Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Hodiny, hodinky – hrajeme si s časem

Hodiny, hodinky – hrajeme si s časem

Praktický příspěvek
inspirace
I když se stále častěji děti setkávají s digitálními hodinami, součástí výuky ve 2. ročníku je práce s analogovými hodinami. Článek nabízí několik námětů, jak toto téma zpracovat činnostně.

Základním učivem v tematickém celku Lidé a čas je pochopení času, časových struktur a jednotek. Žáci by měli chápat, jak čas plyne a jak se měří.

V článku uvádíme několik aktivit, které mohou obohatit výuku tohoto tematického celku...

Hodiny činnostně

Nezbytnou součástí činnostního učení je konkrétní pomůcka, kterou mají všichni žáci – papírové hodiny, nebo (pokud pro to máte na škole podmínky) tablet s aplikací analogových hodin, které mohou žáci libovolně nastavovat.

Cílovou metou učitele je, aby si pokyny i kontrolu „nastavení hodin“ prováděli žáci samostatně. V ideálním případě bude tedy rozhovor ve třídě probíhat takto:

 • „Nastavil jsem na svých hodinách 6 hodin. Maruško, jak vypadá 6 hodin na tvých hodinách?“
 • „Nastavila jsem velkou ručičku na 12 a malou ručičku na 6. Petře, jaký čas si chceš teď nastavit na svých hodinách?“
 • „Já jsem nastavil na svých hodinách půl osmé...“
Žáci si tedy předávají slovo bez zásahu učitele. Ten má čas sledovat třídu a pomáhat žákům, kteří tempo nestíhají.

Podobně pak můžete pracovat s převodem digitálního času na analogový (žák nebude hovořit o půl osmé, ale o čase 7:30 hod.).

Autor díla: Pavlína Hublová

Pokud máte ve třídě interaktivní tabuli, doporučujeme ji také využít ke kontrole – jeden žák tedy nepracuje se svými hodinami v lavici, ale s interaktivní tabulí. Osvědčily se nám online aplikace, které vyžadují pouze připojení na internet, např.: http://www.visnos.com/demos/clock.

Živé hodiny

Zábavnou aktivitou je „zprovoznit“ živé hodiny. Cílem je, aby žáci vytvořili model analogových hodin, kdy číslice a ručičky hodin budou simulovat žáci. Hlavní pomůckou, kterou k tomu dále potřebujete, je provaz, stuha, nebo něco podobného, co bude simulovat délku ručiček hodin (doporučujeme ve dvou různých barvách, bude se pak o ručičkách lépe hovořit). Další doporučenou pomůckou je karta s číslem 12, popř. dalšími čísly 3, 6, 9, abyste usnadnili žákům orientaci na hodinách.

Třída by měla pracovat samostatně, ale můžete se „stavbou hodin“ pomoci formou jednoduchých návodných otázek:

 • Kolik dětí bude potřeba na čísla na ciferníku?
 • Kdo bude dělat šroubek uprostřed?
 • Mám tu dvě stuhy. Vymyslíte, jak vytvoříme ručičky hodin?
Nyní už mohou opět už hovořit jen žáci:
 • mohou postavit žáky, kteří drží konce „ručiček“, na zvolené místo a požádat ostatní, aby „přečetli“, kolik hodin je právě zobrazeno (Petr si stoupne vedle Kláry, Jana vedle Sváti),
 • mohou požádat dvojici dětí, aby na hodinách nastavily určený čas (žáci, kteří nejsou zapojeni do stavby hodin, mohou současně zadaný čas nastavovat na svých hodinách – jsou tak zapojeni do aktivity všechny děti a kontrola probíhá více směry).
Autor díla: Pavlína Hublová

Různé druhy měřičů času

Skupinová práce, která vede žáky k analýze, soustředění a je motivační aktivitou před rozhovorem o tom, jak a čím lidé měřili čas.

Každá skupinka dostane obálku s rozstříhanými obrázky. Prostřednictvím vyhledávání obrázků na Metodickém portálu RVP.CZ můžete získat jednoduché černobílé obrázky, např.:

 • sluneční hodiny, 
 • náramkové hodinky
 • budík
 • přesýpací hodiny
 • digitální hodiny

Úkolem skupiny je obrázky správně sestavit a nalepit na barevné papíry.

Autor díla: Pavlína Hublová

Následně pak proběhne společná diskuze, která je vedena otázkami „Co je na obrázku?“ (pojmenujeme) a „Jak to funguje?“ (popíšeme, vysvětlíme).

Jak vypadají moje hodiny?

Snadné využití má toto téma v praktických činnostech a výtvarné výchově. Žáci si tvorbou fixují vzhled analogových hodin a obrázky lze pak skvěle využít pro „testování“.

Autor díla: Pavlína Hublová

„Testování“ s obrázky hodin

Jednotlivé hodiny označíte písmeny tak, aby každé hodiny měly jedinečné písmeno. Při zadávání/zapisování řešení používáte tedy písmena jako označení konkrétních hodin.

Pozn.: Pokud máte hodiny na více místech, pracujte vždy jen s jednou stranou stěny, aby se všichni žáci snadno orientovali, a upozorněte na to žáky dříve, než zadáte první otázku. Znamená to, že jednou používáte hodiny pouze s písmeny A–J (protože jsou všechny na nástěnce vzadu), jindy pak hodiny K–S (protože jsou na stěnách skříní vpravo).

Varianty otázek:

 1. Na mých hodinách je právě 7 hodin. Pod jakým písmenem se skrývají?
 2. Které hodiny ukazují čas 17:00?
 3. Kino mi začíná ve 3, cesta mi trvá hodinu. Které hodiny ukazují čas, kdy musím vyrazit?
Pozn.: „Testování“ neslouží k získání známek, ale umožňuje žákům (i učiteli) další formu ověření znalostí a dává učiteli zpětnou vazbu, se kterým žákem bude třeba ještě učivo déle procvičovat apod.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám