Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Bobřík informatiky – soutěž žáků a studentů v informačních technologiích
Odborný článek

Bobřík informatiky – soutěž žáků a studentů v informačních technologiích

23. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Jiří Vaníček

Anotace

Informace o soutěži pro žáky základních a středních škol, která si klade za cíl prohloubit a formovat zájem mládeže o informační a komunikační technologie a jejich využívání při učení.

 Představujeme Vám novou soutěž pro žáky základních a středních škol, která si klade za cíl prohloubit a formovat zájem mládeže o informační a komunikační technologie a jejich využívání při učení.
Tato soutěž není zaměřena jednostranně na programování ani na uživatelský přístup a není závislá na nějaké konkrétní platformě.

Obr.
1.. Obr.

 

Proč právě bobřík?

 

K názvu soutěže nás vedly dva důvody. Za prvé, pod názvem Informatický bobr (nebo podobnými) se pořádá tato soutěž po několik let v řadě zemí, mj. u všech našich sousedů. Soutěž vznikla v Litvě v roce 2004.

Za druhé, kdo četl knihu Jaroslava Foglara Hoši od Bobří řeky, ví, že bobřík představuje určitou zkoušku, prokázání dovednosti, umu a kvality. Kdo by neznal bobříka hladu, bobříka mlčení, bobříka odvahy! Ulovení bobříka znamená překonání sebe sama, splnění nelehké zkoušky.

V této soutěži, která takovou zkoušku představuje, lze ulovit bobříka dosažením určitého počtu bodů při testu na počítači. Nejde sice o prokázání mrštnosti nebo odvahy, ale jistě o prokázání důvtipu, schopnosti přemýšlet a rozumět světu počítačů.

Jak soutěž vypadá?

Kdo zná soutěž Matematický klokan, má přibližnou představu o tom, jak je Bobřík informatiky organizován. Soutěž probíhá na školách, u počítačů s webovým prohlížečem. Každý soutěžící dostane elektronický test s 15 otázkami, odpovídá nejčastěji zaškrtáváním možností. Bobřík informatiky je soutěž jednotlivců, nikoliv tříd nebo škol.

Soutěž je určena žákům 5. - 9. tříd základních škol a studentům středních škol. Soutěžící jsou rozděleni do kategorií podle věku.

Kategorie                                                                                     Letošní termín
Benjamin (5. - 8. r. ZŠ, prima - tercie osmiletého gymnázia)              út 4. 11. 2008
Junior (9. r. ZŠ + 1. - 2. r. SŠ, kvarta - sexta osmiletého gymnázia)   st 5. 11. 2008
Senior (3. - 4. r. SŠ, septima - oktáva osmiletého gymnázia)             čt 6. 11. 2008

Po skončení testu se soutěžící ihned dozví, kolik bodů získal a zda bobříka ulovil. Několik dní po termínu konání testu najde soutěžící na webu své pořadí, učitelé navíc získají správná a okomentovaná řešení úloh.

Jaké úlohy se v testu řeší?

Úlohy se liší svojí náročností, zaměřením a způsobem řešení. Ve všech zúčastněných státech se používají stejná témata pro výběr testových úloh. Tematicky je možné rozdělit úlohy do sedmi kategorií:

  • fakta (historie, terminologie)
  • programování a algoritmizace (tvorba a analýza algoritmů, formální zápis)
  • porozumění informacím (hledání relevantních informací, třídění informací, modelování, reprezentace informací)
  • logika (logické hry, predikátová logika, argumentace a zdůvodňování)
  • praktické a technické otázky (kódování, generování, základní aplikace, formáty souborů, bezpečnost)
  • technologie v každodenním životě (technologie v jiných předmětech, sociální a etické otázky, autorská práva, globalizace)
  • matematické základy informatiky (kombinatorika, teorie grafů, vyhledávací stromy)

Tato témata však nevypovídají nic o obtížnosti úloh. Úlohy jsou cíleny na běžného bystrého žáka, nikoliv na elitní studenty se speciální péčí. Na webu soutěže je připraven demo test, který si lze vyzkoušet.

Příklady testových úloh

lehká:
Pan ředitel chtěl z tabulky všech žáků školy vybrat ty, kteří jsou narozeni v roce 1995. Který z vyhledávacích výrazů mu spolehlivě našel všechny takové žáky?

A)      rok.narození > 1995  a  rok.narození < 1996
B)      rok.narození > 1994  a  rok.narození < 1996
C)      rok.narození < 1995  a  rok.narození > 1996
D)      rok.narození < 1994  a  rok.narození > 1996

střední obtížnost:

 Na kalkulačce, kterou mají ve svém doupěti bobři čtveráčtí, se kromě tlačítek pro základní početní operace [+] [-] [.] [:] a tlačítek [(] [)] [=] [C] nachází již jen tlačítko pro číslici [4]. Tlačítko [4] však smí bobr čtverák mezi dvěma zmáčknutími tlačítka [C] stisknout nanejvýš čtyřikrát (každou svojí nohou pouze jedenkrát). Při pátém stisku [4] se celá kalkulačka zablokuje.
I s takovou podivnou kalkulačkou se dá počítat.
Např. 44 : 4 + 4 = zobrazí na displeji číslo 15,

nebo 4 . (4 + 4) + 4 = 36.

Obr.
2. Obr.
Otázka: Které z následujících čísel nelze na displeji této kalkulačky zobrazit?

A)      111
B)       21
C)      256
D)      2

těžká:
Nekomprimovaný bitmapový obrázek má rozměry 40x50 pixelů a zabírá v paměti přesně 1000 bajtů. Kolik nejvíce různých barev může používat?

A)      více než 16 000
B)       256
C)      128
D)      16

ještě těžší:
Bobři vždy mluví pravdu, ondatry vždycky lžou. V tůni žije dohromady deset zvířat, samí bobři nebo ondatry. Slepý krtek jde kolem a chce vědět, kolik bobrů a kolik ondater zde žije. Proto se zeptá každého ze zvířat: „Kolik bobrů tu žije?" Deset odpovědí znělo: 4, 4, 1, 5, 1, 1, 2, 4, 3, 2
Nyní již byl slepý krtek spokojen. Ty také? Kolik bobrů žije v tůni?

A)      1
B)      2
C)      3
D)      4

Co je potřeba pro zorganizování soutěže na škole?

Především je potřeba najít jednoho ochotného pedagogického pracovníka, tzv. školního koordinátora, který realizaci soutěže na škole zajistí. Znamená to rezervovat v rozvrhu školy počítačové učebny na dobu testování a přihlásit školu na webu soutěže, kde je přihlášení podrobně popsáno.

Výběr soutěžících je plně v kompetenci školy. Může vybrat zájemce, vybrat nejlepší žáky nebo zorganizovat soutěž pro organické třídy. Maximální počet soutěžících je dán množstvím učeben a počítačů a počtem směn, které lze vystřídat během testovací doby, po kterou bude soutěž otevřena.

Web soutěže

Veškeré informace o soutěži Bobřík informatiky se lze dozvědět na webu soutěže www.ibobr.cz
Na webu najdete podrobná pravidla, detailní informace pro koordinátory škol, kontakt na organizátory, demo test, výsledky soutěže a především zde bude ve dnech soutěže zpřístupněna vlastní testovací aplikace, ostrý test.

Pozvánka

Učitelé informatiky!
Máte-li zájem dopřát svým svěřencům podobný zážitek ze soutěžení, jaké mají jiné vyučovací předměty, zaregistrujte školu a zorganizujte soutěž na škole. Ne každá škola bude v budoucnu moci říci, že se této soutěže zúčastnila již od prvního ročníku.

Za organizátory
Jiří Vaníček
Jihočeská univerzita

Literatura a použité zdroje

[1] – Informacinių technologijų konkursas „BEBRAS" [online]. Vilnius: Matematikos ir informatikos insitutas. Dostupné z www [www.bebras.org].
[2] – HRUŠECKÁ, A.; PEKÁROVÁ, A.; TOMCSÁNYI, P. et al. Informatický bobor - nová súťaž v informačných technológiách pre žiakov základných a stredných škôl. Dostupné z www [ceskaskola.cz/ICTveskole/Ar.asp?ARI=104994&CAI=2129]. Portál Česká škola,

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jiří Vaníček

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
7. 10. 2011, 12:39
Při vyhledávání jsem narazila na tento článek z roku 2008. Bylo by možná zajímavé srovnat, jak a kam se soutěž posunula... V každém případě se letos chystá začátkem listopadu 4. ročník. POtěšilo mě, že soutěž "ještě žije".

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.