Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Viktoriánská Anglie

Viktoriánská Anglie

Praktický příspěvek
inspirace
Příspěvek je popisem vyučovací hodiny, která předchází tématu Viktoriánská Anglie. Ukazuje žákům, kde všude se dají využít znalosti z hodin dějepisu (proč se učit dějepis). Článek tak rozvíjí čtenářskou gramotnost.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Viktoriánská Anglie I.

Téma hodiny: Vláda královny Viktorie

Ročník: 8. ročník

Čas: 45 minut

Předmět: Dějepis

Cíl hodiny: Žák se studiem textu a spoluprací se spolužáky dobere k potřebným informacím.

Žák si je vědom toho, že znalosti historie můžou sloužit k pochopení současných událostí (nejen historických mezníků a velkých událostí, ale např. i obyčejného článku v novinách).

Čtenářský výstup: 2.2 Nalezení důležitých informací a myšlenek textu a shrnutí, budování celkového porozumění textu

Pomůcky: Pracovní list, obrázek poštovní známky, zeměpisný atlas nebo nástěnná mapa, Slovník cizích slov nebo SSČJ – aby měl každý žák nebo dvojice k dispozici (internet není vhodný, žáci by mohli vyhledat souvislosti, které mají odhalit sami), dvě obálky s texty.

ROZVRŽENÍ HODINY:

Na co se navazuje

Nenavazujeme na předešlou látku, žáci by měli pouze znát informace o tom, že Anglie vlastnila kolonie.

Motivace

Učitel zapíše na tabuli nadpis hodiny – Viktoriánská Anglie a nalepí na tabuli obrázek poštovní známky modrý Mauricius. Vyzve žáky, aby se stali detektivy a odhalili souvislost mezi obrázkem a tématem hodiny.

Text v PL

Žáci čtou článek z bulvárních novin o aukci známky, mělo by je překvapit, že se text nevztahuje k historii. Text obsahuje řadu cizích slov, proto je vyhledávají ve slovníku, pracují metodou INSERT.

Pokud budou tápat, učitel nabídne žákům nápovědu v obálce. Ve dvou obálkách jsou uloženy krátké texty o známce modrý Mauricius. V každé obálce jsou jen dva texty, proto se žáci musí rozdělit do skupin a spolupracovat, aby se dostali k informacím.

Protože spolupracují, mohou také na odpověď přijít společně. (Žáci by měli mít vyplněné odpovědi k textu, není účelem, aby opsali to, co mohli sami najít.)

Doporučuji nechat naprostou volnost v tvoření skupin (Jakýkoli počet žáků ve skupině, celkem skupiny čtyři – na čtyři texty). Je na žácích, zda si texty skupiny po přečtení vymění, nebo jestli si informace vzájemně předají. Způsob práce je na žácích.

Kontrola práce

Nejdřív žáci zkusí vysvětlit svou domněnku, jak souvisí text s tématem Viktoriánské Anglie.

Odpověď – známka, o které se píše v článku, pochází z dob královny Viktorie. Tiskla se na ostrově, který patřil mezi anglické kolonie.

Zkontrolujeme také odpovědi na otázky v textu.

Pokud bude žáky zajímat, kdo je vyobrazen na známce, nebudeme prozrazovat (viz druhá hodina – úvod).

Reflexe

Žáci se zamyslí nad tím, co jim práce v této hodině přinesla.

Smysl této práce byl v tom, aby si žáci uvědomili, jak je důležité znát historii, můžeme se s historickými tématy setkat v dnešní době, dokonce v bulvárních denících.

Také by si také měli z hodiny odnést důležitou dovednost – když budou číst text, kde je nějaká neznámá věc, historická souvislost, je vždy dobré si alespoň základní informace vyhledat, abychom věděli, kam téma zařadit.

Závěrečné slovo

Snažím se ve svých hodinách po malých krůčcích ukazovat (dokazovat) dětem, že je třeba znát alespoň základní mezníky v historii, aby rozuměli článkům, filmům apod. a světu kolem sebe.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc49 kBViktoriánská Anglie PL
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek