Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Programování jako klíčová dovednost pro 21....

Programování jako klíčová dovednost pro 21. století – srovnávací studie 20 zemí EU

Studie, kterou vytvořilo sdružení European Schoolnet, je jedním z prvních pokusů zmapovat programování a jeho pozici ve vzdělávacích programech na různých stupních vzdělávání v zemích EU.

Organizace European Schoolnet (EUN), sdružení národních agentur a ministerstev školství, vydala evropskou srovnávací analýzu, která se zaměřuje na to, jakým způsobem je začleňováno programování do výuky na základních a středních školách v zemích EU. Do dotazníkového šetření, z nějž studie vychází, se zapojilo 20 zemí EU. Studie má název Computing our future. Computer programming and coding - Priorities, school curricula and initiatives across Europe a je volně ke stažení na webu sdružení EUN.

Anglickým termínem computer programming označují autoři proces vytváření a následného uplatňování různých sad příkazů (tvořících program), které mají za následek, že počítač splní konkrétní úkol, vyřeší problém nebo poskytne zpětnou vazbu. Tyto příkazy (kódy psané v programovacím jazyce) napomáhají tomu, aby počítač pracoval dle zadání. Termínem computing nebo coding, které jsou používány synonymně, je potom označována činnost, při které žáci a studenti různé programy nejenom ovládají a využívají, ale také vytváří pro elektronická zařízení (počítače, tablety) programy vlastní. V češtině pro tuto činnost používáme pro účely tohoto článku termín programování.

Téma programování je v poslední době velmi aktuální. Evropská komise zavádění programování do výuky silně podporuje a řadí tuto schopnost dokonce mezi jednu z klíčových dovedností pro 21. století. Evropská komise se proto také aktivně zapojila do kampaně Code Week, která proběhla v říjnu ve většině zemí EU a jejíž cílem bylo upozornit na důležitou roli programování v dnešním vzdělávání.

Programování je činnost mezioborová, která posiluje logické myšlení a schopnost řešit problémy. Přestože si programování většinou spojujeme pouze s IT specialisty, schopnost porozumět tomu, na jakém principu počítačové programy fungují, či případně jednoduchý program vytvořit, je důležitá i pro širokou veřejnost. Význam programování pro všechny obory a profese také vystihuje příspěvek zveřejněný na webové stránce kampaně http://codeweek.eu/code/ .

Srovnávací studie ukazuje, že programování je do různé míry obsaženo ve vzdělávacích plánech většiny zemí EU, a to zejména jako součást širšího oboru informatiky. Prostor je mu dlouhodobě věnován především na středních odborných školách, což je také případ České republiky. Většina zemí ve svých strategických plánech a vzdělávacích dokumentech podtrhuje nutnost zvyšování digitálních kompetencí žáků, nutnost využívání ICT pro výuku a učení se, ale programování jako takové není v těchto strategiích samostatně vyděleno.

Pouze tři země v současné době programování zavádí i do výuky základních škol, jedná se o Estonsko, Řecko a Velkou Británii, která k této rozsáhlé změně přistoupila od tohoto školního roku. Bude zajímavé sledovat, jaké výsledky první pilotní rok přinese.

Závěry studie ukazují, že poměrně velká část zemí v současné době zvažuje posílení role programování a jeho zařazení do vzdělávacích plánů ať již formou povinného zapojení do výuky, nebo formou volitelných předmětů a aktivit. Vzniká celá řada aktivit z velké části iniciovaná neziskovými organizacemi nebo firmami, které programování prosazují. 

Studie, kterou vytvořilo sdružení European Schoolnet, je jedním z prvních pokusů zmapovat programování a jeho pozici ve vzdělávacích programech na různých stupních vzdělávání v zemích EU. Kromě srovnání přináší i několik příkladů dobré praxe, které mohou sloužit jako inspirace.

V rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byla například ve Velké Británii vytvořena síť odborníků propojující školy, univerzity a zaměstnavatele. Kromě tvorby online výukových materiálů pro programování na prvním stupni základních škol je cílem této sítě identifikovat učitele – IT specialisty, které si pak mohou jednotlivé školy pozvat, aby proškolili jejich zaměstnance.

Dům zahraniční spolupráce, který zastupuje Českou Republiku ve sdružení EUN, se tématu programování bude věnovat na Národní konferenci e-Skills for Jobs 2014, kde o něm budou diskutovat učitelé a odborníci. Konference se uskuteční dne 20. 11. 2014 v Praze. Více informací o akci naleznete na www.itfitness.cz.   

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek