nebojte, jsou to hodní skřítkové. Budou s námi a stále nám budou pomáhat ve všem, co děláme. Rád bych vám je představil... Pěkně pohádkově...

Učílek
(rozvíjení kompetence k učení)

Je velice zvídavý skřítek. Neustále něco čte a hledá. Listuje si knihami, encyklopediemi, shání informace. Pořád se na něco ptá, umí položit zajímavé otázky jiným i sám sobě. Taky však na ně umí skvěle odpovídat nebo pracovat tak dlouho, až správné odpovědi najde.

Bude tě provázet na tajuplné a krásné cestě poznání. Bude s tebou, až si budeš osvojovat zdánlivě jednoduché věci, bez kterých ale není možné se učit. Pomůže ti při udržování pořádku na stolku a v tašce. Až budeš potřebovat, pošeptá ti, kdy a jak je dobré se učit. Možná se ti zalíbí jeho nápad: vést si Zápisníček. Tam si budeš psát své objevy, ale naučíš se s ním také pravidelně si zapisovat zadání, úkoly a hlavně je plnit. Skřítek umí spoustu zajímavých učebních triků. Např. ti poradí, jak si vyrobit karty s vyjmenovanými slovy a stálým hraním se je naučit. Jindy tě bude inspirovat k tomu, že některé věci v přírodovědě je lepší si nejprve namalovat a pak o namalované věci jednoduše vyprávět a tím se jí naučit. Zkrátka s Učílkem je učení zábavné a dobré.

Pohodářka
(rozvíjení kompetence k řešení problémů)

S touto klidnou postavičkou ze světa skřítků je pohoda prostě pořád. Zajímavé je, že toho příliš nenamluví. Mnohdy o sobě vůbec nedává znát. Možná se i schovává. Poznáte ji tehdy, když se třída začne o něčem dohadovat. Nebo když dlouho nemůžeme najít správné řešení nějakého zadání. Tehdy se ozve některá z jejích typických vět: „Problém je v tom, že..." nebo „Je to o tom, že..."

Pohodářka zkrátka umí pojmenovat problém. Nikdy nám nepřestane fandit při hledání řešení nějakého problému. Zatleská vždycky, když si uvědomíme, že problém vůbec máme. Když ho dokážeme pojmenovat, je nadšená. Když ji poprosíme o pomoc při hledání různých řešení problémů, ukáže se, jak nepostradatelnou pomocnicí pro nás je.

Např. nám poradí, zda hledat v encyklopedii, nebo jestli stačí jinak použít už známý poznatek. Pohodářka se ale neplete do řemesla Učílkovi. Někdy je velice nepříjemná. Na rovinu řekne, když je problém v nás - lidech. Hádky, potíže, problémy a konflikty nám pomůže překonávat. Ráda sedává s námi v kroužku. Pomůže nám z něj udělat kouzelný (komunitní) kroužek. To bude příjemný prostor pro řešení a probírání „třídních věcí" i problémů všeho druhu.

Povídálek
(rozvíjení
kompetence komunikativní)

Zdálo by se, že Povídálek je „upovídaný". Slovní zásobu má sice obrovskou, ale umí i mlčet! Dokáže také být jakýmsi „tiskovým mluvčím". Řekne pouze to, co je nutné a správné. A dokáže to předat i nám. Pomůže se slohem. Bude u nás pokaždé, když si budeme dělat výpisky, sestavovat osnovy. Uspořádá nám tréninky v mluvních projevech, pohlídá výslovnost. Naučí nás dialogu, jak správně mluvit, ale také umění naslouchat i reagovat na to, co říkal kamarád. S Povídálkem je příjemně.

Kami
(rozvíjení
kompetence sociální a personální)

Jméno této holčičky - skřítka je odvozeno od kamarádství. Kami je jeho velkou ochránkyní. Kami bude dobrou průvodkyní světem zajímavých dovedností. Některé jsou praktické: umět se rozdělit do družstev, skupin. Do skupin různě početných, sestavených podle různých kritérií či požadavků. Když nám půjdou tyto základy, pomůže nám později Kami se speciálními postupy: jak si ve skupině rozdělit role a naplánovat práci skupiny tak, aby byla úspěšná. Časem nám Kami ukáže práci se „smajlíky" podle nálady, dokonce se naučíme navzájem se svěřovat se svými náladami a pocity. Možná nám také pomůže naučit se o nich nejen mluvit, ale také mlčet - respektovat tajemství. A tohle všechno je dobrou půdou pro hezké a kvalitní vztahy ve třídě, které má Kami tak moc ráda.

Vlastík
(rozvíjení
kompetence občanské)

Vlastík velice rád vidí, když lidé mají krásný vztah k místu, kde žijí - ke své vesnici, městu a také své vlasti - České republice. Pomáhá ten hezký vztah budovat vším, co je vhodné. S trochou slavnostní přísnosti dbá na všechno okolo české hymny a státních symbolů. Klukům pomůže třeba se sháněním hymny hokejového klubu našeho města, pozve pana starostu naší vesnice na besedu o tom, jak heraldici tvořili nový znak a vlajku naší vesnice. Určitě se s námi pobaví, až si budeme skládat svoji třídní hymnu a navrhovat znak nebo vlajku třídy.

Pomůže, když si v třeba v páté třídě uspořádáme třídní volby a pak si budeme vyprávět o těch „opravdových" volbách.

Ale nemyslete si, že Vlastík je skřítek, který si běhá po třídě s hlavou v oblacích. Je velice pracovitý. Jako první si vezme hrábě, když jde třída uklízet listí k památníku obětí obou válek. Žákům ze třídy, kteří nacvičili program na Vítání miminek - nových občánků naší vesnice - otvírá dveře jako první.

Šikulka
(rozvíjení
kompetence pracovní)

O Šikulce není potřeba příliš psát. Stále něco dělá - maluje, kreslí, vystřihuje, píše, lepí, vymýšlí, vyrábí. Dospěláci si myslí, že Šikulka se vyskytuje spíš u malých dětí. Kdepak! Šikulka je moc ráda, když si všichni uvědomí, že třeba ten, kdo lepí stavby z papíru, se jednou může stát architektem nebo architektkou. Děti, které rády vystřihují nebo šijí, se mohou stát švadlenou, krejčím nebo třeba módními návrháři. Šikulka miluje, když lidé dělají svou práci rádi a najdou v ní štěstí. Ví, že je to těžké a obtížné, a pomáhá každému na cestě ke správnému poslání a povolání v životě.

Několik příkladů - možností práce s textem a jeho motivy
 • Přečtení textu + použití učitelem vyrobených loutek skřítků + zavedení „skřítků" do třídního života pomocí postupů dramatické výchovy
  Za některého ze skřítků může nejprve hrát učitel, ale co nejdříve tuto roli převezmou žáci. Některý z nich tedy „hraje za skřítka", kterého drží, ostatní žáci se mohou ptát. Učitel plní jen roli pomocného moderátora, a to pouze v případech, kdy je to nutné. Později je možné „sehrát" i setkání více skřítků, nechat žáky improvizovat rozmluvy skřítků... Také je možné nechat žáky prostě jen „hrát se skřítky".
 • Vyrábění skřítků s žáky...
  Žáci si mohou skřítky zdobit. Společně je pak můžeme „ubytovat" na vhodném místě třídy. Pak už je velice blízko k tomu, aby si žáci skřítky pojmenovali. Tím nám vznikne opravdu velké množství dalších možností. Asi nejlepší by bylo nechat volný průchod dětské fantazii. Ať si každý pojmenuje svého skřítka či skřítky jak chce. Zajímavá by také byla práce s výsledným seznamem jmen. Žáci by vlastně „skřítkovsky" pojmenovali - kompetence! Další variantou by bylo určité omezení, kdy by si žák z nabízené sady 6 skřítků vybral právě jednoho. Toho by si vyrobil, pojmenoval, hrál si s ním. Neméně zajímavé by jistě bylo zabývat se vlastní volbou žáků. Šlo by již téměř o sociologickou sondu do vnitřku třídy a pro učitele by to byl velmi cenný materiál.
 • Používání skřítka „Učílka", kdykoli realizujeme činnosti směřující k naplnění kompetence k učení...
  Třeba při tvořivých zadáních z encyklopedií v třídní knihovničce... Učílek (na chvilku hraný a „dabovaný" kantorem) může nadšeně vychvalovat některou z encyklopedií, žertovněji pojatým popisem vlastních chyb žákům citlivě připomenout práci s rejstříkem. Ještě důležitější roli možná sehraje skřítek v hodnotícím kroužku. Může se ptát, co žáci objevili, jak se jim hledalo, kdo jim při učení pomohl atd. Podotknu, že učitel za skřítka položí pouze první z otázek a okamžitě předá skřítka žákům. Možná se to zdá být nereálné, ale při citlivém vedení vznikne nakažlivě tvůrčí a velice inspirativní atmosféra.
 • Používání skřítka „Pohodářky", kdykoli realizujeme činnosti směřující k naplnění kompetence k řešení problémů...
  Třeba když žáky učíme pracovat ve skupinách, při dělbě rolí ve skupině, organizaci práce ve skupině atd.
 • Používání skřítka „Povídálka", kdykoli realizujeme činnosti směřující k naplnění komunikativních kompetencí...
  Např. při každodenním ranním komunitním kruhu bude (zcela logicky) loutka „Povídálka" pravidelným hostem.
 • Používání skřítka „Kamiho", kdykoli realizujeme činnosti směřující k naplnění sociálních a personálních kompetencí...
  Např. postupy dramatické výchovy, které vytvářejí a podporují souhru mezi dětmi... Jako příklad uveďme velmi známou hru se zavázanýma očima. Jeden z žáků má zavázané oči a ocitne se v roli „slepého", který je závislý na pomoci a vcítění kamarádů při realizaci nějakého zdánlivě běžného úkolu. Zde mohou loutky učiteli velice pomoci při vysvětlování a „zavádění" činnosti. Bude se hodit i negativní ukázka, kdy skřítkové ukážou, co by se stalo, kdyby žáci nespolupracovali nebo neměli dostatek empatie, porozumění a dalších dovedností... Loutky skřítků mohou pak sehrát „správný" příklad apod. V průběhu hry může být skřítek komentátorem, ale může mít spoustu dalších rolí.
 • Používání skřítka „Vlastíka", kdykoli realizujeme činnosti směřující k naplnění kompetencí občanských...
  Vezmeme třeba našeho „Vlastíka" na vycházku do vsi a žáci mu mohou vysvětlovat jednotlivá fakta a historické události... (v situaci, kdy loutka „jako" vše zapomněla).
 • Používání skřítka „Šikulky", kdykoli realizujeme činnosti směřující k naplnění kompetencí pracovních...
  Pokaždé, když se něco dělá, vyrábí anebo se hodnotí jakákoli práce, i třeba ústní cvičení. Je nezbytné vyvarovat se toho, aby skřítek byl jakýmsi maskotem pouze v předmětu pracovní činnosti. Je třeba pojmout naplňování této kompetence dostatečně široce. Jak už bylo výše zmíněno, je opravdu důležité používat „Šikulku" pokaždé, když se hodnotí nějaká práce - i kdyby to bylo zdánlivě banální ústní cvičení. Tím se můžeme pokoušet vést žáky k dobrému povědomí o práci fyzické i duševní. Loutka sehraje důležitou roli např. i při opravování chyb v dětských pracích. Při citlivém vedení, přemýšlení nad chybami, nápravě a poučení z chyb mohou žáci zdokonalovat postoje ohledně kvality své práce.

Závěr

Ukázka vlastního dopisu „Kompetentní skřítkové" nám nabídla možnost hravého přístupu k tématu. Další část naznačila několik možností a postupů přímo s žáky ve třídě. Text lze však velice snadno použít i pro setkání s dětmi a jejich rodiči. Pokud k takovému setkání dojde na začátku školního roku, může dopis fungovat jako netradiční programové prohlášení. Při schůzce během roku se už nemusí jednat o pouhou práci s textem „Kompetentní skřítkové". Žáci už mohou sami ukázat své vyrobené skřítky, vysvětlit jejich pojmenování, předvést hru s nimi. Přeji vám hodně zdaru a radosti ve škole!

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek