Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Školní centrum gramotností v ZŠ a MŠ Besednice
Odborný článek

Školní centrum gramotností v ZŠ a MŠ Besednice

17. 8. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Marta Břehovská

Anotace

Článek popisuje praxi šíření inovací ve výuce v Základní škole a Mateřské škole v Besednici, která pilotně ověřovala model školního centra gramotnosti PPUČ. Školní centra gramotností vznikala v roce 2021 jako součást projektu PPUČ, který je financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů. Projekt podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

ZŠ a MŠ Besednice patří mezi pilotní školy projektu PPUČ, a když jsme zvali školu k pilotnímu ověřování školního centra gramotností, byli jsme přesvědčeni, že to je právě ta škola, která se k výzvě stát se školním centrem gramotností postaví čelem. Navíc má škola dobré vztahy v obci a ve svém regionu mají co nabídnout okolním školám. Na rozvoji především čtenářské gramotnosti pracují již delší čas, realizují projektovou výuku a paní učitelka, která byla v projektu již zapojena jako školní koordinátorka gramotností, je otevřená inovativním formám v práci se žáky. Přitom dokáže respektovat limity dané umístěním školy v regionu a nastavení vztahů s rodiči žáků v obci. 

Při dojednávání spolupráce, kterého se zúčastnila i ředitelka školy v prosinci 2020, byla hlavní motivací možnost šířeji podpořit rozvoj gramotností, především tím propojit ve své práci učitele prvního a druhého stupně. Ke školní koordinátorce IH se připojila její kolegyně KČ a směřování centra se postupně rozšířilo na vzdělávací oblasti umění a kultura, cizí jazyky se zaměřením na podporu rozvoje čtenářské a digitální gramotnosti. Postupně se daří do akcí aktivně zapojovat i další učitelky ze školy z prvního i druhého stupně. Při přemýšlení a prvním osahání aktivit realizovaných v rámci ŠCG, se ve škole domluvili, že by nejraději prezentovali a sdíleli do okolních škol vlastní aktivity, ve kterých rozvíjí gramotnosti. Mají představu, že by rádi také koordinovali – pořádali vzdělávací aktivity na podporu rozvoje gramotností. Přitom věří, že sami nesou do škol hodně vlastní inspirace a energie, které také získají na setkáních zpět. 

Kolektiv ve škole vnímá spolupráci s NPI jako potřebnou nadstavbu a zdroj odborných inspirací, velmi stojí o další externí odbornou podporu, protože nechtějí zůstat na jednom bodě. Mají tím na mysli především spolupráci s odbornými garanty vzdělávacích oblastí. Jako možné spolupracující subjekty kromě NPI dále vnímají obec, obecní knihovnu, MAS Pomalší, Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích a také plánují oslovení Jihočeské univerzity, protože ví, že na univerzitě se také realizují projekty k rozvoji gramotností, především čtenářské. Rozhodně uvítají kontakty na další školní centra gramotností, spolupráci s nimi vnímají jako příležitost. 

Za dobu pilotního ověřování ve školním centru v Besednici naplánovaly obě paní učitelky společně se sborovnou velké množství akcí, které se zdály být zpočátku realizovatelné. První tři měsíce pilotu to byla jakási bouře nápadů, co všechno lze zvládnout. Postupně při samotné realizaci se i s ohledem na distanční výuku situace změnila. Plánované Čtení s ozoboty v knihovně nemohlo být realizováno, stejně tak projekt mapující činnost ptactva Ptáci na krmítku. Z plánovaných aktivit zůstal projekt Naučná stezka okolí Besednice, na kterém pracují žáci několika ročníků a který je realizován za podpory obce. 

V dubnu se naskytla příležitost spolupracovat online s Jihočeským divadlem, které nabídlo dvě představení (rozvoj ČG): Výuka s umělci v karanténě a Úča musí pryč. 

Zároveň v dubnu začíná vznikat nová webová prezentace školního centra gramotností, která bude dokončena na konci června.

V červnu uspořádalo centrum první webinář Jak začít s rozvojem digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ, který lektorovali externí lektoři a který byl nabídnut kromě pedagogické veřejnosti i ostatním pilotním školám v projektu a dvěma dalším školním centrům gramotností (ZŠ Hučák a ZŠ Lanškroun).

V současné chvíli se kromě dokončování prací na webové prezentaci ŠCG ve škole nejvíc pracuje na vzniku Naučné stezky okolí Besednice, žáci sbírají a vytváří fotografie a texty k jednotlivým výukovým tabulím naučné stezky. Samotná stavba panelů na stezce je realizována s podporou obce. K tématu vzniku naučné stezky jako aktivity zaměřené na rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti připravují obě paní učitelky workshop pro účastníky na závěrečné konferenci projektu. Projekty, které byly naplánované jako aktivity podporující činnost centra a nerealizovaly se, nezapadnou. Určitě přijdou na řadu v dalším školním roce. Spolu s ostatními aktivitami vytváří zásobník aktivit školy jako centra k inspiraci ostatním školám. Obě paní učitelky je plánují prezentovat při činnosti ŠCG od podzimu dalšího školního roku především okolním školám prezenčně, mnohé plánují prezentovat online široké pedagogické veřejnosti.

A co baví obě paní učitelky, které se nejaktivněji podílejí na pilotáži vzniku školního centra gramotností? Rodiče a žáci se mají na co těšit. Aktivity, které jim chystají, jsou skvělým nápadem, jak školu zviditelnit. Ví, že tím můžou ukázat okolním školám, že u nich ve škole to žije. Těší je, že z jejich práce vzniknou konkrétní aktivity. K nim se připojí určitě milé vzpomínky, inspirace z doby jejich tvorby. A taky tu zůstane naučná stezka, která bude zdobit obec Besednici. Jsou přesvědčené, že všechna ta práce na aktivitách s žáky v nich zanechá kladnou stopu. Ať už při přípravách, realizaci, nebo při následném prožití dané aktivity.

Rozhovor s Irenou Hubenou (IH) a Kateřinou Černou (KČ), které pečují o své školní centrum gramotností v Besednici.

  • S jakým očekáváním jste vstoupily do pilotáže školního centra gramotností?

IH: Očekávaly jsme, že navážeme nové kontakty a naučíme se nové věci, rozšíříme si obzory a načerpáme inspiraci pro další práci. 

KČ: Dozvím se, jak rozvíjet další gramotnosti u žáků, budu v kontaktu s lidmi, kteří pracují na rozvoji gramotností a na tom, aby byla výuka pro žáky i pro nás učitele zajímavější. Čekala jsem inspiraci do praxe, setkávání s dalšími učiteli.

  • Co se dělo v rámci pilotáže? Jakou příležitost jste tím uchopily?

IH: Vyzkoušely jsme si pořádání webináře, který dopadl nad očekávání dobře. Pro mě osobně to bylo spousta práce. Není to jen tak si sednout k počítači, jako když jsem účastníkem, není to jen, že proběhne školení a já se dívám. Je to hodně práce. Sedla jsem si ke Googlu a vyhledala jsem úplně všechny školy v okolí, abych je obeslala s nabídkou webináře. Přínos vidím v tom, že jsme si mohly vyzkoušet, jaké je to pořádat webinář. Také jsme si na jaře obě vyzkoušely vedení webináře jako lektorky na společenství praxe. Získaly jsme představu o tom, co znamená webinář pořádat a co znamená být lektorem webináře, jaké jsou v tom rozdíly a co to obnáší. Budeme vědět, jak na to.  

KČ: Účast na pilotáži projektů, které zpracovávali kolegové. Mám na mysli společenství praxe, kde jsem se účastnila jako lektorka a kde byly obsaženy všechny tři gramotnosti. K nim byly představeny konkrétní aktivity, a to bylo velkým přínosem pro účastníky. Je mi jasné, že je to hodně práce. Vnímám velký přínos v tom, že jsem viděla, co za tím vším je. Člověk má hodně nápadů, je přínosné je poslat a ukázat dál, kde se můžou aktivity dotáhnout do konce. My jako učitelé máme specifické povolání, můžeme sedět u práce 24 hodin denně, a nikdy nemáme hotovo. Tady to bylo jiné. Ukážu kolegům své aktivity s rozvojem gramotností, vidím v tom přínos pro žáky a ostatní kolegy a mám pocit, že pro ten okamžik jsem to dotáhla až do konce.

  • Co vám pilotáž školního centra gramotností nejvíc přinesla?

IH: Přineslo mi to skvělou spolupráci s Kačkou. Ve škole jsme si vybudovaly spolupráci, dobře nám to společně šlapalo. Dřív jsem na to jako školní koordinátorka gramotností byla sama, neumím ostatním lidem říkat, jak mají rozvíjet gramotnosti. Když Kačka přišla k nám do školy, bylo a je to super. Ostatní školy v okolí mají zájem o to, co děláme. Webinář nám pomohl zviditelnit se. Okolní školy mají zájem o další akce. 

KČ: Velký přínos vidím ve spolupráci a možnosti nahlédnout pod pokličku ostatních center, vidět, co dělají a jak fungují. Spolupráce ve škole je moc důležitá. Svoje nápady budeme šířit dál. 

  • Co vám pilotáž školního centra gramotností vzala?

KČ: Lektorováním ve Společenství praxe jsme překonaly svůj stín. Jsme zvyklé si projekty připravovat a realizovat jen s žáky v naší škole. Pořádat vlastní webinář je něco jiného. Ten, který jsme připravily, nás zbavil strachu, že nebudeme mít účastníky. Navrhly jsme zajímavé téma, ze kterého jsme si všichni vzali hodně do výuky. Umíme toho mnohem víc, než jsme si myslely. Webinář měl dobrou propagaci, oslovili jsme všechny školy v okolí. Facebook fungoval jako zdroj nejvíce, na druhém místě mail s pozvánkou od nás a na třetím místě fungovalo pozvání od kolegyní ze škol. 

IH: Vzalo nám to čas. Strach z něčeho neznámého, dnes víme, že se toho nemusím bát. Vždycky to nějak dopadne, pokud to nedopadne, vždycky si z toho můžu vzít ponaučení. A když se to povede, je to dobře.

  • Jaké je vaše poselství ostatním školám? Proč by se měly zapojit a tuto příležitost využít?

KČ: Spolupracujte. Děláte to nejen pro sebe, ale i pro dětičky, které se vám dostanou do rukou. Dostane se vám hodně inspirace a dětem dostanete gramotnosti do života, nejen informace. Získáte vnášení nových prvků do výuky. Jakmile je na to učitel sám, je krůček od přetížení. A spolupráce tady je úžasná. Moc pomáhá nám i dětem. 

IH: Nebát se vyzkoušet něco nového – protože inspirace je všude kolem a učitelé z ní můžou čerpat, je kam se podívat. Není na škodu začít úplně od nuly, my jsme to dotáhli ve škole spolu poměrně daleko. Teď bude na nás, jestli to dokážeme samy, bez podpory projektu, táhnout dál.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Marta Břehovská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.