Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metodické komentáře a úlohy ke Standardům...

Ikona teoreticky

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Hudební výchova

Ikona odbornost
Autor: PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D
Spoluautor: PaedDr. Markéta Pastorová
Anotace: Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání (byly zpracovány kolektivem autorů) nabízejí ilustrativní úlohy na úrovni obtížnosti minimální, optimální a excelentní a doplňují je o metodické komentáře. Nejcenněji a nejdůvěrněji lze poznat hudbu jejím provozováním, její interpretací. Proto se ilustrativní úlohy soustřeďují především na ty činnosti, při kterých hudba ve třídách zní.
Obor příspěvku:Hudební výchova 2. stupeň
Klíčová slova: základní vzdělávání, Hudební výchova, standardy ZV, metodické komentáře
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Hudební výchova seznamuje žáky se světem tónů a zvuků, který obklopuje člověka po celý život takřka na každém kroku: při slavnostních chvílích, na koncertech či divadelních představeních, v médiích, při sportu i tanci. Hudba vyvolává a umocňuje psychické stavy. Díky hudbě můžeme komunikovat, podávat informace o sobě i druhých, a to i beze slov, jen s využitím promyšlených, organizovaných zvuků. Hudba je stále všude kolem nás, proto je i hudební výchova nedílnou a trvalou součástí vzdělávání.

Úloha hudební výchovy tkví zejména v její nenahraditelné a ve vzdělávacím procesu nezastupitelné schopnosti působit na citovou sféru osobnosti žáka, přičemž význam a přínos hudební výchovy pro sociální a kulturní rozvoj každého jedince případně i pro jeho budoucí profesní uplatnění je někdy možné zhodnotit až v dospělosti. Aktivní muzicírování, tedy zpěv a hra na hudební nástroje, poslech hudby, tanec a další pohybové aktivity, představuje hlavní obsahovou náplň hudební výchovy v základním školství. Uvedené aktivity rozvíjejí znalosti, dovednosti i kreativitu žáků a přispívají k schopnosti vnímat a prožívat emoce vyvolané estetickým a obsahovým poselstvím hudby, k schopnosti hudbě porozumět.  

Hudební výchova je rovněž jedním z prostředků, které se podílejí na uchovávání tradic, předávání hodnot vytvořených předchozími generacemi, podobně jako krásná literatura či žánry lidové slovesnosti.

Nejcenněji a nejdůvěrněji můžeme poznat hudbu jejím provozováním, její interpretací. Jen tak mohou žáci prožít okamžiky nabité emocemi vyvolanými hudbou, jen tak se lze seznámit s hudbou zevnitř. Proto se ilustrativní úlohy soustřeďují především na činnosti, při kterých hudba ve třídách zní. Znějící hudba je východiskem i cílem pro veškeré dění v hodinách: pro zpěv, hru na nástroj, poslech, pohyb a další aktivity související s hudbou.  

Jednotlivé ilustrativní úlohy respektují činnostní pojetí hudební výchovy a zahrnují všechny hudební aktivity, lze je libovolně modifikovat nebo vytvářet úlohy jiné. Tři úrovně úloh (minimální, optimální a excelentní) umožňují v maximální možné míře zohlednit individuální dispozice žáků. Minimální úroveň přitom představuje pomyslnou hranici splnitelnosti, úlohy této úrovně musí zvládnout každý žák.

Jen aprobovaní učitelé jsou však schopni vést žáka tak, aby zadání v ilustrativních úlohách mohl splnit.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 27. 04. 2017
Zobrazeno: 2006krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLUBEC,, Jiří. Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Hudební výchova. Metodický portál: Články [online]. 27. 04. 2017, [cit. 2020-07-13]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21389/METODICKE-KOMENTARE-A-ULOHY-KE-STANDARDUM-ZV---HUDEBNI-VYCHOVA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.