Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Využití Etické výchovy na 1. stupni ZŠ –...

Využití Etické výchovy na 1. stupni ZŠ – 3. část

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Miloš Novotný
Článek čitatele seznamuje s Etickou výchovou a jejím využitím na 1. stupni ZŠ v podobě závěrečného shrnutí ve vazbě na předchozí příspěvky.

Text je součástí seriálu příspěvků. Předcházející články: Využití Etické výchovy na 1. stupni ZŠ - 1. část a Využití Etické výchovy na 1. stupni ZŠ - 2. část.


Shrnutí

Výchovné působení v Základní škole v Nemyčevsi je založeno na výuce více ročníků v jedné třídě. Tento fakt výrazně ovlivňuje i schéma řazení jednotlivých dílčích aktivit. Je nutné, aby pořadí vyhovovalo nejen nácviku základních prosociálních dovedností, ale i praktické využitelnosti v každodenní výuce jednotlivých ročníků.

Obr.
1. Obr.

 

 

Základním kamenem soužití v jakémkoliv týmu je vzájemné seznámení. Ani naše práce se v tomto neliší a aktivity zaměřené na seznámení tvoří úvod každé práce. Od prvého školního dne je nezbytnou základní dovedností umět naslouchat. V prvních dnech určitě učiteli, aby žák věděl co a jak má dělat. Naslouchání je proto zařazeno hned za seznamování. Neklid a neustálé štěbetání prvňáčků je dalším problémem, se kterým se musí vyrovnat každý učitel v prvých dnech nového školního roku. Nácvik ovládání hlasitosti mluvy jednotlivce i kolektivu je nutné zařadit co nejdříve. Zvládnuté této aktivity posiluje příjemné klima třídy.

V naší škole je základní výukovou metodou komunikační nebo výukový kruh. Je zapotřebí žáky co nejdříve naučit sdělovat a přijímat informace v kruhu. Po naslouchání a ovládání hlasitosti je kolečko informací logickým pokračováním aktivit s dětmi. Ke zlepšení komunikace je třeba dalšího postupu - zrakový kontakt. Následuje nácvik pozdravu, čímž se dostáváme k základům společenského chování. Zařazujeme úsměv, nácvik otázky, prosby, poděkování a omluvy. Všechny aktivity je třeba neustále opakovat a procvičovat a vytvářet z nich jednotný vzorek chování. Učitel by se přitom měl vyvarovat neustálého napomínání a spíše používat pochvaly a povzbuzování.

Závěr

Bylo by naivní se domnívat, že po absolvování celého souboru aktivit, bude život žáků ve třídě bezproblémový. Učitel se musí neustále k jednotlivým aktivitám v různých obměnách vracet. Po několikaletých zkušenostech s výukou tří a čtyř ročníků v jedné třídě je naše úspěšnost viditelná už po jednom roce. Nejvíce v době, kdy se z prvňáků stávají druháci. V tuto chvíli opravdu poznáme, jak jsme byli ve svém úsilí úspěšní. Vztah vyššího ročníku k opět nastoupivším prvňákům je úspěchu tím největším důkazem. V každodenní školní praxi je vidět, jak se starší umějí chovat k mladším spolužákům, trpělivě jim pomáhají, jak umějí samostatně pracovat podle písemného výukového plánu.

Obr.
2. Obr.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám