Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Výuka počítačové grafiky na základních š...

Výuka počítačové grafiky na základních školách

Článek se zabývá možnostmi výuky počítačové grafiky na základních školách. S ohledem na vytíženost informatiky článek ukazuje různé koncepty zařazení počítačové grafiky z různých pohledů na danou problematiku.

Výuka informatiky a jejích aplikací je dlouhodobým středem zájmu mnoha odborníků a expertů. Informatika jako školní předmět však aktuálně pokrývá témata, která lze spíše označit jako práce na počítači či dovednosti práce s různými počítačovými programy, a na samotnou podstatu informatiky, tedy algoritmizaci či robotiku, již nezbývá čas. Argumentace je mnohdy neprůstřelná. Chybí kvalifikovaní pedagogové. Školy mají často problémy s nedostatkem počítačových učeben a také cítí k informatice obecnou nedůvěru z důvodu jejího postavení ve škole. Školy chtějí maximálně zachovat tradiční koncepci vyučování – praxe však požaduje pravý opak.

Aktuálně tradiční informatika na školách pokrývá výuku „anatomie“ počítače a seznamuje žáky či studenty s kancelářskými balíky. Školy s vyšší časovou dotací, než je minimální požadovaná (podle RVP), se často snaží o zařazení počítačové grafiky coby jednoho z dominantních témat počítačových aplikací. Tu pravou informatiku pak ve větších městech suplují soukromé organizace – např. itStep Praha / Brno / Ostrava.

Výuku počítačové grafiky lze přitom velmi snadno implementovat jako součást předmětu výtvarná výchova. Minimální časová dotace oblasti Umění a kultura je pro 6.–9. ročník podle RVP ZV (2017) 10 hodin. Odečteme-li 4 hodiny pro HV, zbývá 6 hodin pro VV. Třídu lze rozdělit na dvě skupiny. Pokud uvažujeme maximální naplnění třídy s 30 žáky, pak jednu skupinu bude navštěvovat max. 15 žáků. Tím lze tedy velmi pohodlně vytvořit skladbu 2 + 2 + 1 + 1/1 pro výtvarnou výchovu, aniž bychom museli sáhnout do disponibilních hodin, které můžeme věnovat jiným předmětům. Téma počítačové grafiky lze pokrýt za jedno pololetí. Poté by se žáci v rámci skupin vystřídali. V praxi by to znamenalo navýšení úvazku o 1 hodinu týdně výtvarné výchovy (resp. počítačové grafiky) na 1 třídu a pro učitele počítačové grafiky (nikoliv však týdenní navýšení pro třídu). Výuku počítačové grafiky mohou pokrýt učitelé výtvarné výchovy nebo informatiky. Mnoho společností, z nichž jmenujme třeba Počítačovou školu GOPAS, Centrum vzdělávání – Počítačová škola, nebo AbecedaPC nabízí pro pedagogy kurzy DVPP právě s cíleným zaměřením na počítačovou grafiku.

Pokud by školy přestoupily na tento koncept, znamenalo by to uvolnění kapacit na jiná, zajímavější informatická témata.

Jak by měla výuka počítačové grafiky vypadat?

Zde velmi záleží na hardwarové konfiguraci počítačových učeben. Počítačovou grafiku lze chápat na dvou úrovních: dvoudimenzionální (2D) / třídimenzionální (3D) a bitmapová / vektorová.

V rámci 2D grafiky se lze držet na freeware programech:

  • Bitmapová: GIMP
  • Vektorová: Inkscape

GIMP je otevřený a velmi užitečný nástroj pro úpravu bitmapové (rastrové) grafiky. Pomocí tohoto editoru lze demonstrovat elementární úpravy fotografií, retušování, kreslení rukou, práce s vrstvami, či použití různých grafických filtrů. Dokonce je zde umožněn přesah do tvorby webové grafiky a obsahuje i některé vektorové funkce, vč. importu tvarů ve formátu SVG, příp. PDF.

Kurzy DVPP: https://skoleni.abecedapc.cz/gimp

Inkscape je podobně jako GIMP otevřený editor, jehož smyslem je však úprava vektorové grafiky. Tento program umožňuje vytvářet diagramy, ilustrace, perokresby, loga či různé kliparty. Výchozím grafickým formátem je SVG. Tento grafický formát lze chápat též jako XML značkovací jazyk, který lze přímo vkládat do webové stránky. I zde je tedy velmi úzký přesah do tvorby webu. Inkscape lze využít jako mezipředmětovou vazbu i s matematikou, konkrétně s tématem (analytické) geometrie.

Kurzy DVPP: https://visk.cz/seminare/1253-inkscape-graficky-editor

V rámci výuky 3D grafiky silně doporučuji využívat nástroj společnosti Autodesk Tinkercad 3D.

Jde o online nástroj, určený přímo pro vzdělávací instituce. Učitelé (lektoři) se zaregistrují svým školním e-mailem.

Následně si v části třída mohu vytvořit své skupiny a v nich vytvořit žákovské účty.

Žáci se pak pod svým účtem (který jim vytvořil učitel) přihlásí a mohou začít tvořit. Ovládání je velmi jednoduché a intuitivní. Komunikace s žáky pak v rámci výuky 3D grafiky může probíhat jen na této úrovni. Tinkercad 3D je ideálním nástrojem pro distanční vyučování s mezipředmětovým přesahem do matematiky (stereometrie). Tento online editor umožňuje export do 3D grafických formátů, např. pro 3D tisk.

Hrubý návrh tematického plánu výtvarné výchovy – části počítačové grafiky (1 vyučovací hodina týdně – 45 min.) @ 1. pololetí (~ 18 vyučovacích hodin)

  1. Pořizování fotografií s využitím mobilních telefonů (skupinová práce, sdílení dat a fotografií přes cloudová úložiště).
  2. Bitmapová grafika 2D – úprava fotografií, retušování, práce s vrstvami, či použití různých grafických filtrů.
  3. Vektorová grafika 2D – vytvoření diagramů, grafů, ilustrací, komiksů, pexesa, vytvoření grafické uživatelské identity.
  4. 3D grafika – vytváření tvarů, 3D objektů pro domácí využití.
  5. Animace – vytváření krátkých animovaných příběhů.
  6. (*) Úvod do multimédií.

Počítačová grafika je téma, o kterém se domnívám, že má své důležité postavení ve vzdělávacím procesu. V článku navrhuji koncept zařazení do výuky výtvarné výchovy. Tím lze předmětu Informatika tematicky odlehčit, aby mohl pokrýt důležitější témata z oblastí algoritmizace nebo robotiky.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek