Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Využití Etické výchovy na 1. stupni ZŠ –...

Ikona teoreticky

Využití Etické výchovy na 1. stupni ZŠ – 3. část

Ikona odbornost
Autor: Miloš Novotný
Anotace: Článek čitatele seznamuje s Etickou výchovou a jejím využitím na 1. stupni ZŠ v podobě závěrečného shrnutí ve vazbě na předchozí příspěvky.
Téma příspěvku:Klima školy / třídy
Klíčová slova: etická výchova, prosociální dovednosti

Text je součástí seriálu příspěvků. Předcházející články: Využití Etické výchovy na 1. stupni ZŠ - 1. část a Využití Etické výchovy na 1. stupni ZŠ - 2. část.


Shrnutí

Výchovné působení v Základní škole v Nemyčevsi je založeno na výuce více ročníků v jedné třídě. Tento fakt výrazně ovlivňuje i schéma řazení jednotlivých dílčích aktivit. Je nutné, aby pořadí vyhovovalo nejen nácviku základních prosociálních dovedností, ale i praktické využitelnosti v každodenní výuce jednotlivých ročníků.

Obr.
1. Obr.

 

 

Základním kamenem soužití v jakémkoliv týmu je vzájemné seznámení. Ani naše práce se v tomto neliší a aktivity zaměřené na seznámení tvoří úvod každé práce. Od prvého školního dne je nezbytnou základní dovedností umět naslouchat. V prvních dnech určitě učiteli, aby žák věděl co a jak má dělat. Naslouchání je proto zařazeno hned za seznamování. Neklid a neustálé štěbetání prvňáčků je dalším problémem, se kterým se musí vyrovnat každý učitel v prvých dnech nového školního roku. Nácvik ovládání hlasitosti mluvy jednotlivce i kolektivu je nutné zařadit co nejdříve. Zvládnuté této aktivity posiluje příjemné klima třídy.

V naší škole je základní výukovou metodou komunikační nebo výukový kruh. Je zapotřebí žáky co nejdříve naučit sdělovat a přijímat informace v kruhu. Po naslouchání a ovládání hlasitosti je kolečko informací logickým pokračováním aktivit s dětmi. Ke zlepšení komunikace je třeba dalšího postupu - zrakový kontakt. Následuje nácvik pozdravu, čímž se dostáváme k základům společenského chování. Zařazujeme úsměv, nácvik otázky, prosby, poděkování a omluvy. Všechny aktivity je třeba neustále opakovat a procvičovat a vytvářet z nich jednotný vzorek chování. Učitel by se přitom měl vyvarovat neustálého napomínání a spíše používat pochvaly a povzbuzování.

Závěr

Bylo by naivní se domnívat, že po absolvování celého souboru aktivit, bude život žáků ve třídě bezproblémový. Učitel se musí neustále k jednotlivým aktivitám v různých obměnách vracet. Po několikaletých zkušenostech s výukou tří a čtyř ročníků v jedné třídě je naše úspěšnost viditelná už po jednom roce. Nejvíce v době, kdy se z prvňáků stávají druháci. V tuto chvíli opravdu poznáme, jak jsme byli ve svém úsilí úspěšní. Vztah vyššího ročníku k opět nastoupivším prvňákům je úspěchu tím největším důkazem. V každodenní školní praxi je vidět, jak se starší umějí chovat k mladším spolužákům, trpělivě jim pomáhají, jak umějí samostatně pracovat podle písemného výukového plánu.

Obr.
2. Obr.

 

Citace a použitá literatura:
[1] - et al. Etická výchova. Praha : EFČR, 2005.  
[2] - NOVÁKOVÁ, M. et al. Učíme etickou výchovu. Praha : EFČR, 2005.  
[3] - LENCZ, L.; KŘÍŽOVÁ, O. Etický výchovný metodický materiál. Praha : EFČR, 2000.  
[4] - BADEGRUDER, B. Otevřené učení ve 28 krocích. Praha : Portál, 1994.  
[5] - VALENTA, Josef . Učit se být. Praha : Agentura STROM & AISIS, 2003. 95 s.  
[6] - NOVOTNÝ, M. Rozvoj prosociálních dovedností v mladším školním věku, Kurz etické výchovy . Hradec Králové , 2007.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 06. 2008
Zobrazeno: 6199krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVOTNÝ, Miloš. Využití Etické výchovy na 1. stupni ZŠ – 3. část. Metodický portál: Články [online]. 04. 06. 2008, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2355/VYUZITI-ETICKE-VYCHOVY-NA-1-STUPNI-ZS---3-CAST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.