Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metodické komentáře a úlohy ke Standardům...

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Tělesná výchova

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy pro vybrané očekávané výstupy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Ilustrativní úlohy a metodické návody mohou pomoci učitelům s naplňováním vzdělávacího obsahu a výběrem učiva vzdělávacího oboru Tělesné výchovy.

Vzdělávací obor Tělesná výchova (TV) představuje v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) tu část vzdělávací nabídky, která by měla rozvíjet vztah žáků ke zdraví, upevňovat jejich vztah k pohybu a rozvoji tělesné zdatnosti a posilovat další související praktické dovednosti vedoucí k podpoře jejich zdraví. A to jak v průběhu školní docházky na 1. a 2. stupni ZŠ, tak i v dalším životě.

Výuka TV v současném pojetí ucelené aktivní podpory života a zdraví spočívá v tom, že směřuje k utváření dlouhodobých postojů k pohybu i ke každodenním praktickým návykům zařazovat pohyb do denního režimu ve škole i mimo školu.  Ve své komplexnosti reaguje daný vzdělávací obor na obsah dalších vzdělávacích oborů (především na problematiku výživy, hygieny, bezpečí ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět na 1. stupni a Výchova ke zdraví na 2. stupni) a na činnosti v denním režimu školy. TV by tak měla být podporována mnoha konkrétními aktivitami, které škola realizuje i aktivitami mimo školu.

Materiál „Metodické komentáře ke standardům pro základní vzdělávání – Tělesná výchova“ je doporučeným metodickým textem, který komentuje ilustrativní úlohy na třech úrovních obtížnosti – minimální, optimální, excelentní. Umožňuje orientačně posoudit úroveň zvládnutí dané problematiky jednotlivými žáky i celou třídou, posoudit zájem žáků i míru pochopení konkrétní problematiky. Může přispět také k hledání vhodných postupů při aktivizaci nadaných žáků i žáků s menšími předpoklady či zájmem o problematiku zdraví.

Metodické komentáře obsahují nejen správné řešení jednotlivých ilustrativních úloh, ale především popisují vhodné postupy vedoucí ke zvládnutí dané problematiky, předkládají zkušenosti ze škol k výuce i k řešení úloh. Současně mohou být metodické komentáře vodítkem při samostatné konstrukci úloh na daných úrovních obtížnosti.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek