Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Co se může stát ve škole

Co se může stát ve škole

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor PhDr. Marek Mičienka
Lekce umožňuje žákům zamyslet se nad porušováním lidských práv v našem každodenním životě. Dále jim bude nabídnuta možnost podílet se na řešení situací tak, aby k porušování lidských práv nedocházelo, díky čemuž zjistí, že sami jsou schopni řadu věcí ve svém nejbližším okolí ovlivnit a změnit.

Lekce Co se může stát ve škole umožňuje žákům zamyslet se nad porušováním lidských práv v našem každodenním životě. Dále jim bude nabídnuta možnost podílet se na řešení situací tak, aby k porušování lidských práv nedocházelo. Díky tomu žáci zjistí, že sami jsou schopni řadu věcí ve svém nejbližším okolí ovlivnit a změnit.

Cíle:

 • zamyslet se nad vztahy ve společenství (ve třídě, škole, společnosti);
 • pokusit se navrhnout taková řešení, aby v konkrétních situacích nedocházelo k porušování lidských práv;
 • seznámit se s možnostmi, jak se lze domáhat svých práv v případě jejich ohrožování a porušování.

Pomůcky:

 • pracovní list Skutečné události (1 pro 4 - 5 žáků nebo pro každého žáka);
 • výtisk Úmluvy o právech dítěte (1 pro 4 - 5 žáků);
 • papíry na zpracování myšlenkové mapy (1 pro 4 - 5 žáků);
 • cedule s nápisy ANO a NE pro označení hodnotící škály.

Průběh lekce

 1. Seznámení s cíli lekce. Lekce vychází ze skutečných událostí v různých školách. Je zaměřena na lidská práva v našem nejbližším okolí, ale i na evropských školách. Podle potřeby žákům připomeneme pravidla komunikace.
 2. Učitel přečte dvě ukázky z pracovního listu Skutečné události (např. č. 4 a č. 6) a nechá žáky vyjádřit svou odpověď na otázku: Považuješ tuto událost za hodně nepříjemnou nebo ponižující? Prostřednictvím metody škálování, kdy na opačných koncích třídy jsou umístěny cedule s nápisem ANO a NE, necháme žáky stručně vyjádřit svůj názor (rozhodnutí) svým rozestavením v prostoru mezi oběma nápisy.
  • VARIANTA 1: Do pracovního listu můžete doplnit situace, o kterých s žáky chcete mluvit, či takové, které sami považujete za zajímavé k diskusi.
  • VARIANTA 2: Žáci mohou ze seznamu vybrat ty události, které by se mohly stát u nás, promýšlet jejich možná řešení a diskutovat o tom, jak se v takových situacích může poškozená osoba domáhat svých práv.
  • VARIANTA 3: Seznam skutečných událostí mohou vytvořit samotní žáci. Aby mohly být jejich případné skutečnosti či reálné příběhy anonymní, můžete je týden před touto hodinou požádat, aby na lístečky napsali nepříjemné situace, které se jim ve škole staly (příp. o kterých by si chtěli povídat s ostatními či se kterými si oni sami nedokázali poradit).
 3. Učitel rozdělí žáky do 4 - 5členných skupin. Ve skupinách si žáci přečtou pracovní list Skutečné události a formou brainstormingu sepíší dojmy, které v nich přečtené události vyvolaly.
 4. Každá skupina dostane výtisk Úmluvy OSN o právech dítěte (ke stažení na www.stopdetskepraci.cz/...), vybere jeden příběh a zjistí, která práva v nich byla porušena.
 5. Vybraný příběh skupina graficky zpracuje formou myšlenkové mapy - navrhne, co by se muselo stát, aby k této situaci příště nedošlo, kdo a jak by se na tom měl podílet (žáci, učitelé, rodiče, úřady, média apod.).
 6. Skupina prezentuje své řešení a pokusí se o jeho jednoduchou dramatizaci. Poté následuje krátká diskuse s ostatními žáky.
 7. Závěr - Napište odpovědi na tyto otázky: Co jste se dnes naučili? Co si myslíte, že jsem se dnes naučil já jako učitel?


Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek