Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Prospektoři

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Kateřina Rašínová
Námět na procvičení určování zeměpisné polohy určitého místa pomocí skautské hry nazývané Prospektoři.

Při probírání tématu Určování zeměpisné polohy jsem vždy řešila otázku, jak toto učivo procvičit a přitom zběsile nelistovat atlasem a nehledat vhodná místa se zeměpisnými souřadnicemi, které jsou uvedeny v celých číslech. Tak jsem si starou skautskou hru předělala k obrazu svému.

Princip hry Prospektoři

Hra je určena pro tři a více hráčů. Jeden hráč představuje „boha všech prospektorů", ostatní označujeme jako prospektory (= geologické průzkumníky). Každý hráč potřebuje kartu, což je čtvercová síť 20 x 20 polí, v záhlaví sloupců jsou vyznačena písmena A - T, v záhlaví řádků jsou vyznačena čísla 1 - 20, čísla a písmena slouží k udávaní polohy (souřadnice např.: F14). Hráč „Bůh" si podle libosti do některých polí své hrací karty vyznačí několik ložisek nerostných surovin (viz obrázek 1; černé uhlí, hnědé uhlí, ropa, zemní plyn, stříbro, zlato, diamanty), každé surovině je přiřazena bodová hodnota (např. černé uhlí - 1 bod, hnědé uhlí - 2 body apod.). V předem určeném pořadí prospektoři prozkoumávají hrací kartu a získávají body za objevená ložiska nerostných surovin.
(situace z obrázku 1).

Obrázek 1: Ukázka z hrací karty
1. Obrázek 1: Ukázka z hrací karty
hlásí polohu: B8, Bůh: nic; všichni hráči si do pole B8 udělají křížek. Pokračuje hráč 2: C5, bůh: diamanty, 7 bodů; hráč 2 si do své karty do pole C5 napíše číslo 7, ostatní prospektoři si do pole napíší D (diamanty), Bůh si do pole zakreslí křížek. Hráč 2 má možnost dalšího tahu (maximální počet tahů jedním prospektorem může být omezen). Hra končí po vyčerpání všech nerostných surovin, vyhrává prospektor s nejvíce body.

Hráč 1

Obrázek 1: Ukázka z hrací karty "Boha" ve hře Prospektoři (výřez)

Modifikace pro procvičování zeměpisné polohy:

Bohem všech prospektorů je vyučující, žáci jsou prospektoři. Místo hrací karty použijeme stejnoplochou mapu světa ve válcovém zobrazení s vyznačenou zeměpisnou sítí (viz mapa 1). Ložiska nerostných surovin nebudou v polích, ale na průsečících rovnoběžek a poledníků (viz mapa 2). Pro žáky, kteří mají problémy s pojmy, lze mapu upravit (viz mapa 3).

Mapa 1: Hrací karta pro žáka

Mapa 1: Hrací karta pro žáka
2. Mapa 1: Hrací karta pro žáka
[cit. 2008-1-20]

owdyyall.com/Texas/Members/Bob/GPS/Projectn.htm#BEHRMANN

Mapa 2: Hrací karta pro učitele

Mapa 2: HracĂ­ karta pro uÄŤitele
3. Mapa 2: HracĂ­ karta pro uÄŤitele
[cit. 2008-1-20]

http://howdyyall.com/Texas/Members/Bob/GPS/Projectn.htm#BEHRMANN

Mapa 3: Upravená mapa pro žáka

Mapa 3: Upravená mapa pro žá
4. Mapa 3: Upravená mapa pro žá
[cit. 2008-1-20]

http://howdyyall.com/Texas/Members/Bob/GPS/Projectn.htm#BEHRMANN

Vzhledem k časové náročnosti je vhodné hrát Prospektory vždy několik kol na začátku každé vyučovací hodiny.

Tipy pro zdárnější průběh hry:

 1. Do mapy „Boha" zakreslit reálnou situaci nalezišť nerostných surovin, nebo virtuální umístění zdrojů s náležitým komentářem pro žáky („Mapu si schovejte, až budeme probírat nerostné suroviny, můžeme z ní čerpat).
 2. Žáky rozdělit do dvojic, dvojice = prospektor.
 3. Psát hlášenou polohu na tabuli (pro méně pozorné žáky).
 4. Rozdělit ve dvojici funkce. Jeden žák hlásí polohu a zakresluje výsledky, druhý žák zapisuje hlášenou polohu na tabuli.
 5. Prospektor má vždy před každým tahem připravené dvě polohy, pro případ nálezu v prvním tahu, hned hlásí druhou připravenou polohu (zrychlení hry).
 6. Každý žák ve dvojici má svou mapu, nebo na konci bloku mapy vybereme a schováme u učitele (žáci zapomínají, chybějí, ztrácejí).
 7. Učitel má i „prospektorskou" mapu, dubluje žákovské nálezy a před hodinou tuto okopírovanou „oficiální" verzi zveřejní ve třídě (pro kontrolu všem žákům).
 8. Položit kontrolní otázku. Žák hlásí polohu pouze zeměpisnými souřadnicemi: „60° východní délky a 10° severní šířky", otázka: „V jakém oceánu, či na jakém kontinentu je vaše naleziště?", odpověď: „V Indickém oceánu". Důležité je aby žák nehlásil polohu „V indickém oceánu 60° východní délky a 10° severní šířky" pak by ztrácela smysl kontrola i procvičování zeměpisné polohy.
 9. Na konci hry odměnit vítěze malou jedničkou, omluvou ze zkoušení apod.
 10. Předem si s žáky stanovit kolik kol každou hodinu odehrajeme.
 11. Hru je možné zařadit i při probírání tématu Těžební průmysl. V mapě boha je zaznamenána reálná poloha největších ložisek důležitých nerostných surovin, žáci udávají polohu na základě svých znalostí surovinové mapy světa. Žák s nejvyšším počtem bodů má tedy nejlepší znalosti v oblasti těžebního průmyslu.

Přeji napínavé bitvy o naleziště a už žádnou severní délku a východní šířku.

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení:
- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí
Kompetence sociální a personální:
- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Organizace řízení učební činnosti Individuální
Skupinová
Organizace prostorová Školní třída
Organizace časová Blok více hodin
Vyučovací metoda Didaktická hra
Nutné pomůcky a prostředky Stejnoplochá mapa světa ve válcovém zobrazení ve formátu A4 s vyznačenou zeměpisnou sítí - pro každého žáka a dvě pro učitele
Použitá literatura a zdroje howdyyall.com/Texas/Members/Bob/GPS/Projectn.htm#BEHRMANN
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám