Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Téma Mezinárodní den zvířat ve 2. třídě

Téma Mezinárodní den zvířat ve 2. třídě

Článek popisuje realizovaný výukový blok na téma Mezinárodní den zvířat ve 2. třídě ZŠ v časovém rozsahu 5 hodin.

Cíl výuky

Cílem výuky je upozornit žáky na tento významný den, na důvody jeho vzniku a přetrvání problémů do současné doby.

Výuka měla za cíl i upevnit a procvičit následující výstupy (či učivo) z RVP ZV:

  • Žák se seznámí s abecedou a abecedním řazením slov.
  • Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.
  • Žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.

Mezinárodní den zvířat byl vyhlášen jako úmluva ekologů v roce 1931 ve Florencii. Jeho smyslem bylo upozornit na situaci ohrožených druhů. V dnešní době se svátek týká již všech zvířat naší planety. Den 4. říjen byl vybrán na počest Sv. Františka z Assissi, který svůj život zasvětil mimo jiné péči o nemocná a opuštěná zvířata a v tento den zemřel.

Výukový blok jsem realizovala ve 2. třídě, kde se na začátku října v anglickém jazyce probírá lekce Zvířata (učebnice Happy House 2). Žáky to velmi baví, protože různá zvířata mají doma a rádi chodí do zoo. Z toho důvodu jsem kromě "standardního" učiva zapojila i část o záchranném programu zoologických zahrad ČR. Do bloku jsem začlenila předměty český jazyk a literatura, matematika, hudební výchova a průřezové téma Enviromentální výchova.

Úvod do výukového bloku:

Žáci jsou zvyklí na to, že každý blok začíná aktivitou, ve které se dozví téma. Tentokrát žáci sestavovali název z rozházených písmen napsaných na tabuli. Vzhledem k věku žáků hádali pouze "den zvířat" (i tak tak to bylo pro některé obtížné). Po rozluštění tématu se žáci ve dvojicích v lavici domlouvali na tom, proč by mohla zvířata mít svůj mezinárodní den (pamatovali si Den Země, takže jim to nedělalo problém).

HV:

Děti vytvořily libovolné dvojice a zapisovaly všechny písničky, ve kterých je zmíněno nějaké zvíře. Pro zvýšení motivace dvojice, která vymyslela nejvíce písní, získala samolepku zvířete. Po přečtení všech názvů písní jsme si pustili a zazpívali jejich nejoblíbenější zpracovnání písně Malé kotě z roku 1962.

ČJ:

Žáci se rozdělili náhodně do skupin podle losovátek (dle DUM Losovací kartičky) a dostali za úkol napsat abecedu tak, aby každé písmeno bylo na jednom řádku. Poté měli k co nejvíce písmenům napsat zvíře, které na dané písmeno začíná. Po určité době měli možnost se jít podívat na tabuli, kde byl zobrazen interaktivní plán Zoologické zahrady Praha s názvy zvířat (viz Mapa). Protože je mapa zaujala, trávili pak přestávky objevováním funkcí interaktivního plánu a čtením údajů o zvířatech. Sami si pak zorganizovali soutěž, kdo nejrychleji najde...

Autor díla: Jitka Zukalová

Další část bloku byla věnovaná vyhledávání údajů v textu. Nejprve jsme si společně ukázali na stránkách Zoo Praha tabulku s informacemi o době otevření a přečetli si ji. Poté jsem žákům modelovala, jak budou hledat odpovědi na otázky a několikrát jsme si to společně vyzkoušeli. Pak teprve žáci dostali list s údaji o Zoo – doba otevření, vstupné a krmení, který jsme si spolu prošli a vysvětlili, co kde najdou. Pak teprve žáci začali samostatně pracovat (většina žáků to zvládla sama bez pomoci učitele).

M:

List k matematické části obsahoval dvě slovní úlohy k vyřešení. Třetí slovní úlohu žáci zkusili formulovat sami. Kdo nemohl nic vymyslet, inspiroval se zadanou úlohou. V úlohách žáků různá zvířata většinou utíkala z výběhu.

Po zapsání úlohy si  žáci mohli vymalovat obrázek s tématem ZOO (žáci rádi vybarvují). Jedna žákyně vymyslela zajímavou slovní úlohu, kterou jsme řešili společně druhý den na tabuli pomocí grafického znázornění: V ZOO měli 5 opic. 3 opice porodily po 2 mláďatech, ale 1 uteklo. Kolik mláďat zůstalo?

EV:

Následující hodinu jsme se vrátili k úloze o koni Převalském a jeho chovu v Zoo Praha. Povídali jsme si o zvířatech, která jsou ohrožená a o úloze zoologických zahrad (viz Naše poslání a Pomáháme jim přežít). Aby si žáci lépe představili, jak probíhá návrat kriticky ohrožených druhů do volné přírody, zhlédli jsme několik videí, o kterých jsme si po skončení povídali. První bylo video o transportu koní Převalského do Mongolska, které zaujalo zejména chlapce díky zapojení Armády ČR. Další dvě byla o nosorožcích - o transportu nosorožců do Afriky ze ZOO Dvůr Králové a druhé o tom, jak se nosorožcům v Africe daří.

Reflexe

Výukový blok splnil má očekávání. Žáci byli aktivní, téma je zaujalo. Díky webovým stránkám Zoo Praha a různým videím se žáci dozvěděli zajímavou formou o záchranných programech ohrožených zvířat a úloze zoologických zahrad.

Zpětná vazba pro žáky probíhá (pokud to lze) ihned po skončení aktivity: vyhledávání v textu, řešení slovních úloh, abeceda. Zhodnocení slovních úloh, které vymýšleli, proběhlo až druhý den.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf174 kBText Zoo Praha
pdf119 kBSlovní úlohy
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek