Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Příprava vlastivědného výletu s využitím...

Příprava vlastivědného výletu s využitím mobilního telefonu

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Kamila Fejfarová
Příspěvek popisuje využití mobilního telefonu ve vyučovacím předmětu Vlastivěda. Žáci pomocí mobilního telefonu plánují školní výlet do hlavního města Prahy.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Musí mobilní telefon pouze odvádět pozornost žáků od výuky? Může se stát i cenným pomocníkem učitele?

Úkol:
Připravit, vymyslet a napsat metodický i časový plán celého výletu.
Vyhledat v telefonu vlaková či autobusová spojení, přesné časy odjezdů, příjezdů, nástupní i výstupní místa, a to tak, aby byl výlet realizovatelný s žáky 4. - 5. ročníku.
Vymyslet program v Praze na celý den (návštěva památek či kulturní akce), pomocí mobilního telefonu zjistit otevírací doby, případně hodinu začátku a konce vybrané kulturní akce, cenu vstupného apod.

Vyhodnocení práce:
Zveřejnění každého projektu ve třídě, případně ve veřejných prostorách školy.

Navazující činnosti:
Výtvarná práce na téma „Praha, hlavní město"
Slohová práce „Vyprávění zážitku z výletu"
Popis historické památky, výtvarného díla...

Další možnosti využití mobilního telefonu ve vyučování

Český jazyk

1. Napiš co nejrychleji slova: čtyřslabičná, tříslabičná, dvouslabičná...
2. Postav pyramidu ze slov začínajících na písmeno A, K, Z...např.:

       A
A Ž
A L E
A L E Š
A L E N A

3. Napiš řetěz slov, kdy každé následující začíná písmenem, kterým předchozí slovo končí (obdoba slovní kopané).

Matematika
Psaní výsledků různých numerických příkladů, ale i slovních úloh a početních řetězů.

Prvouka
Hádej, kdo jsem" - učitel popisuje nějaké zvíře, věc či osobu. Děti mají za úkol co nejrychleji uhodnout a napsat do mobilního telefonu správný název.

Pro všechny tyto činnosti lze mobilní telefon využít ke psaní například místo sešitů, tabulek, kartiček s čísly. Odpovědi se mohou jenom napsat a ukázat, nebo je možné vyhlásit celou činnost jako soutěž, kdy první odešle správnou odpověď na mobilní telefon vyučujícímu.

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 1. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Kompetence komunikativní – využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.
Mezioborové přesahy a vazby Český jazyk a literatura
Výtvarná výchova
Organizace řízení učební činnosti skupinová
Organizace prostorová exkurze
Organizace časová blok více hodin
Vyučovací metoda komplexní – projekt
Nutné pomůcky a prostředky mobilní telefon se službou Juice, mapa hl. m. Prahy
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek