Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

David a Goliáš

Ikona odbornost
Autor: Ústav pro informace ve vzdělávání
Anotace: Příspěvek je příkladem jednoho z možných zpracování testových úloh, které byly použity v mezinárodním šetření čtenářské gramotnosti známém jako PISA, organizovaném v roce 2000 OECD. Nabízíme ho jako inspiraci pro práci se žáky při rozvoji dovedností v oblasti čtenářské gramotnosti.
Téma příspěvku:Čtenářská gramotnost
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Když král, tak vážný, moudrý, vousatý, v těžkém hávu, s korunou, případně v brnění! Krále Davida, vlastního zakladatele židovského státu v 11. století př. n. I., jsme kdysi vídali na obrázcích v jiné podobě ­- s harfou v rukou.

A Michelangelo Buonarotti ho vytesal v podobě mladíka, který s královským majestátem nemá nic společného. Jeho David, nahý a svalnatý jinoch překrásné tváře, stojí mírně rozkročen, jako by se chystal k tanci nebo hodu diskem. Proč?
David vyšel z malých poměrů. Jeho otec byl pastevec a David mu pomáhal hlídat stáda. Přitom si zpíval a hrál na harfu. Také ale předváděl řádné výkony sportovní: kdykoliv stádo přepadl lev nebo medvěd, pustil se s ním David do křížku a holýma rukama ho zardousil. Mimoto se učil střílet z praku. A zrovna tato sportovní disciplína mu měla pomoci do čela židovského národa.

V té době, totiž za panování slavného krále Saula, vtrhli do Izraele bojovní Filištíni. Naštěstí tehdy panoval podivuhodně rozumný zvyk. Když nepřátelská vojska zaujala bojové postavení, vyslala napřed proti sobě jednoho nebo několik málo bojovníků: podle toho, jak dopadl jejich vzájemný boj, dopadla celá válka.

Obr.
1. Obr.
Filištínští byli tenkrát ve veliké výhodě, protože mohli do boje vyslat Goliáše, obra, který byl vysoký šest loktů a píď. Nosil na hlavě bronzovou přilbu a na těle šupinaté brnění o váze 5000 šekelů (60 kg). Goliáš denně vycházel před voj Filištínů a volal do řad Izraelských: „Zvolte si muže, aby se se mnou utkal. Když mě zabije, budeme vám poddáni. Jestli zmůžu já jeho, budete poddáni vy nám a budete nám sloužit." Židé však mlčeli.
Obr.
2. Obr.
Až jednou, zrovna když Goliáš Židům nevybíravě nadával do zbabělců, přišel do ležení David. Na vojáka byl ještě příliš mladý, nesl jen svačinu starším bratřím. Když ale slyšel, jak se Goliáš nadýmá a chvástá, dopálil se a nabídl, že s ním změří síly. Jak to všechno dopadlo, nám poví Werichova písnička:
David šel do války volky nevolky,
z velké dálky nesl bratřím homolky.
V pochodu se cvičil v hodu,
dal si pro strýčka Příhodu
tři šutry do tobolky.
Hej, hej, kam se valej,
vždyť jsou malej.
Takhle Goliáš ho provokuje,
David slušně salutuje.
Když mu ale obr plivl do očí,
David se otočí, prakem zatočí:
Když začínáš, nu tak tu máš,
byl jsi velkej, já měl kuráž...
A jakej byl Goliáš!

Zkrátka, David trefil kamenem svého mohutného soka přímo do čela, Goliáš se omráčený skácel a David mu pak jeho vlastním mečem uťal hlavu. Židé se radovali a David se stal časem moudrým nástupcem krále Gaula. Zda i později sportoval, není známo, jisté však je, že se věnoval duchovnější činnosti. Pěstoval i básnictví a jeho „Kniha žalmů" je dosud jedna z nejslavnějších sbírek starozákonní poezie.

Zdroj: Fučík B., Pokorný J.: Zakopaný pes aneb o tom jak, proč a kde vznikla některá slova, jména, rčení úsloví pořekadla a přísloví. Albatros, Praha 1992, s. 255.

Otázka 1
Myslíš, že jsou obrázky v článku vhodně umístěny? Pokud myslíš, že by měly být někdy jinde, napiš nebo naznač šipkou kde. Svůj názor vysvětli.

Otázka 2
Goliáš provokoval Židy a vybízel je k boji, protože:
a) byl zbabělý a jen se předváděl, aby udělal dojem na Izraelské i na Filištíny;
b) myslel si, že je nejsilnější na světě a nikdo ho nepřemůže;
c) měl spadeno na Davida a chtěl ho vyprovokovat k boji;
d) neměl co dělat a nudil se, tak se chtěl nějak zabavit.

Otázka 3
Kdybys měl(a) ty tu moc, řešil(a) bys konflikty současného světa stejným způsobem, jako v době vlády krále Saula? Vysvětli svůj názor.

Otázka 4
Verše Werichovy písně vyjadřují určité poselství. Který z následujících výroků toto poselství nejlépe vystihuje?
a) Nemá cenu se bránit síle, je lepší se stáhnout a počkat, až zlo a násilí pominou.
b) Nezáleží jen na tom, jak je člověk velký a silný, ale také na tom, jak je bystrý a jak používá svou hlavu.
c) Lidé, kteří jsou fyzicky silní, vždycky vyhrávají, i když jsou hloupí a zbabělí.
d) Člověk si má vybrat zbraň, se kterou umí nejlépe zacházet.

Otázka 5
Co bylo hlavní zbraní menšího Davida v souboji s obrovským Goliášem?

Otázka 6
Michelangelo Buonarotti vytesal Davida jako muže atletického těla a oduševnělého výrazu tváře. Proč?


Úloha je převzata z publikace ÚIV: KRAMPLOVÁ, I. a kol: Netradiční úlohy aneb čteme s porozuměním. Praha: ÚIV, 2002. Publikace se věnuje čtenářské gramotnosti z pohledu výzkumu PISA, který proběhl v roce 2000. Podrobněji proto popisujeme sledované dovednosti a jejich úrovně obtížnosti, dále typy úloh, které nejsou v našich učebnicích zrovna obvyklé, a rovněž způsob vyhodnocování různých typů úloh. Tato publikace si sice klade za cíl seznámit učitele s novými trendy hodnocení a s výsledky našich žáků ve výzkumu PISA, avšak především by měla sloužit jako inspirace pro konkrétní práci v hodinách a jako učební materiál, ve kterém se učitelé naučí některé nové věci a budou mít příležitost si je vyzkoušet. Důležitou součástí publikace jsou cvičení pro učitele.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 07. 11. 2008
Zobrazeno: 9559krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Ústav pro informace ve vzdělávání . David a Goliáš. Metodický portál: Články [online]. 07. 11. 2008, [cit. 2020-03-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2389/DAVID-A-GOLIAS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.