Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Přehled koncepcí vzniku života

Ikona teoreticky

Přehled koncepcí vzniku života

Ikona odbornost
Autor: Lenka Benediktová
Spoluautor: prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Anotace: Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu biologie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Vznik života, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. V tomto případě materiál překlenuje těžko představitelné téma Vznik života na Zemi.
Obsahová správnost materiálu je garantována v rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A.
Obor příspěvku:Přírodopis
Klíčová slova: Didaktika – Člověk a příroda A, vznik života, definice života, přírodopis

Definice života 

Definice života je filozofický problém.

Ve vesmíru vznikají organické látky, které se polymerizují. Je jich však moc dohromady, tedy cosi jako asfalt. Tedy aminokyseliny, lipidy, sacharidy, báze nukleových kyselin nelze považovat za živé. Krátká a výstižná je definice života, která zní, že „Život je samoudržitelný chemický systém schopný darwinistické evoluce“. Z této definice však vyplývá, že molekula RNA je živá, protože se dokáže sama replikovat za vzniku variací. V tomto ohledu jsou tedy i viry živé.

Můžeme se setkat i s názorem, že život jako pojem neexistuje. „Jsme jen komplexní molekulární stroje vytvořené procesem evoluce, které si uvědomují svojí vlastní existenci a nyní získávají schopnost se cíleně opravovat a upravovat na molekulární úrovni (J. Špaček, 2014).

Teorie vzniku života

Přehledy hlavních teorií vzniku života jsou uvedeny níže. Podrobnější přehled nalezneme zde.

Teorie samoplození

Teorie předpokládající, že organismy mohou vzniknout přímo z neživé hmoty. Teorie vyslovená už starověkými filozofy, ale vyvrácená v polovině 19. století.

Kreační teorie

Teorie, které předpokládají zásah nadpřirozené síly, tj. Boha, a to nejen zásah prvotní, ale předpokládá opakované zásahy do vývoje života. Tato teorie je často v souladu s různými církevními dogmaty, a to nejen křesťanské církve. Teorie je dodnes uznávána mnoha kulturami ve světě.

Teorie inteligentního designu

Teorie vychází z předpokladu, že procesy v organismech jsou natolik složité, že nemohly vzniknout náhodou, a tedy, logicky, jsou vytvořené uměle inteligentním („Bůh“?) zásahem.

Panspermatická teorie

Teorie předpokládá, že život je ve vesmíru rozšířen univerzálně, možná od jeho samotného počátku, a pokud jsou vesmírná tělesa s prostředím vhodným pro život, život se na takových tělesech uchytí a dále rozvíjí. Modifikací je teorie řízené panspermie, která předpokládá, že život je po vesmíru rozšiřován cíleně jinými civilizacemi, vzniklými možná i na zcela odlišném nebiologickém základu. 

Teorie evoluční abiogeneze

Teorie předpokládá vznik života postupným vývojem na Zemi. Posloupnost zahrnuje nejprve vznik základních stavebních látek organismů (aminokyselin, lipidů, cukrů) a informačních makromolekul (nukleových kyselin) s následnou replikací a evolucí. Existuje celá řada teorií evoluční abiogeneze (viz výše internetové zdroje informací).

Citace a použitá literatura:
[1] - Definice života. 2016. [cit. 2019-12-27]. Dostupný z WWW: [https://cs.wikipedia.org/wiki/Definice_%C5%BEivota].  
[2] - Vznik života. 2016. [cit. 2019-12-27]. Dostupný z WWW: [https://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_%C5%BEivota].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 24. 01. 2020
Zobrazeno: 473krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BENEDIKTOVÁ, Lenka. Přehled koncepcí vzniku života. Metodický portál: Články [online]. 24. 01. 2020, [cit. 2020-02-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22361/PREHLED-KONCEPCI-VZNIKU-ZIVOTA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Miroslav MelicharVloženo: 25. 01. 2020 19:11

Článek toho moc neřekne - anotace je skoro tak dlouhá (krátká) jako článek. 2 odkazy na Wikipedii zrovna nenazmačují hluboké přemýšlení o problému.

Nedozvíme se např., odkud pochází "Krátká a výstižná je definice života". Jak se liší kreašní teorie a teorie intel. designu?

Opravdu platí, že křesťanská kreační teorie " předpokládá opakované zásahy do vývoje života"? A tvrzení, že "Tato teorie je často v souladu s různými církevními dogmaty", je velmi zvláštní. Buď je v souladu s dogmaty nebo není. Ale "často"? Církevní dogmata jsou zpravidla chápána jako dohmata římsko.katolické církve. Nevím, jak je to třeba u mormonů, ale to se nás snad až tak netýká.

Můj komnetář už zhruba dosáhl délky článku, takže stačí.

2.Autor: Miroslav MelicharVloženo: 30. 01. 2020 23:15

Vzhledem k tomu, že můj komentář nevyvolal žádnou reakci,tak jsme si vyhledal informace o tom, co vlastně je Projekt didaktika - člověk a příroda A.

Dozvěděl jsem se třeba toto:"Vprvní části projektu se učitelé zúčastní didaktického výzkumu, kdy budou společně soborovými didaktiky z VŠ vytipovávat a definovat kritická a klíčová místa kurikula jednotlivých oborů. Následně budou ve výuce testovat nově vytvořené moduly zaměřené na tato místa kurikula. Za tuto činnost budou učitelé placeni (DPP)" (Citováno z:https://www.zssusice.cz/dokumenty/projekty/didaktika_clovek_priroda.pdf)

V anotaci tohoto článku se hovoří o tom, že jde o materiál, který pomáhá řešit výuku jednoho z kritických míst. Pro běhlo už zmíněné testování totoho modulu v praxi? Zřejmě mělo do konce roku 2019. S jakými výsledky?

Na první pohled se mi zdá, že materiál nic pro praxi nepřináší, ale jen naplňuje povinnost zveřejnit nějaký výstup pro učitele, což je grantem požadováno. Doufám, že grant vyžaduje i zveřejnění výsledků testování materiálu.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.