Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Typy krajin České republiky

Typy krajin České republiky

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Vyučovací hodina je založena na vyhledávání a třídění informací z textu do tabulky v pracovním listu a na následné interpretaci získaných informací.

Tato hodina je součástí širšího tematického celku Přírodní poměry ČR a měla by navazovat na dílčí témata Geologický vývoj území ČR a Povrch ČR.

1. část

Hodina začíná brainstormingem nad otázkou: „Jaká je česká krajina?" Žáci mají 2 minuty na to, aby zapsali všechny nápady - popisné, ne hodnotící. Ve dvojici sdílí své odpovědi, poté je sdělí celé třídě. Vyučující sepíše jejich nápady na tabuli. Doba trvání této části je 5 minut.

2. část

Následuje práce s textem (viz příloha č. 1) a pracovním listem (viz příloha č. 2). Úkolem žáka je pomocí textu a atlasu ČR vyplnit tabulku v pracovním listu a na základě údajů v tabulce odpovědět na otázky, které jsou uvedeny v příloze č. 2 pod tabulkou. Vyučující během samostatné práce obchází žáky, pomáhá jim s nejasnostmi, usměrňuje jejich práci k cíli. Časový limit pro tuto aktivitu je 20 minut.

Pro zvídavé či naopak zapomnětlivé žáky je dobré připravit informační plakáty, které mohou využít pro připomenutí údajů z textu a které se týkají například půdních typů, principu měření srážek apod. Postačí texty (viz příloha č. 3) vytisknout na formát A3 a rozmístit je ve třídě tak, aby byly přístupné každému žákovi.

3. část

Závěrečná část hodiny patří kontrole a ujasnění odpovědí na otázky z pracovního listu a vysvětlení daných geografických zákonitostí a podmíněností. Po kontrole nalepí žáci pracovní list do sešitu. Na úplný závěr se žáci vrátí k charakteristikám krajiny z brainstormingu. Nápady, které krajinu výstižně charakterizují, vysvětlí na základě nově získaných poznatků. Na tuto hodinu by mohla navazovat hodina týkající se tématu Podnebí ČR, žáci již mohou vycházet z informací, které zjistili v tabulce.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf119 kBMozaika české krajiny
pdf167 kBPracovní list - krajina v ČR
pdf140 kBDruhy půd
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám