Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Rádi bychom věděli, co přináší štěstí – ...

Ikona prakticky

Rádi bychom věděli, co přináší štěstí – ZVÍŘATA

Ikona zkusenost
Autor: Hana Kleisová
Anotace: Vydáváme se na cestu do živočišné říše. Pracujeme s textem o čápovi bílém, počítáme se zvířátky, hledáme ve větách ukryté živočichy a tvoříme přirovnání.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Uvědomujeme si, že jsme součástí rostlinné a živočišné říše. Objasníme, jak se k přírodě chovat. Dokážeme prezentovat získané informace.  

1. Úvod

 • příroda – živá a neživá, rostlinná a živočišná říše – člověk součást přírody

DISKUZE – Jak se člověk chová k přírodě? Člověk „malý pán“ – živelné pohromy

 •  Hádanky:

Loví do sítí, ale do vody se mu nechce. (pavouk)
Chodí každý den ven, a přec je stále doma? (hlemýžď)
Kdo na světě říká, že je všechno jeho? (koza)

Štěstí přináší:

 • zvířata: bílý kůň, vlaštovka, čáp, hrdlička, slunéčko sedmitečné, světluška, cvrček, pavouk

 Smůlu přináší:

 • zajíc nebo černá kočka, když přeběhne přes cestu
 • zvířata: had, kozel, vlk, ropucha, sova (zejména sýček), havran, straka, smrtihlav
 • pověrčiví lidé rozdělují zvířata především podle vzhledu, vydávaných zvuků, chování
 • symboly zvířat se promítají do osobního života – přívěsek na krk či náramek, nálepky na tašky, obaly od sešitů, pouzdra s motivy zvířat aj.

Pozn. Všechny přílohy najdete v samostatném pohledu modulu Digifolio.


2. Čáp bílý list č. 1 + č. 3

List č. 1

Čáp bílý je jeden z největších žijících ptáků u nás. Je více než metr vysoký, rozpětí křídel má přes dva metry. Barva peří je převážně bílá, jen konce křídel a zadní část jsou černé, zobák a nohy červené. Hnízdním prostředím čápa bílého je rovinatá krajina s loukami, potůčky a vodními nádržemi, často ho můžeme spatřit i u lidských obydlí, kde si rád staví svá hnízda. Živí se především drobnými hlodavci a hmyzem, příležitostně sní užovku nebo žábu.

Čápi žijí většinou v páru, který si je věrný celý život. Samice klade na přelomu dubna a května 3–5 bílých vajec, která se po měsíci líhnou. Oba rodiče se podílejí na zahřívání vajec i na krmení mláďat. Koncem srpna a začátkem září čápi odlétají do Afriky. Čáp bílý byl v minulosti u nás i v Evropě velkou vzácností. V posledních letech však jeho populace roste. V České republice patří mezi zvláště chráněné druhy.

V následujících úlohách vycházej pouze z informací uvedených v textu.

1. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu?

Čáp bílý hnízdí blízko lidských obydlí.

2. Vyber tvrzení, které odpovídá tomu, co se píše v textu.

ANO NE NE
ANO NE Čápi bílí odlétají ke konci prázdnin do Afriky.
ANO NE Populace čápů bílých v posledních letech klesá.
ANO NE Rozpětí křídel má čáp bílý dvakrát větší než svoji výšku.
ANO NE Čáp bílý má buď bílou barvu, nebo černou.

3. O čem text vypovídá?

Představuje čápa bílého, poskytuje informace o jeho životě.

Nové získané informace:

 • Každoročně se na hnízdiště vrací okolo 480 párů čápů bílých.
 • Nejvýše položenou čapí stavbou je hnízdo s nadmořskou výškou 618 m n. m.
 • Nejstarší značený čáp měl v roce 2009 18 let.

Nejdále zalétl čáp, který byl nalezen v Jihoafrické republice, více než 10 tisíc km daleko od rodného hnízda.

Pokračování metodické části viz příloha ZVÍŘATA – metodika ve formátu PD

Citace a použitá literatura se nachází na konci metodické části.

Reflexe:

Pomocí sběru informací z různých zdrojů tvoříme „zvířecí“ myšlenkovou mapu ve formě prezentačního plakátu. 

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Rádi bychom věděli, co přináší štěstí....

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 10. 08. 2016
Zobrazeno: 5434krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KLEISOVÁ, Hana. Rádi bychom věděli, co přináší štěstí – ZVÍŘATA. Metodický portál: Články [online]. 10. 08. 2016, [cit. 2020-07-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20389/RADI-BYCHOM-VEDELI-CO-PRINASI-STESTI---ZVIRATA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.