Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Aktuální informace ke Standardům vzdělávacích...

Ikona informativni

Aktuální informace ke Standardům vzdělávacích oborů základního vzdělávání

Autor: NÚV
Anotace: Příspěvek navazuje na článek Standardy vzdělávacích oborů základního vzdělávání - připomínkové řízení a předkládá aktuální sdělení MŠMT k tomuto tématu.
Klíčová slova: vzdělávací standardy
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Standardy vzdělávacích oborů základního vzdělávání - veřejné připomínkové řízení

Z rozhodnutí MŠMT došlo ke změnám, které se týkají připravovaných Standardů vzdělávacích oborů základního vzdělávání:

 

Připomínkové řízení na Metodickém portálu RVP.CZ bylo prodlouženo do středy 22. 5. 2013.

Připomínkové řízení probíhá formou dotazníku, který je součástí článku Standardy vzdělávacích oborů základního vzdělávání - veřejné připomínkové řízení.

 

Upravený RVP ZV, který byl schválen s účinností od 1. 9. 2013, bude obsahovat Přílohu 1 pouze se Standardy českého jazyka, cizího jazyka a matematiky

Standardy ostatních vzdělávacích oborů budou během školního roku 2013/2014 představeny pedagogické veřejnosti formou seminářů organizovaných NÚV a NIDV.
Cílem těchto setkání bude seznámit odbornou pedagogickou veřejnost s metodickou podporou integrace standardů do školního vzdělávacího programu a jejich praktické využití ve vzdělávacím procesu.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 05. 2013
Zobrazeno: 8080krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NÚV. Aktuální informace ke Standardům vzdělávacích oborů základního vzdělávání. Metodický portál: Články [online]. 16. 05. 2013, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17503/AKTUALNI-INFORMACE-KE-STANDARDUM-VZDELAVACICH-OBORU-ZAKLADNIHO-VZDELAVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Martin RusekVloženo: 07. 06. 2013 18:34

A opět je to tady, systematické upozaďování přírodovědných a technických (technologických) předmětů pokračuje v celé své kráse. Pedagogické výzkumy provedené u nás i v zahraničí jasně ukazují, že tento přístup vede k poklesu postojů žáků k přírodovědným předmětům, náš školský systém na to reaguje zcela opačným způsobem. Přestože RVP ZV v oblasti chemického vzdělávání opakovaně prošel revizí a standardy z chemie jsou velice kvalitní, opět došlo k odkladu. Uspokojivého vysvětlení se nám však nedostává. Mohu o něj žádat touto cestou?

2.Autor: Pavlína HublováVloženo: 07. 06. 2013 19:51

No vidíte, pane Rusku, a já mám zase pocit, že otázky výuky přírodovědných a technických předmětů jsou teď skloňovány téměř denně, a upozaďovány jsou předměty humanistických a uměleckých směrů :)

3.Autor: Martin RusekVloženo: 07. 06. 2013 21:22

Vážně, Kde třeba? :)

A jak se to projevilo v současné kurikulární politice?

4.Autor: Jana PetrůVloženo: 07. 06. 2013 22:02


Nemyslím, že uvažované standardy jsou kurikulární reformou. A než špatný dokument, to radši žádný. Takže díky za pozastavení. Ostatně, skutečná reforma musí vyjít zevnitř, z "pole", ne od ministerského stolu. Problém bude, že každý z nás vidí jinou příčinu  - někdo v přílišné liberalizaci, další v přílišné sevřenosti, a někdo ještě úplně jinde. Kupříkladu teď světem běží dotazník na metody výuky matematiky ( http://www.ceskaskola.cz/2013/06/vyzkum-nazoru-na-dobre-ucinne-zpusoby.html). Pročetla jsem ho a zdá se mi, že vůbec nemůže dojít k odpovědi na otázku, proč se "svět" horší v matematice. Připomíná mi to některé způsoby léčení - odstraňování bolestí, když se neví, jaká je příčina. Ano, bolesti mohou na nějaký čas přestat (spíše se utlumí jejich vnímání), ale původce si dál v klidu bude působit, až se náhle dostaví celkový kolaps a všichni se budou ptát: "Jak se to stalo? Vždyť bolesti ustaly..."

5.Autor: Martin RusekVloženo: 07. 06. 2013 22:12

Vidíte a přitom se stačí podívat se na uplatňované přístupy. Ten induktivní, který byl tak před 15 lety hromadně opouštěn, začíná být postrádán, co myslíte?

6.Autor: Radek SárköziVloženo: 07. 06. 2013 22:21

Ani geniální standard pro chemii (či jiný vzdělávací obor) neudělá z učitele lepšího chemikáře. Učitelé potřebují především dobré podmínky pro svou práci.

7.Autor: Martin RusekVloženo: 07. 06. 2013 22:23

Což ovšem, pane kolego, není vůbec předmětem této diskuse. Je to stále pláč na špatném rameni. S tím, jak se zachází s revizemi RVP i zaváděním Standardů něco (snad) udělat můžeme. :)

8.Autor: Mgr. Zdeněk SotolářVloženo: 07. 06. 2013 23:42

V čem vidíte upozaďování? V odložení standardů? Vždyť ty vycházejí ze stávajících výstupů. Standardy nemohou tedy přinášet v zásadě nic nového.

9.Autor: Radek SárköziVloženo: 08. 06. 2013 00:20

Vskutku? A co je předmětem této diskuze a kdo to určuje?

10.Autor: Martin RusekVloženo: 08. 06. 2013 00:53

Pane kolego Sotoláři: Třeba v tom, že (1) v Národní strategii rozvoje základních gramotností ta přírodovědná chybí, (2) Revize RVP ZV v oblasti Člověk a příroda nebyly přes nemalé úsilí revidujících zohledněny a konečně (3) totéž co v případě rozvoje gramotností tu máme v bledě modrém se Standardy.

Nesouhlasím, že by Standardy nic nového nepřinesly. Přiníšejí doposud v našich podmínkách nezakotvený, v zahraničí hojně a celkem úspěšně využívaný komplex indikátorů. Standardy tak OVO doplňují, tvoří jakési opěrné lešení a naznačují, jak opravdu naplnění OVO testovat. Pro mnoho učitelů tak mohou napomoci přechodu od subjektivního pocitu naplnění OVO ke hmatatelnějšímu údaji. Nadto svým zpracováním učiteli nabízí alternativní možnosti testování. Přestože při stavbě úloh nepoužívají autoři žádné převratné novinky, najdou se typy otázek, které v běžných testech a písemkách užívány nebývají. To by byla škoda. Z mého úhlu pohledu jde tedy o další materiál, který se k učitelům dostane a může napomoci těm, kteří se stébla chytnou.

11.Autor: Mgr. Zdeněk SotolářVloženo: 08. 06. 2013 11:57

Ano, o tom se diskutovalo. Ale kdyby Národní strategie měla uspokojit všechny, kdo stojí ve frontě na zařazení mezi základní gramotnosti, tak by vznikla tlustá kniha. Národní strategie je však mrtvá: dnes po ní ani pes neštěkne, nezohledňuje se při přípravě standardů, nepřipomíná ani v kampani Česko mluví o vzdělání, nebyla součástí ministrovy dvojité pětky.

"Standardy tak OVO doplňují, tvoří jakési opěrné lešení a naznačují, jak opravdu naplnění OVO testovat." Nemohu posoudit, jaké lešení vytvářejí standardy pro chemikáře, ale pro dějepis nepřinášejí nic, na takové lešení bych raději nelezl. Kromě toho vytváření indikátorů pro testování standardy jen znehodnocuje, alespoň v dějepisu vidím jen nejnižší úroveň Bloomovy taxonomie, převážně jen samé znalosti. "Typy otázek, které v běžných testech a písemkách užívány nebývají" v dějepisu nevidím. Z mého pohledu jde tedy o materiál nepovedený a zbytečný. Místo u ledu by mohl klidně být i v popelnici.

12.Autor: Martin RusekVloženo: 08. 06. 2013 18:04

Souhlasím, pane kolego! Jako chemikáři jsme měli štěstí, že součástí týmu připravujícího Standardy byla i dr. Janoušková, která ve své disertaci zpracovávala právě problematiku staandardů. Máte ale pravdu, že ze zákulisí mám informace o nepříliš povedené práci zrovna u dějepisu. Jde tedy o to, jestli tyto standardy i přes odpor učitelů mají procházet. Myslíte, že tady můžeme vymyslet něco, co by ty povedené standardy pomohlo převést do praxe a ty méně povedené vrátit k přepracování? To bylo důvodem, proč jsem tuto diskusi načal.

13.Autor: Radek SárköziVloženo: 08. 06. 2013 19:10

Co máte na mysli tím "převedením do praxe"? 

14.Autor: Radek SárköziVloženo: 08. 06. 2013 19:26

Podíval jsem se na ty geniální standardy z chemie, ale nezdá se mi, že by byly povedenější než dějepis. Např.:

Očekávaný výstup:

Žák rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 

důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání

Indikátory:

1. žák rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí

2. žák pojmenuje správně výchozí látky a produkty jednoduchých chemických 

reakcí

3. žák rozliší neutralizaci od ostatních chemických reakcí

15.Autor: Mgr. Zdeněk SotolářVloženo: 08. 06. 2013 23:46

Nic nebrání tomu, aby se učitelé opírali o jakákoliv lešení a chytali se libovolných stébel. Jestliže se standard chemie povedl, ať se ta šťastná zpráva roznese a přenese indikátory do praxe i bez požehnání MŠMT. Kdyby standardy tvořily profesní asociace  namísto ministerských dílniček (pod knutou nesmyslných termínů a požadavků), bylo by možná lépe. Ale my žádné (jednotné a reprezentativní) profesní asociace vlastně nemáme.

16.Autor: Martin RusekVloženo: 09. 06. 2013 01:58

Pane kolego Sárközi, od doby, co jste namísto smysluplné spolupráce na společném příspěvku zvolil strategii jízlivých komentářů, jsem se rozhodl je ignorovat a věnovat se konstruktivnějším. Jistě to pochopíte.

17.Autor: Martin RusekVloženo: 09. 06. 2013 02:00

Pane kolego Sotoláři, opět nemohu než souhlasit. přesto nám ale zavedou standardy, se kterými třeba tak spokojeni nebudeme, a zas to bude na učitelích, aby si vybírali. Jenže to už tu jen plácáme o evidentních věcech. Máte pocit, že umožněním diskuse nám byla jen hozena kost, nebo že by od nás směřovaný názor zajímal někoho schopného udělat změnu?

18.Autor: Radek SárköziVloženo: 09. 06. 2013 12:01

No vidíte, skutečné diskuzi o standardech a jejich kvalitě se vyhýbáte... Ten mnou citovaný je např. neúplný v indikátorech a z velké části jen rozepisuje původní očekávaný výstup do více řádků. Tak tomu je často i u jiných výstupů v nejrůznějších oblastech. Zpětně oceňuji např. u autorů češtinářského standardu, že se pokusili vytvořit ilustrační úlohu ke každému indikátoru. Z tohoto pohledu je standard pro chemii vysloveně odfláknutý, protože nabízí většinou jen jednu ilustrační úlohu, přestože indikátorů je vytvořeno třeba i pět... 

19.Autor: Radek SárköziVloženo: 09. 06. 2013 12:21

Kolega Sotolář dobře popsal, postup, jak by mohly vzniknout kvalitnější Standardy. Tedy zdola - od profesních asociací. Musela by se jim dát ovšem volná ruka. Nikoliv zadání "rozepište očekávané výstupy do indikátorů, které půjde dobře testovat, a to co nejrychleji a bez nějakých zbytečných diskuzí"... Teď se vše minimálně o rok odložilo, takže zbývá čas na skutečnou diskuzi. Myslím si, že je to dobře. Mimochodem, z diskuze o Standardech zatím vyplynulo, že tyto Standardy vlastně ani nejsou potřeba!

20.Autor: Martin RusekVloženo: 09. 06. 2013 15:30

No vidíte, že to jde i věcně ;-)
Dostupná verze Standardů pro chemii je tou původní - nerecenzovanou. Naneštěstí k chemii se nikdo nevyjádřil - už to ukazuje smysl podobných aktivit zde na portálu. Naprosto souhlasím s nedostatkem v podobě pouze jedné úlohy. Nevím, jak znělo zadání, ale pokud v jsou Standardy pro jiné obory doplněny větším množstvím úloh, je to jen ku prospěchu.

Teď jen musíme počkat, jestli vše skončilo tím, že nám byly nabídnuty standardy ke komentářům a zpráva o jejich osudu, nebo jestli vážně někdo očekává reakci. Obávám se, že dojde na to druhé.

21.Autor: Radek SárköziVloženo: 09. 06. 2013 16:17

Jaké bylo zadání, asi neví nikdo. Možná je toto největší problém. Právě o zadání se mělo diskutovat, ne o hotových Standardech... 

22.Autor: Jaroslav MatějkaVloženo: 10. 06. 2013 22:07


Opravdu máme ve všem takovou potřebu úředně shora nařízených a schválených pokynů a směrnic? Jestliže chemici mají kvalitní standardy a vzorové úlohy, o něž kdesi nahoře není zrovna zájem, tak proč je nezveřejní jinak a nenabídnou učitelům k dispozici třeba zde na tomto portále (třeba jako serii článků). Není tento portál právě k tomuto účelu? Nebo má být portál místem, kde sepisujeme jakési pokorné žádosti a doufáme, že si je třeba někdo kompetentní přečte ? Osobně si myslím, že věci shora úředně nařízené skončí ve formálních zápisech, které se kontrolují, ale cesta do reálné výuky to je velmi sporná.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.