Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > ZŠ - Geometrie v rovině

ZŠ - Geometrie v rovině

Praktický příspěvek
inspirace
Autor H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs
Geometrie v rovině a v prostoru. Žák modeluje základní rovinné útvary. Žák porovnává velikost útvarů, rozlišuje shodné a podobné útvary.

Koník

Pomůcky

Skládačka (dřevěná nebo vyrobená z tvrdšího papíru) a sada předloh. Předlohy mohou být rozkresleny ve stejné velikosti, jako jsou dílky skládačky, nebo mohou být zmenšené. Mohou na nich být zakresleny jednotlivé dílky, nebo mohou být jen „obrysové“. Skládačku lze také zakoupit (stavebnice GOLO).

Aktivity

Žák pracuje s předlohou, na níž jsou vyznačeny jednotlivé dílky. Nejprve s předlohou, která je ve skutečné velikosti (propedeutika shodnosti), později s předlohou zmenšenou (propedeutika podobnosti). Žák při této činnosti analyzuje předlohu, hledá shodný dílek, který se snaží umístit do stejné polohy. Nutně musí dílek otáčet, posunovat, překlápět apod. Učí se velmi aktivně orientovat v rovině, posoudit, zda je výsledek shodný s předlohou, provést opravu a kontrolu. Respektujte, pokud si žák staví přímo na předlohu nebo naopak potřebuje mít předlohu v určitém konkrétním místě. Umístění předlohy je u žáků velmi individuální.

Rozstříhaný kruh

Pomůcky

Sada pěti kruhů, které jsou rozstříhány na dva, tři, čtyři, pět a šest nestejných dílů. Sada je doplněna bílým kruhem jako předlohou.

Aktivity

Žák podle bílé předlohy skládá kruh. Kruh je nejsnadnější tvar vzhledem k oblým konturám, které jsou pro žáka návodné. Nezasahujeme, necháme žáka v klidu pracovat. Žák nejprve intenzivně pracuje rukou, poté porovná složený tvar s předlohou.

Tangram

Pomůcky

Tangram je hra, která pochází z Číny. Obsahuje sadu dílků, z nichž je možno složit obrázky z nabídky v předloze. Lze zakoupit celou škálu tangramů z různých materiálů.

Aktivity

Žák skládá určený obrázek (např. zvíře, postavu, domek) podle předlohy, která je v menším měřítku (propedeutika podobnosti). Dílky, které jsou nadbytečné, vyřazuje. Pro zjednodušení je možno využít předlohu ve stejné velikosti, jako je složený tvar (měřítko 1 : 1). Pro žáky používáme předlohy s vyznačenými částmi. Bez tohoto vyznačení (tedy pouze s obrysem) je skládání velmi náročné a slouží jako hlavolam (i pro dospělé).


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek