Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Angličtina: Proč je důležité učit správně, tedy mnohdy jinak?
Odborný článek

Angličtina: Proč je důležité učit správně, tedy mnohdy jinak?

20. 3. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Sylvie Doláková

Anotace

Článek navazuje na předchozí příspěvek Angličtina: Proč je důležité začít včas? Tentokrát se zaměříme na odpovědi otázky, proč výuka angličtiny nepřináší žádoucí výsledky.

Ve článku s názvem Angličtina: Proč je důležité začít včas? jsme se zabývali zásadní potřebou přesunout výuku angličtiny do prvního ročníku. Vysvětlili jsme si, proč je právě toto období pro děti ideální, jak dostávají příležitost osvojit si jazyk způsobem, který už se jim nikdy později nepoštěstí, tedy přirozeným osvojováním a odposloucháváním.

V závěru jsme si položili otázku: Napadá vás nejméně deset důvodů, proč to právě na vaší škole nejde? (Nás napadá odpověď, že kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody… Ale to by bylo příliš alibistické. Tento článek má za cíl inspirovat, nikoli útočit.)
Pokusíme se společně hledat východiska.

 1. Škola je malá, nemá kdo učit
  To je jistě pádný důvod. Než učitel bez potřebné odbornosti, to raději od toho upustit. Ale – kdo u vás učí povinnou angličtinu od třetí třídy? Takže učitele máte! Jen si nedovedete představit, že by učil i první třídu. To je však jiná kapitola, tento důvod tedy nelze uznat.

 2. Nemá kdo učit, i když je škola větší
  Škola není zas tak malá, ale přesto nemá kdo učit? Tady promiňte, ale jak dlouho se hodláte ohánět tímto argumentem? Děti prostě učitele na cizí jazyk potřebují a je jistě i v zájmu zřizovatele, aby se kvalifikovaný (a dobrý) učitel našel. Navrhneme a umožníme studium všem mladým, perspektivním učitelům a vytvoříme jim vhodné podmínky. Možná to nebude hned, ale potřeba učitele bude stále naléhavější, tak nač otálet? V nedalekém budoucnu budou všichni učitelé angličtinu muset učit, tak proč to neřešit už teď?

 3. Naše paní učitelka na ty malé není…
  Několik možností:
        a) vyměnit učitelku. Pedagog má být pružný.
        b) poslat ji na školení a dohlédnout, aby se to naučila, do důchodu máte daleko (ostatně ona zřejmě také), tak proč nezačít jednat hned?
        c) vyškolit dalšího pedagoga z vlastních zdrojů – řešení sice na dlouhé lokte, ale platí to, co u předchozího bodu, stejně se tomu ani vy, ani pedagog nevyhnete.
  A už žádné výmluvy!

 4. A kdo by mi zaplatil toho učitele?
  Opět pardon, tohle je otázka na zřizovatele. Chtějí mít v obci lepší školu, kvalitnější vzdělávání, chtějí přitáhnout lidi? Pak by mělo být v jejich zájmu, aby zbyly prostředky na kvalitního učitele. A nechce se věřit, že byste jim to VY nedokázali vysvětlit…

 5. Kde máme vzít další prostředky na učebnice?
  Tak tady opravdu nemusíte vynakládat velké finance; co děti hlavně potřebují, nejsou sebekvalitnější učebnice od prvního momentu výuky je laskavý, přirozený přístup učitele, který si s dětmi bude hlavně povídat, zpívat, tleskat, kreslit, vystřihovat, tancovat, hrát, prostě prožívat jazyk – a to vyjde levněji, než celá škála učebnic, nehledě na to, že je to efektivnější způsob, rozhodně pro první dva roky, ať už velká vydavatelství tvrdí cokoliv…

 6. A kde mám vzít hodinu na tu angličtinu?
  Hmm, tak to může být problém. Vím, že jsou školy, které dokázaly vyčlenit v rozvrhu alespoň jednu hodinu (na úkor českého jazyka), ale zde respektuji názor, že to není možné všude. Ale i na to existuje řešení, najdete jej na konci článku. (Jmenuje se CLIL, psst!)

 7. Děkuji, nepotřebujeme, máme kroužek
  Tleskám!
  Jenže, opravdu tam chodí VŠECHNY děti? Víte, ono nejde o to, uspokojit rodiče, kteří se angličtiny dožadují a ostatní děti, které z nejrůznějších důvodů do kroužku nejdou, takzvaně hodit přes palubu. Že to jinak nejde? Pak ale kladete rafinované nástrahy vašemu učiteli/učitelce, kteří se ve třetím ročníku setkávají s oběma skupinami v jedné třídě – děti rychlejší, z podnětného, uvědomělého prostředí, které asi nebudou mít velký problém s učením, a s dvouletým náskokem před dětmi méně motivovanými, nepodporovanými rodiči, které si s učením hlavu nelámou a navíc velmi brzy jasně vycítí, že tohle už nemohou dohnat. Právě jste z vaší školy vyrobili malotřídku, ve které musí učitel vyvinout obrovské úsilí, aby obě skupiny dostatečně vytížil, a ještě s nezaručeným výsledkem.
  Opravdu v tom chcete pokračovat?

 8. Oni o to rodiče možná ani nestojí…
  Pokud jim nevysvětlíte, že váš kantor dětem pomůže zvládnout cizí jazyk tak, aby se na konci školní docházky děti domluvily, aby uspěly na středních školách, aby měly samy ze sebe radost, tak o to možná stát nebudou. Ale jen malá část rodičů nepochopí, že je to ke prospěchu dětí, že i je to bude stát méně úsilí a nervů, když budou děti jazyk zvládat ve škole přirozeně, spontánně a rády. Zásadní ale je, vysvětlovat jim toto dříve, než se dítě začne jazyk učit a než rodič zaujme negativní stanovisko!
  (http://www.sylviad.cz/ProStazeni/Vazeni_rodice.pdf)

 9. A dejte mi pokoj! Fungovalo to celé roky, bude to fungovat i dál
  A to máte pravdu. Systém se nezhroutí. Jen se budou hroutit děti, které by mohly dostat lepší šanci se naučit dorozumět cizím jazykem, a tím by se některým mohl otevřít svět možností, o kterých se nám ani nezdálo.
  Zkoušela jste se vy, paní ředitelko, nebo vy, pane řediteli, naučit anglicky? (Vy s aprobací angličtiny máte teď chvíli pauzu). Vzpomínáte si, kolik práce vám to dalo, jaké úsilí jste museli vyvinout, než jste aspoň trochu pronikli do tajů jazyka? A domluvíte se k vaší vlastní spokojenosti? Blahopřejeme!
  Ale, kolik dětí má takové možnosti, takové podmínky, takovou motivaci se jazyk naučit. Opravdu jim chcete zabouchnout dveře?
  Vždyť stačí se jen maličko zamyslet a zkusit najít řešení.

 10. Proč to nepřijde jako nařízení seshora?
  Toto je jediná otázka, na kterou vám neumíme odpovědět. Možná by stálo zato se zeptat. Dnes, příští měsíc, za rok. Dokud někomu nedojde, že existuje vlastně jednoduché, účinné řešení…

Slíbila jsem, že se podělím o možnost řešení problému s nedostatkem vyučovacích hodin.

Pokud si uvědomíme, že kvalitní učitel je základem kvalitní práce, máme vyhráno. Takový učitel totiž může angličtinu vpašovat doslova do jakékoli vyučovací hodiny v rozvrhu celého dne.

Čím dříve se děti začnou učit používat jazyk ve všech oblastech, tím lépe.
Máme matematiku? Výborně, zkusíme si, co jsme se dnes naučili, ale budeme přitom používat angličtinu. Matematický úkol, který je třeba vyřešit a přitom produkovat anglický komentář, je neocenitelný přínos pro MLUVENÍ BEZ PŘEMÝŠLENÍ. Děti by měly řešit matematické situace od chvíle, kdy se naučí pojmenovat čísla. Pokud s tím začnou až na druhém stupni, mezera se projeví tím, že jim to bude připadat nesmírně obtížné.

V přírodovědě si můžeme pojmenovat klíčová slova v angličtině, možná se nám podaří i nějaká fráze či věta.

Máme hodinu čtení a za sebou dva roky poslechové a komunikativní výuky? Můžeme si přečíst stejný text v obou jazycích a třeba porovnávat slovosled, rozdíly v jazykových prostředcích (skloňování a časování v češtině, častější používání členů, osobních zájmen nebo důsledné vyjadřování podmětu v angličtině). Můžeme žáky seznámit s klíčovou slovní zásobou z textu, popisovat postavy, převyprávět obsah.

V hudební výchově si jistě vzpomeneme na spoustu anglických písniček, stejně jako v tělocviku můžeme cvičit s anglickými pokyny (no, Tyršovo názvosloví to asi nebude, ale jednoduché pokyny snad zvládneme), dají se hrát pohybové hry.

Ve výtvarné výchově určitě také nalezneme prostor, kdy uplatníme anglické pokyny k práci, text k ilustraci, povídání o barvách.

Jak vidíte, angličtina se může zařadit do všech výukových oblastí, hlavně je důležité ji neomezovat výhradně na lekce angličtiny! Je to světový jazyk a děti se s ním budou moci setkat při různých příležitostech, tak proč je nepřipravíme už teď? Tato technika má všude ve světě zelenou, říká se jí CLIL (Content and Language Integrated Learning – tedy spojené učení obsahu a jazyka).

Existují i materiály, které jsou použitelné v obou jazycích. Děti vyplňují pracovní listy v češtině, na konci hodiny si totéž zopakují s obdobným pracovním listem v angličtině. Naučí se pohybovou hru, vysvětlí si pravidla, jak se má hrát, co je úkolem hráčů a když ji v mateřštině zvládnou, nabídneme jim text hry v angličtině. Absolutně nebudou potřebovat překlad, a přesto budou chápat naprosto přesně, o čem hra je a jak ji hrát. Naučíme děti písničku, a když už ji umí, nabídneme jim stejnou melodii, stejný obsah, jen slova se budou lišit použitým jazykem. Děti rády pracují se známým textem v dalším jazyce. Bez zbytečného překládání (chceme, aby létaly, nemůžeme jim nabízet berle!), bez vysvětlování chápou, co slova znamenají, učí se je používat spontánně, bez přemýšlení.

Kéž bychom to někdy tak přirozeně dokázali my!

Ale pro nás už je pozdě, to jsme se měli začít učit anglicky dříve, než jsme dovršili klíčový sedmý rok života (vysvětleno v předchozím článku Angličtina – Začít včas).

A už jsme u toho zase!
Ale teď už víme, že je opravdu důležité začít učit jinak; tak, jak to doopravdy funguje!

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Sylvie Doláková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
20. 3. 2019
Vcelku originálním způsobem se snaží bojovat svým "Desaterem" s konvenčním myšlením, které bohužel na našich školách pravděpodobně stále převládá. Změna v přístupu je v rukou zejména zřizovatelů škol a ředitelů, případně jejich zástupců, tedy v řídících školských funkcí, záleží na jejich schopnostech získat finance navíc. Nezanedbatelným jevem je také prestiž učitelského povolání. Až budou učitelé ZŠ vydělávat alespoň jako střední firemní management, budou o učitelské místo usilovat špičky v oboru a např. nebude kolem 65% absolventů pedagogických fakult hledat uplatnění jinde.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Cizí jazyk 1. stupeň