Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Žákovské portfolio aneb mozaika zkušeností z JCMM Brno (projekt iKAP II JMK)
Odborný článek

Žákovské portfolio aneb mozaika zkušeností z JCMM Brno (projekt iKAP II JMK)

10. 11. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petra Šnepfenbergová

Anotace

Ať už pracuji se žáky ve škole, spolupracuji s pedagogy a poradci, či komunikuji s (rodičovskou) veřejností, vždy se shodneme na tom, že nezbytným základem pro plánování či rozhodování se o další vzdělávací, resp. profesní cestě jsou kvalitně zmapované kompetence. A kde důkazy o kompetencích uchovat? K tomu je vhodným nástrojem portfolio. Jak začít ve škole s portfoliem a jak ho vést v elektronické podobě? Co do portfolia patří a kde vidí potenciál portfolia reálný svět práce? Na závěr nabízím zdroje a inspirace k žákovskému portfoliu z JCMM Brno.

Žákovské portfolio aneb mozaika zkušeností z JCMM Brno (projekt iKAP II JMK)

Cest k žákovskému portfoliu je více. Neexistuje jediná verze ani ideální struktura žákovského portfolia. Ze spolupráce se školami zapojenými do projektu a v reakci na jejich požadavky vykrystalizovaly tyto možnosti, odkud se můžete ve škole do žákovského portfolia pustit:

 • Od systémového kariérového poradenství k portfoliu (škola má systém aktivit na podporu kariérového rozvoje žáků, jejichž reflektované výstupy si žáci zakládají do portfolia)
 • Od cílů portfolia k jeho struktuře a obsahu (škola si stanoví svůj cíl/cíle žákovského portfolia a podle toho volí obsah resp. aktivity, jejichž reflektované výstupy zahrne do portfolia)
 • Od portfolia v rámci jednoho předmětu k postupnému koncepčnímu rozšiřování napříč školou (portfolio s konkrétním cílem vede učitel ve své třídě / ve svém předmětu, svou zkušenost poté sdílí s kolegy ve škole a společně hledají možnosti, jak portfolio rozšířit do dalších tříd/předmětů)
 • Od portfolia pedagogů k žákovskému portfoliu (své portfolio si nejprve vedou pedagogové školy, vybaveni touto vlastní (sebe)zkušeností následně lépe namotivují a povedou své žáky k zavedení a využívání jejich portfolia)

Jakákoliv z cest k portfoliu nicméně vede přes koncepční zapojení vedení školy a pedagogů.

Portfolio v elektronické verzi má např. podobu:

 • Složky sdílených dokumentů (o tom, které konkrétní části žák nasdílí resp. zveřejní, je na něm, případně pravidlech v dané škole)
 • Profilu LinkedIn nebo Europass (seznámení s tímto prostředím je vhodné zařadit už na základní škole)
 • URL odkazů na jiná média v životopisu (videa, fotky aj.), která jsou dokladem o tom, co žák dosud zvládl ve škole i mimo školu
 • Prostředí virtuálních učeben (Google učebna, Microsoft Teams), kam si žáci ukládají výstupy ze školních aktivit, které podporují kariérový rozvoj žáků (aktivity z třídnických hodin, hodin občanské či rodinné výchovy, hodin volby povolání či světa práce, na střední škole ZSV apod.)
 • Dalších webových aplikací a sociálních sítí, např. coumim (i pro mladší žáky); im-prove (zaznamenávání dobrovolnické zkušenosti); Instagram, Pinterest, TikTok aj.
 • Vlastních webových stránek či blogu

Do žákovského portfolia patří např.:

 • Reflektované sebepoznávací techniky a aktivity
 • Reflektované výsledky osobnostních testů a dotazníků volby povolání
 • Přehled zmapovaných kompetencí a důkazů o nich
 • Doklady o úspěchu (certifikáty, osvědčení, diplomy, výsledkové listiny ze soutěží apod.)
 • Materiály pro vstup na trh práce (CV, motivační dopis, sebeprezentace, reference atp.)
 • Pracovní zkušenosti (deníky praxe, důkazy o zkušenostech z brigád, dobrovolnictví atp.)
 • Akční plán rozpracovaný do dílčích kroků
 • Seznam kontaktů a informačních zdrojů pro kariéru
 • Zpětné vazby od spolužáků, pedagogů, rodiny, kamarádů

Nástup do práce není tak vzdálený, jak by se mohlo zdát, ani pro žáky na základní škole. Mnozí z nich už mají reálnou zkušenost z brigády a mohou případně motivovat svou zkušeností, co zaměstnavatele zajímá, jak a čím je vhodné se ve firmě prezentovat, i své spolužáky. Zajímavou formou prezentace je pak právě portfolio jako samostatný dokument či součást životopisu. Portfolio si vedou v současné době nejen lidé z uměleckých oborů, ale stává se užitečným nástrojem sebeprezentace i v oborech, kde to doposud nebylo zvykem, např. v oblasti IT.

Pokud má být portfolio i jakýmsi časosběrným dokumentem, je třeba s ním začít dříve než těsně před vstupem do reálného světa práce. A pro část žáků na základní škole může být propojení portfolia s reálným světem práce motivující a smysluplné.

Kde vidí potenciál portfolia zaměstnavatelé?

 • Portfolio dokumentuje profesní vývoj člověka dlouhodobě, zaznamenává jeho posun (informace o člověku mohou tak být pravdivější).
 • Portfolio ukazuje potenciál člověka: Nechává nahlédnout na osobnost člověka (měkké kompetence, vlastnosti) i na jeho odbornost.
 • Portfolio umožňuje předvést vlastní jedinečnost a u pohovoru se tak odlišit.
 • Portfolio dává žákovi sebepodporu: Ať už u příjímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturity, nebo u přijímacího pohovoru. Žák má po ruce všechno, co zvládl, případně si různé dovednosti či postupy může připomenout.
 • Portfolio je pro firmy i žáka oboustranně výhodná investice: Firma může vybrat nejlepšího kandidáta přesně na míru požadované pozice (odborně i lidsky), dobře vybraný kandidát v pracovní pozici může rozvíjet své silné stránky, což přispívá k jeho spokojenosti v práci.

Pozn.: Tyto argumenty mohou posloužit jako motivace pro žáky, příp. rodiče i pedagogy, kteří se na zavedení portfolií ve škole mají podílet.   

Na závěr tipy (nejen) k žákovskému portfoliu z JCMM Brno:

V JCMM Brno aktuálně připravujeme webovou aplikaci e-Portfolio, která bude součástí webu https://mojebudoucnost.cz/. Vize e-Portfolia byla představena na konferenci Kariérko na Moravě. Výstupy z konference (včetně workshopu Inspirace portfolii) najdete zde: https://vzdelavanivsem.cz/konference-karierko-na-morave-22-9-2021.

Průběžně můžete hledat inspiraci pro zavádění a vedení portfolií v profesní facebookové skupině pod názvem Kariérko na Moravě. Stačí se do skupiny připojit, sdílet, diskutovat a komentovat (nejen) k tématu Portfolio.

Uvažujete o zavedení či vyladění žákovského portfolia ve vaší škole? Informace pro vaši podporu hledejte zde: https://vzdelavanivsem.cz/portfolia.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Petra Šnepfenbergová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.