Odborný článek

Co o tobě víme

3. 6. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

Anotace

Výuková aktivita Co o tobě víme vede žáky k tomu, aby si uvědomili, proč je důležité dodržovat zdravý a bezpečný přístup při práci s digitálními technologiemi. Žáci si nejprve zážitkovým způsobem uvědomí, jaké informace o sobě chtějí druhým sdělovat. Poté si společně ve třídě metodou sněhová koule vyberou 10 nejdůležitějších zásad bezpečného chování na digitálních technologiích. Jedná se o aktivitu, kterou může realizovat každý učitel – bez přímého použití technologií. K této aktivitě nejsou potřeba žádné speciální pomůcky.

Cíl

Výuková aktivita Co o tobě víme vede žáky k tomu, aby si uvědomili, proč je důležité dodržovat zdravý a bezpečný přístup při práci s digitálními technologiemi. Žáci si stanoví zásady bezpečného chování.

Digitální technologie nám dokážou ušetřit až stovky hodin ročně. Můžou nás ale taky vyjít pěkně draho, pokud si nedáme pozor na bezpečí našich dat. Právě zde přeneseně platí, že digitální technologie jsou dobrý sluha, ale zlý pán.

Výukovou aktivitu začneme vyprávěním nějakého veselého zážitku. Je vhodné tento zážitek doplnit nějakou fotografií.

Potom žákům rozdáme papír/čtvrtku velikost A4/A5 a vyzveme je, aby také napsali nějaký veselý zážitek, který by se líbil jejich kamarádovi. Zážitek můžou doplnit i obrázkem.

Po vypracování vyzveme žáky, aby se přihlásili ti, kteří nám zážitek dobrovolně přečtou. Podle času si jednotlivé zážitky vyslechneme.

Oslovíme žáky, kterým se nechce zážitek přečíst, aby vysvětlili, proč nechtějí. Necháme rozvinout debatu, jaké máme důvody, proč se o některé zážitky a obrázky rádi podělíme s ostatními x proč ne.

Vyzveme všechny žáky, aby se i se čtvrtkou v ruce prošli po třídě tak, aby ostatní, kdo jdou okolo, viděli, co je tam napsáno a namalováno. Pokud se některým žákům nechce, nenutíme je, ale necháme je vysvětlit důvod. Stejně se na pocity zeptáme i žáků, kteří se po třídě prošli.

Po debatě necháme žáky hlasovat, kdo by se se zážitkem prošel i po ulici.

Žáky také můžeme nechat hlasovat formou škály – k oknu si stoupne, kdo hlasuje ANO x ke dveřím si stoupne, kdo hlasuje NE.

Shrneme s žáky, podle jakých zásad se řídí, pokud chtějí něco někomu říct.

Pokračujeme metodou sněhová koule, kdy se např. pravidla vybírají z návrhů jednotlivců, které potom hodnotí a vybírají z nich to nejpodstatnější další skupinky, na výsledných pravidlech se shodne celá skupina. Vyzveme jednotlivce, aby napsali pět zásad bezpečného používání digitálních technologií. Po pěti minutách si představí návrhy ve dvojicích a společně vyberou sedm nejdůležitějších, to samé udělají i ve čtveřicích. Poté vybere 10 nejdůležitějších zásad celá třída, např. hlasováním.

Je doporučené pravidlo, zveřejňovat o sobě informace, které bychom vystavili u babičky na lednici.

Návrh pravidel jednotlivcem

Autor díla: Andrea Tláskalová

 

Návrh pravidel skupinou

Autor díla: Andrea Tláskalová

 

Výsledná pravidla třídy

Autor díla: Andrea Tláskalová

 

Reflexe

Tato výuková lekce žákům umožní, aby si zážitkovou formou uvědomili, že informace o sobě nechtějí sdílet se všemi. Pomáhá jim lépe se orientovat v informacích, které je vhodné zveřejňovat za pomoci digitálních technologií a které nejsou určené ke zveřejňování.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
3. 6. 2021
Uvedená aktivita napomáhá nenásilnou a věkově přiměřenou formou rozvíjení digitální kompetence u žáků.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu