Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Sdělení EK: Zlepšování schopností pro 21....

Ikona informativni

Sdělení EK: Zlepšování schopností pro 21. století

Autor: MŠMT
Anotace: Na posledním Výboru pro vzdělávání bylo představeno Sdělení Evropské komise: Zlepšování schopností pro 21. století: agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství.
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Sdělení Evropské komise Zlepšování schopností pro 21. století: agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství představila EK na posledním Výboru pro vzdělávání ve dnech 24. - 25. července 2008.

Účelem tohoto sdělení je podpořit reformu školních systémů tak, aby každý mladý člověk mohl prostřednictvím zlepšeného přístupu a možností naplno rozvinout svůj potenciál stát se aktivním účastníkem ve společnosti, jejíž ekonomika bude stále více založena na znalostech, a posílit sociální solidaritu.

Sdělení Zlepšování schopností pro 21. století vychází z reakcí na veřejnou konzultaci Školy pro 21. století, kterou uspořádala Komise v roce 2007, z nedávné práce odborníků z členských států v rámci „clustrů" vzájemného učení a z nejnovějších mezinárodních statistik a výzkumů. Sdělení navrhuje agendu pro posílení evropské spolupráce v oblasti školství (předškolní zařízení, základní školy, nižší a vyšší stupně středních škol), přičemž také identifikuje hlavní výzvy, jimž systémy čelí a které lze pomocí takové spolupráce řešit. Sdělení rozděluje výzvy do tří oblastí, dle kterých je také členěn text sdělení. Jedná se o tyto výzvy:

  • zaměření na schopnosti,
  • kvalitní vzdělávání pro každého studenta, resp. rovné příležitosti,
  • učitelé a zaměstnanci škol.

Zaměřením se na tyto oblasti Evropská komise navazuje na již přijaté tři dokumenty (Doporučení o klíčových schopnostech pro celoživotní učení; závěry Rady o efektivitě a rovném přístupu ve vzdělávání a odborné přípravě a závěry Rady o zlepšování kvality vzdělávání učitelů) a vybízí tím členské státy k jejich důslednému provádění.

Protože se jedná o dokument, který vzešel z široké veřejné i odborné konzultace a který se týká vizí, jakým směrem by se měly jednotlivé školské vzdělávací systémy vydat v 21. století, jedná se o dokument strategicky důležitého významu, který ovlivní i podobu nového strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravě po roce 2010. Francouzské předsednictví představí koncem srpna návrh Závěrů Rady, které budou vycházet z daného sdělení EK.

Text Sdělení Evropské komise ke stažení zde.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 02. 09. 2008
Zobrazeno: 5529krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MŠMT . Sdělení EK: Zlepšování schopností pro 21. století. Metodický portál: Články [online]. 02. 09. 2008, [cit. 2020-07-07]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2595/SDELENI-EK-ZLEPSOVANI-SCHOPNOSTI-PRO-21-STOLETI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.