Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Motivační tříminutovky

Motivační tříminutovky

Informativní příspěvek
Autor Kathy Paterson
Co přesně je motivační tříminutovka? Je to rychlá aktivita řízená učitelem, které se žáci chtějí účastnit, protože ji vnímají jako hru a oceňují hravost a zábavu, která je její nedílnou součástí. Ať už zahrnuje soutěžení, spolupráci, nebo přemýšlení či aktivitu jednotlivce, poskytuje potřebnou přestávku od činnosti, o kterou žáci ztratili zájem, a posléze vrací jejich pozornost a energii zpátky k úkolu, kterému byla výuka zrovna věnována.

Víc než jen motivace

Co přesně je motivační tříminutovka? Je to rychlá aktivita řízená učitelem, které se žáci chtějí účastnit, protože ji vnímají jako hru a oceňují hravost a zábavu, která je její nedílnou součástí. Ať už zahrnuje soutěžení, spolupráci, nebo přemýšlení či aktivitu jednotlivce, poskytuje potřebnou přestávku od činnosti, o kterou žáci ztratili zájem, a posléze vrací jejich pozornost a energii zpátky k úkolu, kterému byla výuka zrovna věnována.

Naleznete jistě spoustu způsobů, jak motivační tříminutovky využít. Ne všechny jsou nové; některé z nich už možná učitelé znají. Jiné možná představují jen jiné způsoby, jak nahlížet na běžné činnosti. Využívejte je s nadšením a smyslem pro humor tak často, jak bude potřeba, a užijte si pozitivní přínos, který pro třídu představují.

Toto znovuzískané soustředění slouží k tomu, aby žáky a studenty opět nasměrovalo správným směrem – aby opět zacílilo jejich pozornost; a proto o těchto přerušeních hovořívám jako o životabudičích, což je termín, který se žáci rychle naučí a přijmou. Proč použít motivační tříminutovku?

 • Abyste žákům poskytli přínosnou chvilku oddechu. 
 • Aby si na chvíli oddychli učitelé; i oni potřebují přestávky, a tyto rychlé a snadnou použitelné aktivity pomáhají. 
 • Pro opětovné zaostření ochabující pozornosti. 
 • Pro vybití přebytečné energie. 
 • Na probuzení otupělé mysli žáků a studentů. 
 • Jako uvedení hodiny; většina těchto aktivit může předjímat další činnost. 
 • Jako odměnu za dobré chování; koneckonců je při nich zábava!

Stejně jako všechny dobré vyučovací přístupy se i všechny motivační tříminutovky řídí důslednými pravidly. Například se dají zvládnout za kratičkou chvilku. Používání motivačních tříminutovek se bude řídit jistými dalšími zásadami:

 • Neexistuje špatná odpověď. 
 • Pestrost je dobrá a podporuje se. 
 • Cení se všechny odpovědi. 
 • Osobní prostor, jak fyzický tak emoční, je vždy respektován. 

Učitelé vědí, že tyto zásady platí pro veškerou výuku, je však potřeba je znovu připomenout v případě životabudičů, stejně jako při jiných činnostech ve třídě.

Kroky při použití motivační tříminutovky:

 1. Signálem upoutejte pozornost. 
 2. Krátce vysvětlete, proč bude motivační aktivita použita. 
 • Ztratil/a jsem vás… 
 • Vypadáte neklidní … 
 • Vidím, že si potřebujete chvilku oddechnout… 
 • Zdá se, že si potřebujete trochu popovídat… 
 • Vysvětlete aktivitu s pomocí pokynů uvedených u jednotlivých motivačních tříminutovek. 
 • Připomeňte žákům, aby nezačínali, dokud jim nedáte signál, a aby na signál opět přestali nebo se zastavili. 
 • Dejte zahajovací signál. 
 • Proveďte motivační aktivitu podle přiloženého scénáře. 
 • Signálem oznamte konec. 
 • Uzavřete a znovu zaměřte pozornost studentů tím, že rychle shrnete, co se dělalo a proč. 
  • Všichni jsme byli tak trochu neklidní, tak jsme si zahráli ______. Teď, když jste vybili trochu energie, je čas vrátit se k… 
  • Vypadali jste ospale a spousta z vás nedávala pozor, tak jsme si zahráli______. Teď když už jste se všichni probrali, vrátíme se zase k… 
  • Cítila jsem tady potřebu krátké přestávky, tak jsme si zahráli ______. Teď se zase můžeme vrátit k…

  Ukázky motivačních tříminutovek

  Neslyšný výkřik

  PŘEDMĚTY: občanská a rodinná výchova; společenské vědy

  PRÁCE: individuální

  Cíl: Předvedení silné emoce/emocí jen prostřednictvím řeči těla.

  • Existuje mnoho silných pocitů – emocí. Někdy je nemůžeme projevit kvůli tomu, kde nebo s kým jsme. Natrénujeme si pár tichých emocí. 
  • Seďte vzpřímeně, čelem dopředu ke mně. Tyto výrazy emocí jsou pouze pro vás; není nutné sledovat ostatní studenty. 
  • Začněte myšlenkou na to, že jste velmi smutní. Myslete na pocit smutku a prociťte ho ve svém těle – svýma očima, hlavou, v hrudi a rukou. Dýchejte pomalu. Velký, velký smutek – cítíte ho a vaše tělo ho vyjadřuje. Deset vteřin. 
  • Proveďte studenty každou z následujících emocí: hněv, strach, obavy, hrdost, hlad, nadšení. 
  • Zakončete cvičení nějakým pozitivním pocitem, například pocitem štěstí, klidu, radosti, uvolnění nebo spokojenosti. 

  Zhodnocení: Rychlé shrnutí toho, jaký to byl pocit projevit emoce beze slov.

  Rozšířené zhodnocení: Deníkový zápis o tom, jestli je nějakou emoci těžké nebo snadné vyjádřit beze slov.

  Předvedení výsledků: Zvolte si, co chcete předvést, podle toho, jak jednotlivé studenty znáte.

  Rychlé otázky

  PŘEDMĚT: jakýkoli

  PRÁCE: ve dvojicích

  POMŮCKY: Tužka a papír

  Cíl: Vymyslet co nejvíc otázek k odpovědi, kterou učitel zadal (založeno na populární americké televizní hře Jeopardy).

  • Dám vám nějaké prohlášení, které bude sloužit jako odpověď. 
  • Vy a váš partner ve dvojici vymyslíte a zapíšete co nejvíc otázek k této odpovědi ve velmi krátkém časovém úseku. 
  • Například, je-li odpovědí „oceán“, otázka může znít: „Kde žijí velryby?“ nebo „Jak se říká velkému vodnímu útvaru?“ 
  • Dejte odpověď a signál k zahájení hry. 
  • Udržujte rychlé tempo a porovnejte počet otázek k jednotlivým odpovědím.

  Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Motivační tříminutovky.

  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám