Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Dopravní výchova nově

Ikona informativni

Dopravní výchova nově

Autor: Mgr. Judita Stuchlíková
Anotace: Ministerstvo dopravy - BESIP připravilo pro žáky i učitele MŠ a ZŠ novou ucelenou řadu materiálů pro výuku dopravní výchovy. Jedná se o ucelený, moderně pojatý edukativní materiál pro výuku dopravní výchovy v celé její šíři (dopravní témata, metodika pro pedagogy, praktické aktivity na procvičení, herní plány atd.).
Klíčová slova: dopravní výchova, BESIP

Úvod:

Nová výuková řada učebnic pro dopravní výchovu je zcela v souladu s aktuálním RVP. V současné době jsou kompletně hotovy výukové materiály pro MŠ a I. stupeň ZŠ (udělena doložka MŠMT). Edukativní materiál pro II. stupeň ZŠ bude předložen na jaře 2016.

Tato nová výuková řada je v ČR naprosto ojedinělá svým rozsahem a komplexností, jednotlivé díly na sebe navazují a postupně tak doplňují a rozvíjejí kompetence dětí v oblasti dopravní bezpečnosti (3 - 15 let). Materiál vznikl paralelně i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici pro výuku dopravní výchovy jak ve školách, tak na dětských dopravních hřištích po celé ČR.

Pro nový školní rok 2015/2016 BESIP připravil pro učitele a žáky mateřských a základních škol soubor nových materiálů pro výuku dopravní výchovy. Chce tak přispět k posílení a zatraktivnění výuky dopravní výchovy na školách, ale i dopravních hřištích v celé ČR. BESIP, společně s Nakladatelstvím Fraus, představuje ucelenou výukovou řadu, která je zaměřena na posílení znalostí a praktických dovedností jedné z nejzranitelnějších skupin účastníků silničního provozu, tedy dětí.

Všechny výukové materiály z této řady splňují nároky Rámcového vzdělávacího programu vyhlášeného MŠMT a odrážejí aktuální moderní trendy v procesu výuky.

Pro děti z mateřských škol je určena interaktivní učebnice, která je rozčleněna do čtyř základních kapitol podle ročních období. Dítě zde vystupuje v roli chodce, cyklisty i cestujícího v dopravním prostředku.

Správná řešení úkolů a metodiku najdou učitelé ve speciální části programu.

Pro žáky I. stupnězákladních škol (1. – 5. ročník) je určena tištěnáučebnice, která zahrnuje všechna zásadní témata bezpečného pohybu dítěte v silničním provozu – tj. správný způsob chůze po chodníku, chování na přechodu a silnici, pravidla chování dětí v obytné zóně, zásady bezpečné jízdy na jízdním kole i při cestování prostředky hromadné dopravy. Tato učebnice je vydána také v elektronické podobě. Může být využita zejména ve třídách vybavených interaktivními tabulemi, data projektory a v počítačových učebnách. Pro prvňáčky, kteří ještě nezvládají čtení, jsou úkoly připraveny i ve zvukové podobě. Tato učebnice disponuje doložkou MŠMT.

K tištěné učebnici je připravena i elektronická příručka učitele s metodickými návody a také s řešením úkolů a aktivit z učebnice.

Pro žáky je určeno žákovské portfolio, které bude vznikat postupně z jednotlivých pracovních listů žáka. Učitelé do něho mohou vkládat i hodnotící listy žáků, do nichž budou zaznamenávat znalosti a dovednosti dětí v oblasti dopravní výchovy. Rodiče tak mohou mít přehled o tom, jak se jejich dítě v oblasti dopravní výchovy vyvíjí a zdokonaluje.

Pro žáky druhého stupně připravujeme interaktivní učebnici, která bude rozdělena do čtyř kapitol. Bude obsahovat hlubší procvičení učiva z prvního stupně, ale především nové informace a množství úkolů a aktivit vycházejících z reálných dopravních situací.

Všechny součásti výukové řady „Dopravní výchova pro ZŠ“ jsou k objednání na http://flexibooks.cz/ostatni/c-919/. Tyto pomůcky jsou také k zakoupení v běžné maloobchodní síti knihkupectví.

Další informace:

http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/zaci-zakladni-skoly/prvni-stupen

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 12. 10. 2015
Zobrazeno: 5197krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STUCHLÍKOVÁ, Judita. Dopravní výchova nově. Metodický portál: Články [online]. 12. 10. 2015, [cit. 2020-01-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20415/DOPRAVNI-VYCHOVA-NOVE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.