Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Subjektivita a komunikace – propojování tematických...

Ikona teoreticky

Subjektivita a komunikace – propojování tematických okruhů

Ikona odbornost
Autor: PaedDr. Markéta Pastorová
Anotace: Cyklus na sebe volně navazujících lekcí, se zaměřuje na to, jak tematicky a „uchopením“ tvůrčích činností, lze propojovat dva tematické okruhy výtvarné výchovy, a to uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků. Lekce, které byly realizovány jak ve výuce na školách (1. stupeň základní školy – „Moje jméno“ a nižší ročníky víceletého gymnázia – „Moje abeceda“), tak jako volnočasová aktivita – „Oděv a jeho proměny“, jsou využitelné pro žáky různého věku bez ohledu na stupeň a typ školy.
Obor příspěvku:Výtvarná výchova 2. stupeň
Klíčová slova: komunikace, subjektivita, výtvarné vyjadřování, kultura oblékání, grafický design

Cyklus na sebe volně navazujících lekcí se zaměřuje na to, jak tematicky a s „uchopením“ tvůrčích činností, lze propojovat dva tematické okruhy výtvarné výchovy, a to uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků. Lekce, které byly realizovány jak ve výuce na školách (1. stupeň základní školy – „Moje jméno“ a nižší ročníky víceletého gymnázia – „Moje abeceda“), tak jako volnočasová aktivita – „Oděv a jeho proměny“, jsou využitelné pro žáky různého věku bez ohledu na stupeň a typ školy. Lekce nechtějí dávat „návod“ metodického postupu, ale chtějí inspirovat, poskytnout čtenářům prostor pro vlastní nápady, pro vlastní modifikaci tématu a tvůrčího procesu. Přes tuto svoji volnost se však nevzdávají svého zakotvení ve vzdělávacím obsahu výtvarné výchovy, zejména ve dvou výše uvedených tematických okruzích.

Z obsahového pohledu jsou rozděleny do dvou kapitol (článků), z nichž první je dále členěna na dvě podkapitoly. Je to z důvodu záměrné odlišnosti nejen přístupem, ale i samotným zpracováním textu – lekce „Moje jméno“ je spíše pojata jako volná „poetická inspirace“, která v druhé části „Moje abeceda“ přechází do lekcí s již záměrnými mezioborovými přesahy – jednak do oblasti profesionálního grafického designu, jednak do oblasti literatury. Druhá kapitola „Oděv a jeho proměny“ se pak dotýká zřetelněji té části oblasti Umění a kultury, která je „neoddělitelnou součástí každodenního života – kultury oblékání. Zde se již dbá na tvůrčí proces jako celek (od shromažďování informací, přes stanovení si tvůrčího záměru a výběr materiálů, až k zhotovení vlastního oděvu a k jeho neodmyslitelné prezentaci – zapojení do komunikace). A právě tato kapitola může být využita i v rámci integrujícího tématu umělecká tvorba a komunikace, která provazuje výtvarný a hudební obor, je uvedena v RVP G a nemělo by se na ni zapomínat.

Na tvorbě lekcí spolupracovaly tři autorky, které nejen svým osobním založením, ale i způsobem práce a pojetím výtvarné výchovy jsou odlišné. Výsledná podoba lekcí, která je předkládána jako volný cyklus, byla vytvořena na základě vzájemných konzultací, různé míry spolupráce, vzájemného vysvětlování a nakonec i domluvy o tom, co z nepřeberného množství nápadů, informací a výstupů čtenářům poskytnout. „Nenapsaného“ zůstala celá řada, ale snad právě díky tomu neztrácejí lekce svoji „lehkost“ a tím i inspirativnost pro druhé.

1. Variace na jméno

  • Moje jméno (PaedDr. Markéta Pastorová)
  • Moje abeceda (Mgr. Simona Svatošová, PaedDr. Markéta Pastorová)

2. Oděv a jeho proměny (Mgr. Jana Randáková, PaedDr. Markéta Pastorová)

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Subjektivita a komunikace – propojování tematických okruhů.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 01. 2015
Zobrazeno: 3623krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PASTOROVÁ, Markéta. Subjektivita a komunikace – propojování tematických okruhů. Metodický portál: Články [online]. 26. 01. 2015, [cit. 2020-09-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/19599/SUBJEKTIVITA-A-KOMUNIKACE---PROPOJOVANI-TEMATICKYCH-OKRUHU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.