Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Ředitel a střední management školy: Popis...

Ikona teoreticky

Ředitel a střední management školy: Popis pracovního místa středního managementu školy

Ikona odbornost
Autor: Irena Trojanová
Anotace: Ukázka z knihy nakladatelství Portál poskytuje informace o pracovním místě středního managementu školy. Pro ředitele základních i středních škol může ukazovat cestu k využití potenciálu pedagogických pracovníků, kteří do této kategorie spadají.
Téma příspěvku:Management
Klíčová slova: ředitel, management školy, ředitel školy, portálkniha, střední management školy, školní management

Následující ukázka popisu pracovního místa je pouze inspirativní a je nutné ji upravit pro potřeby konkrétni školy.

Střední management školy řídí a vede členy svého vzdělávacího týmu (popř. jiného týmu) a je zároveň členem širšího vedení školy. Za svou činnost odpovídá zástupci ředitele (ZŘ) a následně řediteli školy (ŘŠ).

Pravomoci:

 • účast na schůzkách širšího vedeni a předání informací z těchto schůzek členům týmu;
 • svoláni schůzek vzdělávacích týmů (minimálně třikrát za rok);
 • po dohodě s ostatními vyučujícími určení vedoucího akce v rámci vzdělavacího týmu (projektu, soutěže, výjezdu), který nese odpovědnost za celou akci (naplánovani, realizaci, vyhodnocení);
 • řešení problémů vzniklých v rámci týmu;
 • návrh a vedení projektů v rámci týmu;
 • uvádění začínajících nebo nových učitelů – členů týmu – do praxe;
 • spolupráce s vedením školy na hodnocení a následnem odměňování členů týmu;
 • podílení se na výběru vzdělávacích akcí pro členy týmu.

Oblasti činnosti:

 • plánování:
  • plán akcí na daný školní rok;
 • plán kontrolní činnosti:
  • kontrola hodnocení žáků členy týmu – ŽK, písemné práce, sešity;
  • hodnocení členů týmu – hospitace vedoucího týmu, kontrola písemností;
  • vzajemné hospitace členů týmu;
 • plán schůzek vzdělávacího týmu;
 • organizování:
  • organizování nebo předání odpovědnosti a pravomoci za akce (projekty,
 • soutěže, výjezdy);
  • využití intranetu pro řízení činnosti svého týmu;
 • vedení porad;
 • účast na přijímacích pohovorech nových zaměstnanců;
 • kontrola:
  • uskutečňování a vedení záznamů podle plánu kontrolní činnosti;
  • vedení pohospitačních pohovorů (vlastní i vzájemná kontrolni činnost);
  • na základě kontrolní činnosti vytváření podkladů pro hodnocení pracovníků;
 • řízení úprav školního vzdělávacího programu podle aktuální potřeby.

Povinnosti:

 • přeposlání zápisu ze schůzky vzdělávacího týmu v elektronické podobě ŘŠ (průběžně);
 • předložení podkladů pro výroční zprávu ŘŠ (do 30. 6.);
 • upravení oblasti ŠVP nebo upravení tématických plánů ZŘ (do 30. 6.);
 • plán kontrolní činnosti na daný školní rok ŘŠ (do 10. 9.);
 • vyhodnocení plánu kontrolní činnosti ŘŠ (do 31. 1. – 1. pololeti, a do 30. 6. – 2. pololeti);
 • plán akcí na školní rok ZŘ a ŘŠ (do 10. 9.).

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Ředitel a střední management školy.

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 11. 2014
Zobrazeno: 3471krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TROJANOVÁ, Irena. Ředitel a střední management školy: Popis pracovního místa středního managementu školy. Metodický portál: Články [online]. 20. 11. 2014, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/19091/REDITEL-A-STREDNI-MANAGEMENT-SKOLY-POPIS-PRACOVNIHO-MISTA-STREDNIHO-MANAGEMENTU-SKOLY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Jaroslav MatějkaVloženo: 20. 11. 2014 16:39

Pokud si to pokusím přeložit z ptydepe do běžné češtiny: jde zejména o otázku vedení předmětových komisí. Vedoucí týmu (předmětové komise) např. kontroluje písemnosti členů týmu (tedy řadových učitelů). To se snad skutečně někde děje? Jako zkušenější učitel si nedokážu představit, že řeknu mladší kolegyni či kolegovi, ať mi předloží ke kontrole své písemnosti. Asi nejdu s dobou, za totality toto teda nebylo.

2.Autor: E KocourekVloženo: 21. 11. 2014 21:47

Ad Jaroslav Matějka: Že za totality toto nebylo? Jak kde. Na vojenských školách to zcela určitě bylo, a odhaduji, že nejen tam. Ale zajímá mě současná situace. Aby mělo smysl kontrolovat písemnosti řadoých učitelů, musel by asi existovat nějaký předpis - třeba i neoficiální - JAKÉ písemnosti mají vést a CO do nich zapisovat. A tohle mě velice zajímá. Existuje na některé škole takovýhle předpis, u kterého se očekává, že se jím bude řídit víc učitelů?

3.Autor: Jaroslav MatějkaVloženo: 22. 11. 2014 13:36

Můj kolega kdysi začínal na vojenské škole a podobné věci se tam neděly, ani jsem o podobné praxi neslyšel na jiných školách.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.