Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Kvalitní primární prevence? Ta certifiko...

Kvalitní primární prevence? Ta certifikovaná!

Informativní příspěvek
Pro pedagogy, zejména výchovné poradce a školní metodiky prevence, je důležité vědět, že v ČR funguje systém kontroly kvality školské primární prevence. Jeho cílem je zabezpečit, aby na školách byla poskytována prevence v odpovídající kvalitě. Certifikace poskytovatelů primární prevence provádí Národní ústav pro vzdělávání. Proces certifikace šetří nejen veřejné finance (tím, že se dotace směřují jen do efektivních programů), ale hlavně chrání bezpečí žáků a zaručuje jim etické a profesionální zacházení během preventivních programů, ať už se konají přímo na půdě školy, nebo jinde.

Školy mají povinnost sestavovat a realizovat tzv. minimální preventivní programy. Je zřejmé, že prevence rizikového chování žáků a dětí se vyplácí a má smysl. Co se šíře a kvality školské prevence týče, patří Česká republika mezi uznávanou evropskou zemi. Už od roku 2006 se kvalita protidrogových preventivních programů zkoumala a hodnotila podle odborníky sestavených standardů a organizace, které přísnými měřítky kvality prošly, obdržely od MŠMT certifikát na poskytované programy primární prevence.

Od roku 2012 se Standardy rozšířily z protidrogové oblasti na všechny typy rizikového chování, včetně šikany, záškoláctví nebo rasismu. V roce 2013 Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) obdržel od MŠMT pověření k výkonu certifikací podle rozšířených a aktualizovaných standardů a systém byl pro žadatele o certifikaci znovu spuštěn. MŠMT také spojilo s certifikacemi svůj dotační program, což znamená, že od roku 2015 finančně podpoří zejména ty organizace a programy, které procesem kontroly kvality úspěšně prošly a certifikát získaly. Tato garance kvality slouží pro školy i rodiče jako záruka, že se s dětmi pracuje podle nejnovějších odborných poznatků a etických pravidel. K podobnému kroku jsou motivovány i kraje a obce. Záměrem je, aby se časem na školách realizovaly pouze preventivní programy poskytovatelů, kteří certifikačním procesem úspěšně prošli.

Posuzování kvality programu probíhá tak, že tříčlenný tým vyškolených odborníků osobně navštíví organizaci a hodnocený program. Nejedná se tedy o žádný byrokratický proces „od stolu“, ale odborníci naživo vidí a hodnotí přímou práci s dětmi, zázemí organizace, její lektory a podobně. Vedle kontrolního mechanismu je důraz kladen i na podporu a poradenství, certifikační tým dává organizaci i doporučení co a jak dále zlepšit.

Za školní rok 2013/2014 prošlo procesem certifikace prevence celkem 63 programů. V 10 případech certifikát udělen nebyl, 53 programů certifikát obdrželo, což je dobrá úspěšnost, vykoupená pro úspěšné žadatele náročnou přípravou. Proces se samozřejmě potýkal i s určitými „porodními bolestmi“, jinak to v případě zavádění nových postupů do praxe ani není možné. Přesto na základě evaluací zpětných vazeb z terénu je dosavadní průběh procesu celkově hodnocen pozitivně a certifikace primární prevence pokračují ve stejné podobě i v letošním školním roce.

V případě zájmu o další informace týkající se certifikačního procesu nebo zásad poskytovaní kvalitní a efektivní prevence navštivte webové stránky www.nuv.cz/cinnosti/ppp nebo kontaktujte Pracoviště pro certifikace NÚV na e-mailu certifikace@nuv.cz. Na výše uvedených webových stránkách je k dispozici i seznam dosud certifikovaných organizací. Pokud jako školní metodici prevence váháte, jaké organizace si do školy k prevenci přizvat, je pro vás tento seznam ideálním pomocníkem k výběru kvalitních, efektivních a ověřených služeb.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek